Dyrekcja i Rada Naukowa IBIB PAN

 

IBIB PAN było i jest placówką badawczą utworzoną i kierowaną przez profesora Macieja Nałęcza i grono jego wychowanków.

 

Dyrekcja Instytutu od 1975 roku

1975 – 1992 Prof. dr inż. Maciej Nałęcz
  Z-ca ds. naukowych: Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński
Z-ca ds. ogólnych: Doc. dr. inż. Stanisław Topiński
1993 -2007 Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński
  Z-ca ds. naukowych: Prof.  dr hab. inż. Władysław Torbicz
Z-ca ds. ogólnych: Prof. dr hab. inż. Jan M. Wójcicki
2007 – 2013 Prof. dr hab. inż. Jan Maria Wójcicki
  Z-ca: ds. naukowych: Prof. dr hab. inż. Marek Darowski
Z-ca: ds. ogólnych:  Doc. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński
2013 - 2014 p.o. Prof. dr hab. inż. Marek Darowski
   Z-ca: ds. naukowych: Prof. dr hab. inż. Marek Darowski
Z-ca: ds. ogólnych:  Doc. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński
od 2014 Prof. dr hab. inż. Adam Liebert
  Z-ca: ds. naukowych: Prof dr hab. Jacek Waniewski
Z-ca: ds. ogólnych: Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński prof. nadzw.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ IBIB PAN od 1975 roku

1975 – 1978 Prof. Paweł J. Nowacki
1979 – 1992 Prof. Leszek Filipczyński
  Z-ca Płk. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mika
Z-ca Prof. dr inż. Adam Morecki
 1993 – 2002 Prof. Leszek Filipczyński
  Z-ca Prof. dr hab. n. med. Jan Doroszewski
Z-ca Prof. dr inż. Adam Morecki
2003 – 2006  Prof. Krzysztof Kędzior
  Z-ca: Prof. dr hab. n. med. Jan Doroszewski
Z-ca: Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum
 2015 - 2018  Prof. dr hab. inż. Marek Darowski
  Z-ca: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior 
Z-ca: Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski