Dział Poligraficzno-Wydawniczy Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN realizuje skład i druk:

  • rozpraw habilitacyjnych (najczęściej w ramach serii Prace IBIB PAN),
  • wybranych rozpraw doktorskich pracowników IBIB PAN,
  • innych monografii i wydawnictw naukowych.

 

Inne publikacje wydane w ostatnich latach w IBIB PAN

  1. Pluta K.: Modyfikowane genetycznie komórki jako biologicznie aktywny blok funkcyjny sztucznej wątroby - zastosowanie wektorów lentiwirusowych. Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 79, Warszawa 2019, pp. 122; wersja uzupełniona 2021, ISBN 978-83-937303-309, wydanie elektroniczne.

  2. Janecki J.: Analiza rozkładów wyników badań laboratoryjnych. Wyznaczanie Gaussowskich Zakresów Referencyjnych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 2004, pp. 210.
  3. De Lazzari C., Darowski M.: Cardiopulmonary mechanical interaction – modelling and simulation, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 2002, pp. 132.