Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Pracownia Wspomagania Diagnostyki i Terapii Chorób Metabolicznych
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Skład osobowy

Prof. instytutu dr hab. inż. Piotr Foltyński - Kierownik Pracowni (https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Foltynski)
Prof. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński (https://www.researchgate.net/profile/Piotr_adyzynski)
Dr inż. Anna Ciechanowska (https://www.researchgate.net/profile/Anna_Ciechanowska)
Tech. chem. Stanisława Sabalińska
Mgr Ilona Góra
Dr hab. n. med. Janusz Krzymień (https://www.researchgate.net/profile/Grazyna_Hoser)
Dr inż. Maria Molik
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kawiak (https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Kawiak)
Prof. instytutu dr hab. inż. Beata Toczyłowska (https://www.researchgate.net/profile/Beata_Toczylowska2)

 

Wybrana bieżąca aktywność

 1. Rozwijanie systemu VoiceDiab oraz analiza możliwości zastosowania go w cukrzycy typu II, u kobiet z cukrzycą ciążową oraz w leczeniu osób z nieprawidłową masą ciała.
 2. Badanie zależności stężenia hemoglobin glikowanej A1c od przebiegu glikemii u ludzi z wykorzystaniem oryginalnej, złożonej procedury badawczej obejmującej ciągłe długotrwałe monitorowanie stężenia glukozy in vivo, wielotygodniową hodowlę erytrocytów ludzkich in vitro oraz modelowanie matematyczne procesu glikacji hemoglobiny in vivo i in vitro.
 3. Opracowywanie nowych technik pomiaru pola powierzchni rany. Powstały aplikacje AreaMe na smartfony z systemem Windows Mobile 6.5 oraz Planimator na smartfony z systemem Android od wersji 4.0. Aplikacja Planimator może być udostępniona nieodpłatnie do zastosowań badawczych (kontakt pod adresem e-mail: pfoltynski(at)ibib.waw.pl). Instrukcja obsługi programu jest dostępna pod linkiem Planimator manual.pdf.

Planimator Displayed Area

Widok ekranu aplikacji Planimator z wyświetlonym obrazem rany, której powierzchnia została zmierzona. (Rana na stopie pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej)

 1. Osadzanie komórek śródbłonka i komórek mięśniowych na polisulfonowych membranach półprzepuszczalnych w celu opracowania modelu sztucznego naczynia krwionośnego.

 Fot1

Komórki śródbłonka na wewnętrznej powierzchni membran kapilarnych (zdjęcie lewe) oraz komórki mięśnia gładkiego na zewnętrznej powierzchni membran kapilarnych (zdjęcie prawe) po trwającej 48 godzin hodowli komórek w miniaturowym bioreaktorze kapilarnym

 1. Badanie wpływu nanocząsteczek tlenku cynku na komórki śródbłonka hodowane w bioreaktorze kapilarnym w dynamicznym przepływie medium hodowlanego.
 2. Analiza profilu metabolicznego płynów ustrojowych i ekstraktów tkanek z wykorzystaniem widma spektroskopii NMR roztworów wodnych i chloroformowych. Metabolomika jest wykorzystywana jako fingerprint, a wyznaczone biomarkery  wskazują możliwe patomechanizmy chorób.

 

Współpraca z zagranicznymi i krajowymi centrami, ośrodkami naukowo-badawczymi

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Donau University, Krems, Austria

Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk

Klinika Anestezjologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Klinika Kardiochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Klinika Neurologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

 

Projekty wykonane w Pracowni

 1. VoiceDiab - Ekspercki system głosowy do automatycznego obliczania dawki insuliny kompensującej posiłek na postawie jego słownego opisu.

Fot2 

Schemat systemu VoiceDiab

 

 1. Symulator on-line metaBiaL (http://bco.ibb.waw.pl/bio-med/metabial,407/) do porównywania skuteczności wybranych sposobów leczenia białaczki limfocytowej.
 2. W ramach Biocentrum Ochota uruchomiono wieloośrodkową bazę danych NetBIAL (http://bco.ibb.waw.pl/bio-med/netbial,72/) do monitorowania leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.
 3. Modelowe Centrum Leczenia Cukrzycy  (http://mclc.ibib.waw.pl) z modułami: kardiologicznym, stopy cukrzycowej, trudnej cukrzycy, cukrzycy ciężarnych, retinopatii i edukacyjnym.
 4. ROTMED – Analiza profili innowacyjnych w dziedzinie inżynierii biomedycznej w Polsce (http://rotmed.ibib.waw.pl/content/project.html).
 5. TeleDiaFoS – Telemedyczny system do monitorowania postępów leczenia ambulatoryjnego pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej.

