Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-19
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Kandydat na stanowisko adiunkta w Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych, Zakład Matematycznego Modelowania Procesów Fizjologicznych, powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych oraz posiadać znaczące osiągnięcia badawcze w jednej z wymienionych wyżej dyscyplin nauki potwierdzone dwoma publikacjami w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W szczególności kandydat powinien wykazać się umiejętnością opracowywania matematycznych modeli procesów biologicznych i ich zastosowań medycznych, ich implementacji komputerowych, estymacji parametrów modeli w oparciu o dane eksperymentalne i kliniczne, prowadzenia analiz statystycznych uzyskanych wyników.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. Podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
 1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej;
 2. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych (jako pierwszy autor) w czasopismach z Listy A MNiSW;
 3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze NCN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze);
 4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą;
 5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat.
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 7. oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r,
 2. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
 3. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2018 r. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->