Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-01
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy: 12/U/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 01.12.2017

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 2 - Ekspertyza techniczna - [PDF] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 3 - Przeznaczenie użytkowe - [PDF] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 5 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 7 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 8 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 01.12.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 07.12.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 18.12.2017

Oznaczenie sprawy: 11/D/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 13.11.2017

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 13.11.2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 13.11.2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 13.11.2017

Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw - [DOC] - data umieszczenia 13.11.2017

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 13.11.2017

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 13.11.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 17.11.2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2017

Załącznik nr 1 do umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 05.12.2017

Oznaczenie sprawy:10/U/2017

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 02.11.2017

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 02.11.2017

Załącznik nr 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 02.11.2017

Załącznik nr 3 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 02.11.2017

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 02.11.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 07.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 23.11.2017

Oznaczenie sprawy: 8/U/2017

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 2 - Ekspertyza techniczna - [PDF] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 3 - Przeznaczenie użytkowe - [PDF] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - [DOC] -  data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 5 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 7 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 8 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 24.10.2017 r.

Oznaczenie sprawy: 9/S/2017

 

Ogłoszenie o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 31.08.2017

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 31.08.2017

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 31.08.2017

Zdjęcia urządzeń - data umieszczenia 31.08.2017

Ogłoszenia OLX  z opisem urządzenia - data umieszczenia 01.09.2017

Zmiana treści Ogłoszenia o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 05.09.2017

Zmiana treści Ogłoszenia o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 05.09.2017

Zmiany treści Ogłoszenia o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 07.09.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - [PDF] - data umieszczenia 14.09.2017

Oznaczenie sprawy 5/RB/2017

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

SIWZ  - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ - ekspertyza techniczna - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ - przeznaczenie użytkowe - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 7 do SIWZ - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) fizycznie nie dołączane do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór formularza oferty - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór wykazu robót budowlanych - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 11 do SIWZ – wzór wykazu osób - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 12 do SIWZ – wzór wykazu wyposażenia - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 11.08.2017

SIWZ po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Załącznik nr 8 do SIWZ - formularz oferty po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 11.08.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 22.08.2017

Oznaczenie sprawy: 5/U/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 08.06.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 2 - Oświadczenie art.25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 3 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 6 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 7 - Oświadczenie art.91 ust. 3a - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 9 - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 - [PDF] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 22.06.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 13.07.2017

Oznaczenie sprawy: 3/D/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 2 - Oświadczenie art.25a ust 1 - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 4 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 5 - Oświadczenie art.91 ust.3a - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 7 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 8 - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 08.05.2017

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 08.05.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 10.05.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 10.05.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 10.05.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 16.05.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 16.05.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.05.2017

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 23.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 31.05.2017

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->