Oznaczenie  sprawy: DT.OT/212/09/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 11.03.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 1 - Protokół z wizji lokalnej - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 3 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 4 - Oświadczenie- grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 15 - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 6 - Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 22 - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 7 - Oświadczenie - podatki i opłaty lokalne - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 9 - Wykaz robót budowlanych - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 10 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno-Użytkowy - [DOC] - data umieszczenia 11.03.2020

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej wyznaczonej na dzień 18 marca 2020 r. , godz. 12:30 proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału (do dnia 18 marca 2020 r. , do godz.10:00) na adresy wskazane w SIWZ - data umieszczenia 16.03.2020

 

 Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - Dodatkowy termin wizji lokalnej - data umieszczenia 19.03.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 19.03.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 20.03.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT - TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 10:00 poprzez transmisję online (link do transmisji online oraz instrukcja dla uczestników otwarcia ofert - w załączeniu) - data umieszczenia 24.03.2020

Link do transmisji online - data umieszczenia 24.03.2020

Instrukcja - go to meeting uczestnik [PDF] - data umieszczenia 24.03.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 26.03.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 21.04.2020