News

About the Institute

Mission & Authorities

HR Excellence

Doctoral Schools

Doctoral Studies

Academic degrees

Scientific activity

Institute offers

ICB

Publishing

Library

Conference Centre

Useful Links

Public procurement

Employees

Gallery

For Media

Contact

Privacy policy

Publications
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
 • Pstras L, Thomaseth K, Waniewski J, Balzani I, Bellavere F; The Valsalva manoeuvre: physiology and clinical examples.; Acta Physiologica; 5 JAN 2016; 217(2):103-119.
 • Lipping T, Saareleht J, Olejarczyk E, Sonkajärvi E,Ylinen T, Jäntti V. ; Synchronization of Brain Activity during Induction of Propofol Anesthesia: Comparison of Methods.; 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC); IEEE Xplore Conference: 16-20 Aug. 2016
 • J.L. Kulikowski; Computer aid for human decision making based on heterogeneous strings of data; Advances in Intelligent and Soft Computing. Human –Computer Systems Interaction 4, Springer;
 • Juliusz L. Kulikowski; Relation Recognition Problems and Algebraic Approach to Their Solution; Advances in Systems Science; Proceedings of the International Conference on Systems Science 2016 (ICSS 2016) Editors: Świątek, Jerzy, Tomczak, Jakub M. (Eds.) from September 7 to 9, 2016 Wroclaw, 539 Advances in Intelligent Systems and Computing  23-35: 05 November 2016
 • Pstras L, Bellavere F,; In search of the optimal Valsalva maneuver position for the treatment of supraventricular tachycardia; American Journal of Emergency Medicine; September 06, 2016; 34(11): 2247.
 • Stachowska-Piętka J, Waniewski J, Flessner M F, Lindholm B.; Concomitant bidirectional transport during peritoneal dialysis can be explained by a structured interstitium; American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology; 310: H1501-H1511, 1 June 2016
 • Arianna Di Molfetta, Sergio Filippelli, Gianfranco Ferrari, Aurelio Secinaro, Krzysztof Zielinski, Antonio Amodeo; Berlin Heart EXCOR Ventricular Assist Device: Multilayer Membrane Rupture in a Pediatric Patient. ; Annals of Thoracic Surgery; 2016;102(2): 129-130.
 • D. Milej, A. Abdalmalak, D. Janusek, M. Diop, A. Liebert, K. St. Lawrence;Time-resolved subtraction method for measuring optical properties of turbid media; Applied Optics ; 2016, 55(7), p:1507-1513
 • B. Kazimierczak, D.G. Pijanowska, A. Baraniecka, M. Dawgul, J. Kruk, W. Torbicz; Immunosensors for human cardiac troponins and CRP, in particular amperometric cTnI immunosensor,; Biocybernetics and Biomedical Engineering; 36, 2016, 29–41
 • Tomasz Markiewicz, Anna Korzynska, Andrzej Kowalski, Zaneta Swiderska-Chadaj, Piotr Murawski, Bartlomiej Grala, Malgorzata Lorent, Marek Wdowiak, Jakub Zak, Lukasz Roszkowiak, Wojciech Kozlowski, Dorota Pijanowska; MIAP – Web-based platform for the computer analysis of microscopic images to support the pathological diagnosis; Biocybernetics and Biomedical Engineering; 2016, 36:597-609
 • P. Sawosz, S. Wojtkiewicz, M. Kacprzak, W. Weigl, A. Borowska-Solonynko, P. Krajewski, K. Bejm, D. Milej, B. Ciszek, R. Maniewski, A. Liebert; Human skull translucency: post mortem studies; Biomedical Optics Express; 2016, 12(7), p: 5010-5020
 • D. Milej, A. Abdalmalak, P. McLachlan, M. Diop, A. Liebert, K. St. Lawrence,; Subtraction-based approach for enhancing the depth sensitivity of time-resolved NIRS; Biomedical Optics Express; 2016, 7(11), p: 4514-4526
 • Poleszczuk J, Debowska M, Wojcik-Zaluska A, Ksiazek A, Zaluska W; Phosphate kinetics in hemodialysis: Application of delayed pseudo one-compartment model.; Blood Purification; September 2016;42:177-185
 • Cottone C, Porcaro C, Cancelli A, Olejarczyk E, Salustri C, Tecchio F.; Neuronal electrical ongoing activity as a signature of cortical areas.; Brain Structure and Function; First Online: 01 November 2016; 1–12
 • Cottone C, Porcaro C, Cancelli A, Olejarczyk E, Salustri C, Tecchio F.; Cortical parcellation based on local neuronal electrical activity; Clinical Neurophysiology; 127: e18–e132, 2016.
 • Blinowska KJ, Rakowski F, Kaminski M, De Vico Fallani F , Del Percio C, Lizio R, Babiloni C.; Functional and effective brain connectivity for discrimination between Alzheimer's patients and healthy individuals: A study on resting state EEG rhythms.; Clinical Neurophysiology; Online 8-NOV-2016
