Z okazji XXXV-lecia IBIB PAN Dyrekcja Instytutu postanowiła ustanowić Medal IBIB PAN.
Ma on być wręczany osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły się dla rozwoju naszej placówki.

Jego awers stanowi logo Instytutu, zaś rewers przedstawia szkic siedziby.

 Pierwszymi laureatami Medalu IBIB PAN
na wniosek Dyrektora zostali:

Prof. Maciej NAŁĘCZ (pośmiertnie)

Prof. Andrzej WERYŃSKI

Prof. Władysław TORBICZ

Prof. Marek DAROWSKI

Prof. Roman MANIEWSKI

Prof. Juliusz L. KULIKOWSKI

Prof. Wojciech ZMYSŁOWSKI

 

Z okazji XXXV-lecia Dyrekcja wystąpiła o nadanie pracownikom instytutu odznaczeń państwowych.
Podczas uroczystości ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymali:

 Doc dr hab. Dorota Pijanowska

Doc. Dr hab. Ewa Zalewska

Nadanie Instytutowi Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
imienia Profesora Macieja Nałęcza 

W dniu 27 czerwca 2009 roku dyrekcja IBIB PAN wystąpiła do Prezesa Polskiej Akademii Nauk o nadanie Instytutowi imienia. Wystąpienie to było poparte uchwałą Rady Naukowej oraz listem od Przewodniczącego Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki. W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 13 października 2009 roku, uchwałą 31/2009, Prezydium Polskiej Akademii Nauk zmieniło nazwę instytutu na Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Następnie, w odpowiedzi na wniosek dyrektora instytutu, decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk Nr 6/10 z dnia 19 lutego 2010 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk został wpisany do rejestru instytutów PAN pod nr RIN-IV-1/98.