    Fot3

Moduł centralny systemu TeleDiaFoS podczas skanowania rany na stopie (zdjęcie A) i transmisji danych z ciśnieniomierza i glukometru (zdjęcie B)

 

 1. TeleMed – Telemedyczny system do wspomagania leczenia pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu I.

 

Wybrane publikacje

 1. Foltynski P and Ladyzynski P. Digital Planimetry With a New Adaptive Calibration Procedure Results in Accurate and Precise Wound Area Measurement at Curved Surfaces. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020, DOI: 10.1177/1932296820959346.
 2. Toczylowska B, Zieminska E, Senator P, Lazarewicz JW. Hippocampal Metabolite Profiles in Two Rat Models of Autism: NMR-Based Metabolomics StudiesMol Neurobiol. 2020;57(7):3089-3105. doi: 10.1007/s12035-020-01935-0.
 3. Krzymien J and Ladyzynski P. Insulin in type 1 and type 2 diabetes—should the dose of insulin before a meal be based on glycemia or meal content? Nutrients, 2019;11(3):607.
 4. Ladyzynski P, Krzymien J, Foltynski P, Rachuta M, Bonalska B. Accuracy of Automatic Carbohydrate, Protein, Fat and Calorie Counting Based on Voice Descriptions of Meals in People with Type 1 Diabetes. Nutrients 2018;10:518. doi 10.3390/nu10040518.
 5. Foltynski P, Ladyzynski P, Pankowska E, Mazurczak K. Efficacy of automatic bolus calculator with automatic speech recognition in patients with type 1 diabetes: A randomized cross-over trial. J Diabetes 2018;10:600-608.doi 10.1111/1753-0407.12641.
 6. Foltynski P. Ways to increase precision and accuracy of wound area measurement using smart devices: Advanced app Planimator. PLOS ONE 2018;13:e0192485.
 7. Ciechanowska A, Ladyzynski P, Hoser G, Sabalinska S, Kawiak J, Foltynski P, Wojciechowski C, Chwojnowski A. Human endothelial cells hollow fiber membrane bioreactor as a model of the blood vessel for in vitro studies. J Artif Organs 2016;19:270-7.
 8. Ladyzynski P, Molik M, Foltynski P. A network meta-analysis of progression free survival and overall survival in first-line treatment of chronic lymphocytic leukemia. Cancer Treat Rev 2015;41:77-93.
 9. Foltynski P, Ladyzynski P, Ciechanowska A, Migalska-Musial K, Judzewicz G, Sabalinska S. Wound Area Measurement with Digital Planimetry: Improved Accuracy and Precision with Calibration Based on 2 Rulers. PLoS One 2015;10:e0134622.
 10. Ladyzynski P, Foltynski P, Bak MI, Sabalinska S, Krzymien J, Kawiak J. Validation of a hemoglobin A1c model in patients with type 1 and type 2 diabetes and its use to go beyond the averaged relationship of hemoglobin A1c and mean glucose level. J Transl Med 2014;12:328.
 11. Toczylowska B, Zieminska E, Goch G, Milej D, Gerega A, Liebert A. Neurotoxic effects of indocyanine green - cerebellar granule cell culture viability study. Biomed Opt Express 2014;5:800-16.
 12. Foltynski P, Ladyzynski P, Wojcicki JM. A new smartphone-based method for wound area measurement. Artif Organs 2014;38:346-52.
 13. Ladyżyński P, Wójcicki JM, Bąk MI, Sabalińska S, Kawiak J, Foltyński P, Krzymień J, Karnafel W. Hemoglobin glycation rate constant in non-diabetic Individuals. Ann Biomed Eng 2011;39:2721-34.
 14. Foltynski P, Wojcicki JM, Ladyzynski P, Migalska-Musial K, Rosinski G, Krzymien J, Karnafel W. Monitoring of diabetic foot syndrome treatment: some new perspectives. Artif Organs 2011;35:176-82.
 15. Ciechanowska A, Ładyżyński P, Wójcicki JM, Sabalińska S, Krzymień J, Puławska E, Karnafel W, Foltyński P, Kawiak J. Microdialysis technique as a monitoring system for acute complications of diabetes. Artif Organs 2008;32:45-52.
 16. (Autorzy wymienieni w kolejności alfabetycznej) Baczko T, Błażewicz S, Jasiński L, Kowalczyk M, Kowalewski T, Kędzior K, Ładyżyński P, Mączyńska E, Nowakowski A, Nowicki A, Rumiński J, Skalski K, Stodolak E, Tadeusiewicz R, Torbicz W, Wójcicki JM: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce. Wójcicki J.M., Ładyżyński P. (red.), Konsorcjum ROTMED, Warszawa, 2008, 338 stron.
 17. Ładyżyński P, Wójcicki JM: Home telecare during intensive insulin treatment - metabolic control does not improve as much as expected. J. Telemed Telecare 2007;13:44-47.
 18. Ładyżyński P, Wójcicki JM, Krzymień J, Foltyński P, Migalska-Musiał K, Tracz M, Karnafel W. Mobile telecare system for intensive insulin treatment and patient education. First applications for newly diagnosed type 1 diabetic patients. Int J Artif Organs 2006;29:1074-81.

 

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->