Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych
PRACOWNIA Pracownia Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowo-Oddechowego
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Stypendysta/tka ( pełen etat
PROFIL ZAWODOWY BADACZA

Studentka/student ostatnich lat studiów magisterskich, doktorantka/doktorant

DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna, elektronika, informatyka, fizyka, biologia, medycyna, nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA 26 października 2022 r
TERMIN SKŁADANIA OFERT 15 listopada 2022 r
SŁOWA KLUCZOWE Inżynieria biomedyczna, toracenteza, wysięk opłucnowy, manometria opłucnowa, ciśnienie opłucnowe, kaszel, śródpiersie, przepona, niedodma,

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS 18 o nr 2019/35/B/NZ5/02531 pt. "Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej."

W dniu 23.02.2023 r. komisja rekrutacyjna, po ocenie nadesłanych zgłoszeń i przyznaniu kandydatom punktów w poszczególnych obszarach oceny, sporządziła ranking kandydatów.
Komisja zdecydowała o przydzieleniu stypendium kandydatce, która uzyskała najwyższą ocenę punktową, jest to Pani Maria Król.


Opis projektu:

Wysięk opłucnowy jest relatywnie częstą przypadłością, np. jest diagnozowany rocznie u ok. 1.5 miliona osób w USA, a terapeutyczna toracenteza (TT) jest tam przeprowadzana u ok. 150 000 pacjentów rocznie. Chociaż w dłuższym okresie (godzin, dni) TT ma pozytywne skutki, procesy zachodzące podczas wykonywania samej procedury mogą zagrażać zdrowiu; jednym z najważniejszych niekorzystnych czynników jest nadmierny spadek ciśnienia opłucnowego, który utrudnia oddychanie i może prowadzić do obrzęku płuc. Ponadto, nie wszystkie zjawiska są do końca zrozumiałe. Z tego powodu ważnym zadaniem, tak z naukowego jak i praktycznego punktu widzenia, jest wyjaśnienie obserwowanych zjawisk (np. [1,2]) oraz poszukiwanie sposobów uniknięcia tych z nich, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta (np. [3]). Konsorcjum naukowe WUM-IBIB powołane do badań nad TT jest jednym z niewielu ośrodków na świecie prowadzących taką działalność, a nasz zespół jest chyba jedynym na świecie zespołem medyczno-inżynierskim. Dzięki temu jesteśmy w stanie robić to, czego ani zespoły jedynie medyczne ani zespoły jedynie inżynierskie nie byłyby w stanie dokonać. Obecny projekt jest kontynuacją wcześniejszej współpracy.

Zakres badań przewidzianych do realizacji przez Stypendystę/tkę :

Udział w pomiarach, jako asysta techniczna i/lub# medyczna, podczas wykonywania TT w klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Udział w obróbce sygnałów surowych oraz tworzeniu pakietów danych gotowych do analiz.
Analizę zależności pomiędzy zmianami poszczególnych parametrów fizjologicznych, w tym w relacji do stanu danego pacjenta, oraz próba interpretacji biomedycznej wyników.

Zakładamy, że student/ka /doktorant/ka zdobędzie pewne doświadczenie w dziedzinie medycyny i inżynierii biomedycznej będąc członkiem zespołu medyczno-inżynierskiego, w analizie matematycznej i fizjologicznej danych medycznych oraz ewentualnie w interpretacji fizjologicznej za pomocą symulacji komputerowych#.

Oferujemy:

Stypendium w wysokości 5 000 zł miesięcznie przez okres 32 miesięcy,
Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: grudzień 2022 r w ramach projektu: NCN nr UMO-2019/35/B/NZ5/02531 pt” „Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej”

Kandydat/ka na stanowisko Stypendysty/tki, powinien spełniać następujące wymagania:

A. Wymagania:

Wykształcenie lub studia realizowane w dyscyplinie inżynieria biomedyczna lub na kierunkach pokrewnych (elektronika, informatyka, matematyka, fizyka, biologia, chemia, medycyna, fizjoterapia itp.).

Osoba zakwalifikowana do realizacji projektu musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:
- uczestnika/czki studiów doktoranckich (osoby, które ukończyły studia magisterskie w ww. dyscyplinach nie posiadające statusu doktoranta/ki proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
- doktoranta/ki w szkole doktorskiej,
- studenta/ki studiów: drugiego stopnia lub ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.

B. Dorobek naukowy/zawodowy:

Dorobek naukowy i publikacyjny są dodatkowym atutem

C. Doświadczenie:

  • Wymagana wiedza ogólna z zakresu inżynierii biomedycznej,
  • Skrupulatność i dokładność,
  • Umiejętność planowania i wykonywania pracy w zespole.

D. Wymagania dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie opracowań i publikacji naukowych oraz pisanie raportów badawczych w tym języku.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

  • CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  • Wykaz dorobku naukowego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
    - wykaz kursów i szkoleń, w których kandydat/ka brał udział,
    - informację o pracy magisterskiej zrealizowanej przez kandydata/kę.

Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 grudnia 2022 r.

 

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->