Dr hab. Piotr Ładyżyński, prof. IBIB PAN, przewodniczący Industry Working Group (IWG) IFMBE, wziął udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Szkoły Letniej nt “Emerging Technologies to Support Healthcare and Independent Living 2019” pt. „Wyzwania stojące przed ekosystemem cyfrowym w ochronie zdrowia osób starszych” na Uniwersytecie Pontificia Javeriana, Bogota, Kolumbia, w dniach 25-29 czerwca 2019 r.

bogota www

Tematyka Szkoły Letniej miała na celu wspieranie działań proinnowacyjnych studentów i inżynierów biomedycznych młodego pokolenia, identyfikację i promocję najlepszych modeli transferu technologii i komercjalizacji w obszarze inżynierii biomedycznych oraz edukację młodego pokolenia inżynierów/studentów biomedycznych, w zakresie transferu wiedzy „od pomysłu do produktu”.

Prof. P. Ładyżyński przeprowadził warsztaty poświęcone strategiom marketingowym w promocji i sprzedaży wyrobów i usług medycznych, wygłosił wykład pt. „Diabetes Digital Ecosystem including VoiceDiab System” oraz był współorganizatorem i przewodniczącym jury Hackathonu zorganizowanego dla uczestników szkoły wspólnie z firmą IBM Kolumbia.

W Szkole Letniej wzięło udział ponad 30 studentów inżynierii biomedycznej z krajów Ameryki Łacińskiej, którzy wysłuchali wykładów dotyczących: problemów związanych z wyzwaniami w dobie rewolucji cyfrowej, wyzwań sztucznej inteligencji, znaczenia telemedycyny w ekosystemie cyfrowym oraz uczestniczyli w warsztatach poświęconych wprowadzaniu technik inteligencji obliczeniowej i sztucznej inteligencji w obszarze Big Data i interaktywnych panelach dyskusyjnych przeprowadzonych przez przedstawicieli przemysłu Panele dotyczyły wyzwań sektora technologii medycznych i prezentacji przykładów współpracy środowiska akademickiego z przemysłem.