Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Projekty
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

 

UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00

 

Strona internetowa projektu: http://phd.ipipan.waw.pl/

 

Kierownik projektu w IBIB PAN: prof.dr hab. Jacek Waniewski

 

Projekt jest realizowany przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) w partnerstwie z Instytutem Badań Systemowych PAN (IBS PAN) i Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN).

Projekt jest skierowany do tzw. BO (Beneficjentów Ostatecznych). Kandydaci na BO muszą posiadać tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Projekt kieruje się zasadą równości szans:
„Jako cele na wszystkich etapach wdrażania funduszy strukturalnych Unia Europejska wskazuje zniesienie nierówności oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność. Równość szans jest w PO KL pojmowana nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia. Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem”. (Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, str. 143).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, PROMOCJA PROJEKTU, REKRUTACJA I KOORDYNACJA ZADAŃ

Okres realizacji zadania wrzesień 2010 – grudzień 2015.
W ramach tego zadania, m.in., odbędą się dwie międzynarodowe konferencje, pierwsza w 2012 r., druga w 2015 r., dla BO, społeczności akademickiej i naukowej z Polski i z zagranicy oraz wszystkich zainteresowanych badaniami i interdyscyplinarnymi zastosowaniami technologii informacyjnych.

2. NOWE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Realizowane będą dwie pełne 3-letnie edycje studiów doktoranckich. Każda edycja przyjmie 20 BO. Rozpoczęcie I edycji planowane jest w październiku 2011 r. II edycja powinna rozpocząć się w październiku 2012 r. BO otrzymają nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium oraz sieć inter- i intranetową wyrównujące szanse w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia.
Projekt przewiduje dofinansowanie 10 monografii naukowych – w jednolitej serii akademickiej, wsparcie finansowe 50 publikacji BO w wysoko punktowanych wydawnictwach oraz 12 udziałów BO w międzynarodowych konferencjach i szkołach letnich.

3. PROGRAM STYPENDIALNY DLA DOKTORANTÓW

Okres realizacji zadania październik 2011 – czerwiec 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Będą zróżnicowane i uzyskanie ich będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans. Stypendia będą przyznawane już od I roku studiów doktoranckich na każdy kolejny semestr studiów. W związku z decyzją Ministra od dnia otrzymania przez nas w/w decyzji, IPI PAN nie będzie potrącała podatku dochodowego od stypendiów naukowych wypłacanych doktorantom w ramach projektu.

4. PROGRAM STYPENDIALNY DLA PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH Z POLSKI I Z ZAGRANICY

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Obejmować będą okresy jedno- lub dwutygodniowe. Obejmować będą koszty specjalistycznych wykładów, seminariów, recenzji prac przejściowych, projektów i studiów przypadku (case study) oraz koszty przygotowania materiałów dydaktycznych.

5. PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODYCH DOKTORÓW DO 35 R. ŻYCIA (POSTDOKÓW)

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Będą zróżnicowane i uzyskanie ich będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans.

6. STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE DLA DOKTORANTÓW I POSTDOKÓW

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015. Staże 3-miesięczne będą przyznawane na zasadach konkursu. Wysokość dofinansowania będzie zróżnicowana i przyznanie staży będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans.

7. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW E-LEARNINGOWYCH

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015. Kursy e-learningowe są poszerzeniem i wzbogaceniem oferty dydaktycznej projektu oraz przyczyniają się do wyrównania szans BO w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->