 • Waniewski J, Antosiewicz S, Baczynski D, Poleszczuk J, Pietribiasi M, Lindholm B, Wankowicz Z; Peritoneal Fluid Transport rather than Peritoneal Solute Transport Associates with Dialysis Vintage and Age of Peritoneal Dialysis Patients; Computational and mathematical methods in medicine; 2016; Art: 8204294;
 • C. Wojciechowski, A. Chwojnowski, L. Granicka, E. Łukowska, M. Grzeczkowicz; Polysulfone/polyurethane blend degradable hollow fiber membranes preparation and transport-separation properties evaluation; Desalination and Water Treatment; 57; 47: 22191-22199; 2016
 • Aleksandra Kruk, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski, Andrzej Chwojnowski, Judyta Dulnik, Ludwik Synoradzki; Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures; Desalination and Water Treatment; 57(62) December 2016; 317-323
 • Pstras L,; Valsalva manoeuvre using a syringe: physics and implications; Emergency Medicine Journal; Online First 29 September 2016; 33(11): 831
 • Pstraś L.; Randomised controlled trial: A modification to the Valsalva manoeuvre improves its effectiveness in treating supraventricular tachycardia; Evidence-Based Nursing; 2016; 3; 19; 1747-1753
 • M. Piotrkiewicz, D. Młoźniak; Are human digit muscles devoid of recurrent inhibition?; Frontiers in Cellular Neuroscience; 11 January 2016
 • Kaminski M, Brzezicka A, Kaminski J, Blinowska KJ.; Measures of Coupling between Neural Populations Based on Granger Causality Principle; Frontiers in Computational Neuroscience; 26 October  2016, e10.3389
 • W.Klonowski, Applications of Chaos Theory Methods in Clinical Digital Pathology, ; Handbook of APPLICATIONS OF CHAOS THEORY, Christos H. Skiadas & Charilaos Skiadas, (Eds)   Chapman and Hall/CRC, Boca Raton London New York,; 2016; 32. 681-690,
 • Anna Korzyńska, Łukasz Roszkowiak, Jakub Żak, Dorota Pijanowska, Tomasz Markiewicz; Color standardization for the immunohistochemically stained tissue section images; IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 4 -6 Października 2016, Chania, Grecja; 2016 IST, 4-6 Oct. 2016 IEEE
 • Kaminski M, Brzezicka A, Kaminski J, Blinowska KJ; Information Transfer during Auditory Working Memory Task.; IFMB Proceedings; XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON 2016, MARCH 31ST - APRIL 2ND 2016 Paphos Cyprus; 57, 19-24; Eds. E Kyriakou, S Christofides, CS Pattichis, Springer.
 • Zieliński K, Darowski M, Kozarski M, Ferrari G.; The need for hybrid modeling in analysis of cardiovascular and respiratory support; International Journal of Artificial Organs; 2016; 39(6): 265–271.
 • Pałko T, Zalewska E.; Kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie inżynierii medycznej; Inżynier Fizyk Medyczny; 2016, 5:1, 5-7
 • Ciechanowska A., Ładyżyński P., Hoser G., Sabalińska S., Kawiak J., Foltyński P., Wojciechowski C., Chwojnowski A.; Human endothelial cells hollow fiber membrane bioreactor as a model of the blood vessel for in vitro studies; Journal of Artificial Organs. ; 19(3):270-277, 2016
 • W. Weigl, D. Milej, D. Janusek, S. Wojtkiewicz, P. Sawosz, M. Kacprzak, A. Gerega, R. Maniewski, and A. Liebert; Application of optical methods in the monitoring of traumatic brain injury: A review; Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism; 2016, 36(11): 1825-1843
 • Magdalena Wójcik-Pędziwiatr , Klaudia Plinta, Agnieszka Krzak-Kubica, Katarzyna Zajdel, Marcel Falkiewicz, Jacek Dylak, Jan Ober, Andrzej Szczudlik, Monika Rudzińska. Eye Movement Abnormalities in Essential Tremor; Journal of Human Kinetics; 52/2016, 53-64
 • Lukasz Roszkowiak, Anna Korzynska, Jakub Zak, Dorota Pijanowska, Zaneta Swiderska-Chadaj, Tomasz Markiewicz; Survey: interpolation methods for whole slide image processing; Journal of Microscopy; 2016; 265 (2) 148–158
 • Maciej Perdziak; Dagmara K. Witkowska; Wojciech Gryncewicz; Jan K. Ober. Not only amblyopic but also dominant eye in subjects with strabismus show increased saccadic latency; Journal of Vision ; August 2016, Vol.16, 12.
 • Rafał Baranowski, Dariusz Wojciechowski, Dariusz Kozłowski, Piotr Kukla, Małgorzata Kurpesa, Jacek Lelakowski, Monika Maciejewska, Beata Średniawa, Jerzy Krzysztof Wranicz; Kompendium rozpoznań elektrokardiograficznych. Kryteria diagnostyczne przerostu jam serca, cech martwicy, zmian okresu repolaryzacji i rozpoznawania ostrych zespołów wieńcowych. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedy.; Kardiologia Polska; 2016;74(8):812-819
