Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-08
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Modelowanie i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych
PRACOWNIA Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Doktorant/PhD student –( pełen etat) w ramach projektu naukowego OPUS 14, finansowanego przez NCN
PROFIL ZAWODOWY BADACZA Badacz na pierwszym stopniu kariery zawodowej (R1)
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 9 marca 2022 r
TERMIN SKŁADANIA OFERT 15 marca 2022 r
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE Inżynieria biomedyczna, sztuczne narządy, hemodializa, równowaga kwasowo-zasadowa, analiza danych, modelowanie matematyczne

 

Opis prac prowadzonych w ramach projektu nr 2017/27/B/ST7/03029 pt” Optymalizacja stężenia dwuwęglanów w płynie dializacyjnym podczas hemodializy z wykorzystaniem modelowania matematycznego


W ramach projektu zostaną opracowane rozwinięte modele równowagi kwasowo-zasadowej i biochemii wodorowęglanów w krwi i całym ciele pacjentów z utratą funkcji nerek leczonych hemodializą. Modelowanie będzie wymagało zapoznania się z chemią, biomedycznymi zjawiskami transportu i metodami numerycznymi. Powstałe modele będą porównane z klinicznymi danymi kinetycznymi zebranymi u hemodializowanych pacjentów. Takie porównanie pozwoli na optymalizację parametrów fizjologicznych i zasugeruje nowatorskie metody podawania wodorowęglanów. Rozwinięte zintegrowane modele będą mogły być wykorzystane również w innych zastosowaniach inżynierii biomedycznej w medycynie, jak sztuczne oddychanie i pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla, oraz przyczynić się do stworzenia wirtualnej fizjologii człowieka na potrzeby medycyny.
Zakres badań przewidzianych do realizacji przez Doktoranta/PhD studenta:
• analiza statystyczna i obliczeniowa danych klinicznych
• modelowanie matematyczne,
• ocena danych klinicznych z wykorzystaniem modelu/estymacja parametrów modelu, optymalizacja leczenia

Kandydat na stanowisko doktoranta powinien spełniać następujące wymagania:

A. Wykształcenie:

1. Wykształcenie wyższe stopień magistra nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna, informatyka lub dyscyplinach pokrewnych: matematyka, fizyka, biologia i medycyna.
2. Osoba zakwalifikowana do realizacji projektu musi spełniać którekolwiek kryteriów:

 • jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej;

B. Dorobek naukowy/zawodowy:

Dorobek naukowy i publikacyjny są dodatkowym atutem

C. Doświadczenie:

1. Wymagana wiedza ogólna z zakresu inżynierii biomedycznej,
2. Skrupulatność i dokładność,
3. Umiejętność planowania i wykonywania pracy w zespole

D. Wymagania dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie opracowań i publikacji naukowych oraz pisanie raportów badawczych w tym języku.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego (jeśli dotyczy):
a. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
b. wykaz konferencji, na których kandydat przedstawiał wyniki swoich badań,
c. wykaz projektów badawczych realizowanych z udziałem kandydata, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze NCN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
d. wykaz kursów i szkoleń, w których kandydat brał udział,
e. informację o pracy magisterskiej zrealizowanej przez kandydata.
3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
5. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 marca 2022r.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->