Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Współpraca zagraniczna
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

BIP

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0032/17-00

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk”  (Umowa o dofinansowanie  Nr  POIS.01.03.01-00-0032/17-00   z dnia 4.07.2019) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1 i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu (par 4 pkt 18 i 19), Dyrekcja Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie informuje, że o wyżej wskazanych nieprawidłowościach i nadużyciach można powiadamiać poprzez:

1. adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. formularz elektroniczny:( link do strony )

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) koncentruje swoje prace badawcze na dwóch głównych obszarach. Poniżej wymieniono najważniejsze zagadnienia badawcze w obrębie tych obszarów:

1. Biopomiary i komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy diagnostyki medycznej

1.1. Biopomiary dla poprawy jakości diagnostyki medyczne

Bioczujniki i mikrosystemy do analizy wielkości biochemicznych (urządzenia typu lab-on-a-chip). Mapy elektrokardiograficzne wysokiej rozdzielczości. Pomiary laserowo-dopplerowskie do monitorowania i obrazowania mikroperfuzji tkanek. Czasowo-rozdzielcza spektroskopia w bliskiej podczerwieni do monitorowania i obrazowania utlenowania tkanek. Suche testy chemiczne i biochemiczne. Badania czynności okoruchowejNieinwazyjne pomiary parametrów układu oddechowego.

1.2. Komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy jakości diagnostyki medycznej

Komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazów w obrazowaniu medycznym. Analiza sygnałów i obrazów z wykorzystaniem teorii chaosu i geometrii fraktalnej. Wizualizacja i analiza trójwymiarowa struktur biologicznych w komórce i na poziomie populacji komórek oraz wizualizacja i analiza ruchliwości komórek. Wczesne rozpoznawanie komórek raka pęcherza moczowego. Przetwarzanie i analiza biomedycznych baz danych. Analizy EEG i EMG.

2. Wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

2.1. Techniczne wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

Biokompatybilne, płaskie półprzepuszczalne membrany dla zastosowań biomedycznych. Hodowla komórek i inżynieria tkankowa zorientowane na odbudowę wątroby i różnicowania komórek macierzystych. Hybrydowe biosystemy wspomagania i kontroli produkcji substancji regulacyjnych, w tym o działaniu przeciwnowotworowym i insuliny. Techniki membranowe do pozaustrojowego oczyszczania krwi. Ksenotransplantacja wysp trzustkowych. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne wspomagające monitorowanie i leczenie wybranych chorób przewlekłych (zwłaszcza cukrzycy). Techniczne wspomaganie leczenia zaburzeń czynności i funkcji układu oddechowego. Badanie uszkodzeń i transplantacja rdzenia kręgowego. Badanie funkcji kontrolnej motoneuronu w normie i patologii. Elektroterapia w zaburzeniach rytmu serca i hemodynamiki.

2.2. Modele matematyczne i symulacje komputerowe funkcjonowania narządów

Teoria transportu membranowego. Transport płynów i substancji rozpuszczanych w dializie otrzewnowej i hemodializie. Modelowanie komputerowe i hybrydowe wspomaganie układu krążenia i układu oddechowego. Modelowe układu oddechowego człowieka i sztucznej wentylacji płuc. Modelowanie struktury mięśni i mechanizmu generowania sił w komórkach. Model "wirtualnego pacjenta" do symulacji terapii nerko-zastępczych.

 

 bip  INFORMACJE DODATKOWE
         dane
   
  obszary
   
  praca
   
  dokumenty
   
  sprawozdania
   
  zamówienia
   
  szkoły

 

 

 

 

 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Instytut ma długoletnią historię w szkoleniu i nagradzaniu młodych ekspertów inżynierii biomedycznej. Jest jedną z dwóch instytucji naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Od 2009 roku w Instytucie prowadzone są Studia Doktoranckie. IBIB PAN jest krajowym koordynatorem Sieci Inżynierii Biomedycznej w Polsce (BIOMEN), był koordynatorem i współrealizatorem krajowego projektu Foresight dotyczącego opracowania "Scenariuszy Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce do 2020 r.". Według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut jest instytucją pierwszej kategorii, umiejscowioną na 4 pozycji spośród 53 instytucji z grupy jednostek badawczych w dziedzinie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne".

W 2008 r. IBIB PAN wszedł do nowo ustanowionego konsorcjum BIOCENTRUM Ochota, w skład którego wchodzą również: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej .

W chwili obecnej Instytut zatrudnia 140 pracowników włączając 12 profesorów zwyczajnych i 11 profesorów nadzwyczajnych.

Od 2017 r. roku struktura Instytutu składa się z 4 zakładów oraz samodzielnej Pracowni Środowiskowej:

  • ZAKŁAD I - Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych
  • ZAKŁAD II - Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych
  • ZAKŁAD III - Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego
  • ZAKŁAD IV - Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych

           Zakres badań Instytutu w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej, a badania te mają charakter interdyscyplinarny.

 

 

 bip  INFORMACJE DODATKOWE
         dane
   
  obszary
   
  butt projekty
   
  praca
   
  dokumenty
   
  sprawozdania
   
  zamówienia
   
  szkoły
   
  szkoły
   
  POIS

Lokalizacja: ul. Ks. Trojdena 4
                  02-109 Warszawa
                  POLAND

Telefon:      (+4822)6599143 - centrala,

                 (+4822) 5925900
                  (+4822)6586050,
                  (+4822)6582877

E-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:        http://www.ibib.waw.pl

Dyrektor:    Prof. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński

NIP:           525-00-09-453

Regon:       000570832

 

 

 bip  INFORMACJE DODATKOWE
         dane
   
  obszary
   
  praca
   
  dokumenty
   
  sprawozdania
   
  zamówienia
   
  szkoły

 

 

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->