Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/01/2021

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 21.01.2021

Istotne Warunki Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 21.01.2021

Załacznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 21.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 27.01.2021