IBIB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta do Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych Szczegółowe warunki konkursu

na naszej stronie w zakładce Praca i Staże:

http://www.ibib.waw.pl/pl/oferta-instytutu/praca-i-staze/602-konkurs-na-stanowisko-adiunkta-ww-pracowni-modelowania-matematycznego-systemow-biomedycznych-w-zakladzie-matematycznego-modelowania-procesow-fizjologicznych

oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin składania ofert upływa z dniem 15.04.2018