 • Rafał Baranowski, Dariusz Wojciechowski, Dariusz Kozłowski, Piotr Kukla, Małgorzata Kurpesa, Jacek Lelakowski, Monika Maciejewska, Beata Średniawa, Jerzy Krzysztof Wranicz ; Kompendium zasad wykonywania i opisywania elektrokardiogramu spoczynkowego. Kryteria diagnostyczne opisu rytmu, osi elektrycznej serca, woltażu zespołów QRS, zaburzeń automatyzmu i przewodzenia.; Kardiologia Polska; 2016;74(5):493-500
 • Pstras L, Thomaseth K, Waniewski J, Balzani I, Bellavere F; Mathematical modelling of cardiovascular response to the Valsalva manoeuvre; Mathematical Medicine and Biology-A Journal of the IMA; 2016
 • Skirecki T., Mikaszewska-Sokolewicz M., Hoser G., Zielińska-Borkowska U.; The early expression of HLA-DR and CD64 myeloid markers is specifically compartmentalized in the blood and lungs of patients with septic shock. Mediators of Inflammation. ; 2016;2016:3074902.
 • Kopiczko, J. Cieplińska, AM. Stecka; Ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia, ogólnego otłuszczenia oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu; 2015; 21 (4): 339-345
 • Wen-Yaw Chung, Angelito A. Silverio, Vincent F.S. Tsai, Cheanyeh Cheng, Shu-Yu Chang, Zhou Ming-Ying, Chi-Ying Kao, Si-Yuan Chen, Dorota G. Pijanowska, Dan Rustia, Yi-Wen Lo,; An implementation of an electronic tongue system based on a multi-sensor potentiometric readout circuit with embedded calibration and temperature compensation; Microelectronics Journal; 57, 2016, 1-12
 • Luttropp K, Debowska M, Lukaszuk T, Bobrowski L, Carrero JJ, Qureshi AR, Stenvinkel P, Lindholm B, Waniewski J, Nordfors L:; Genotypic and phenotypic predictors of inflammation in patients with chronic kidney disease.; NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION; 2016; 31 (12): 2033-2040.
 • Lukasz Roszkowiak, Carlos Lopez; PATMA: Parser of archival tissue microarray; PeerJ; Vol. 4, Nr. e2741, 2016
 • Pietribiasi M, Waniewski J, Załuska A, Załuska W, Lindholm B:; Modelling transcapillary transport of fluid and proteins in hemodialysis patients; PLoS One; 2016; 11(8):e0159748.
 • Waniewski J, Debowska M, Wojcik-Zaluska A, Ksiazek A, Zaluska W; Quantification of dialytic removal and extracellular calcium mass balance during a weekly cycle of hemodialysis; PLoS One; 2016;11:e0153285
 • T.Borkowski; A.Dulewicz, A.Borkowski, D.Piętka, P. Radziszewski; Clinical value of digital image analysis in the diagnosis of urinary bladder cancer, particularly in aggressive tumors: a preliminary report; POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY; 2016; 67 (2): 122-129
 • Kawiak J., Hoser G., Domagała-Kulawik J.; Złożone problemy leczenia nowotworów. Część I: Przesłanki teoretyczne wynikające z poznania mechanizmów obrony przeciwnowotworowej. Postępy Biologii Komórki; 43(3):375–400, 2016.
 • Kawiak J., Hoser G., Domagała-Kulawik J.; Złożone problemy leczenia nowotworów. Część II: Wykorzystanie nowych form modyfikacji odpowiedzi immunologicznej w terapii – przesłanki teoretyczne. Postępy Biologii Komórki; 43(3):401–418, 2016.
 • Nicole O, Hadzibegovic S, Gajda J, Bontempi B, Bem T, Meyrand P.; Soluble amyloid beta oligomers block the learning-induced increase in hippocampal sharp wave-ripple rate and impair spatial memory formation; SCIENTIFIC REPORTS OF THE NATURE PUBLISHING GROUP; 2016, 6, 22728
 • Chia-Ming Yang, Yuan-Hui Liao, Chun-Hui Chen, Tsung-Cheng Chen, Chao-Sung Lai, Dorota G. Pijanowska; P-I-N amorphous silicon for thin-film light-addressable potentiometric sensors; Sensors and Actuators B: Chemical; 236, 2016, 1005-1010
 • Cherniha R, Gozak K, Waniewski J.; Exact and numerical solutions of a spatially-distributed mathematical model for fluid and solute transport in peritoneal dialysis. Symmetry-Basel; 2016, 8(6), 50
 • W.Klonowski, Fractal Analysis of Electroencephalographic Time Series (EEG Signals), ; The Fractal Geometry of the Brain, Antonio Di Ieva (Ed), Springer Science+Business Media LLC, Seria wydawnicza: Springer Series in Computational Neuroscience , New York; 2016, 25. 413-429
 • Nahorski Z, Weryński A, Waniewski J. ; Modele kompartmentowe.; Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.; 2016. 288 p

MENU

Publications

POWER Och!DOK

HR Excellence

 

mcb

 

 

bip

 

logo cnslab


Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS, Ks. Trojdena 4 st., 02-109 Warsaw, POLAND
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBBE PAS
All rights reserved

Privacy policy

Accessibility statement

-->