Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-13
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
 
 
  INSTYTUCJA   Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  ZAKŁAD   Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych
  PRACOWNIA   Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowego i Oddechowego
  MIASTO   Warszawa
  STANOWISKO   adiunkt (pół etatu )
  DYSCYPLINA NAUKOWA   inżynieria biomedyczna
  DATA OGŁOSZENIA   8 lutego 2019
  TERMIN SKŁADANIA   OFERT   4 marca 2019
  SŁOWA KLUCZOWE   aparatura biomedyczna, wspomaganie i diagnostyka układów oddechowego i krążenia
   
   

Pracownia Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowego i Oddechowego prowadzi badania w zakresie wspomagania medycyny układu oddechowego i układu krążenia za pomocą: analiz matematycznych, modeli matematycznych i komputerowych, modeli fizycznych i fizyczno-komputerowych (tzw. hybrydowych), a także projektowanie, wykonywanie i testowanie (również na modelach) nowego diagnostyczno-terapeutycznego sprzętu medycznego.


Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymagania:

A. Wykształcenie:
1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych

B. Dorobek naukowy/zawodowy
1. Znaczące osiągnięcia badawcze i konstrukcyjne potwierdzone co najmniej dwiema publikacjami latach 2016-2018 w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz co najmniej dwoma patentami uzyskanymi lub trzema zgłoszonymi w tym okresie.

C. Doświadczenie:
1. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością opracowywania nowych metod wspomagania lub diagnostyki układu krążenia i/lub oddechowego oraz projektowania i budowania urządzeń realizujących te metody

D. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość j. angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji w tym języku


Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:

a. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
b. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MNiSW,
c. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MNiSzW, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
d. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
e. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
f. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy,

3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
5. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 marca 2019 r.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->