Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Projekty
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

OGŁOSZENIE


Otwarty nabór Konsorcjanta/ów do wspólnego opracowania i realizacji Projektu, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs nr ABM/2024/1)

 

  1. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN) ogłasza otwarty nabór na członka/ów konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Ocena stopnia niehomogeniczności wentylacji u noworodków z izolowaną wrodzoną przepukliną przeponową (CDH) - badania symulacyjne w oparciu o dane kliniczne” (akronim: VENTI-CDH), w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.
  2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN  (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem/ami, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
  3. Niniejsze ogłoszenie wraz z ogłoszeniem otwartego naboru Konsorcjanta/ów oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej IBIB PAN:

    https://www.ibib.waw.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/projekty/1285-wspolpraca-projekty
  4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o naborze.
  5. Oferty należy przesyłać w terminie od 30.04.2024 r. do 13.05.2024 r. do godz. 8:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „Nabór Konsorcjanta do projektu ABM Venty-CDH”
  6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
  7. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 08.05.2024 do godz.15.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -Warunki przystąpienia do naboru

Załącznik nr 2 - Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna Dla Konsorcjantów

Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Protokół Komisji

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->