Rozpoczynamy nabór do Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN)

Ważne terminy:

  • 15.06.2019 rozpoczęcie rekrutacji
  • 15.06.2019 - 09.07.2019 składanie wymaganych dokumentów
  • 10.07.2019 - 31.07.2019 rozmowy kwalifikacyjne
  • 07.08.2019 ogłoszenie wyników rekrutacji

Szczegółowe informacje na stronie https://szkoladoktorskatib.edu.pl/  w zakładce Rekrutacja

           
     

Głębokie uczenie maszynowe w zastosowaniu do rozpoznawania wczesnych stadiów choroby Alzheimera na podstawie aktywności mózgu

Testing deep learning technique as a putative early diagnostic strategy in Alzheimer disease

     
     opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem
     
           
   

Sprzężenie nerwowo-naczyniowe: nowy model bazujący na rejestracjach sygnałów mózgowych u swobodnie poruszających się zwierząt

Neurovascular coupling: new understanding based on deep brain recordings in freely moving animals and modeling

     
    opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem
opiekun naukowy: dr hab. Jan Karbowski
     
           
   

Optymalizacja i wielko-skalowe modelowanie sieci neuronowej kontrolującej lokomocje

Optimization and large-scale modeling of neural network controlling locomotion

     
     opiekun naukowy: dr hab. Jan Karbowski      
           
   

Analiza obrazów i metody uczenia maszynowego zastosowane do automatycznej detekcji zmian przedrakowych w cytologii ginekologicznej

Image analysis and machine learning methods applied to the automatic detection of precancerous lesions in gynecological cytology

     
     opiekun naukowy: dr hab. Anna Korzyńska
     
           
   

Trójwymiarowe wyznaczenie jąder komórkowych w sekwencjach Z-stosu WSI dla patologii wspomaganej komputerowo

3-D delineation of cell’s nuclei in WSI Z-stack sequences for computer aided pathology

     
     opiekun naukowy: dr hab. Anna Korzyńska
     
           
   

Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o czasowo-rozdzielczą dyfuzyjną spektroskopię korelacyjną (TD-DCS) w celu oszacowania zmian przepływu krwi w tkankach biologicznych z uwzględnieniem głębokości

Development of an optical instrument based on time-domain diffuse correlation spectroscopy (TD-DCS) technique to obtain path-resolved blood flow changes in biological tissues

     
    opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
opiekun: dr inż. Dawid Borycki
     
           
   

Arterial spin labeling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy - badania nad metodyką oceny ukrwienia kory mózgowe

Arterial spin labeling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy - study on methodology of the brain cortex perfusion assessment

     
    opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Bogorodzki
opiekun: dr inż. Michał Kacprzak
     
           
   

Opracowanie rozwiązania problemu klasyfikacji powierzchniowych potencjałów jednostek ruchowych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronalnych

Deep network-based solution for non-supervised classification of surface motor unit potentials using training data

     
    opiekun naukowy:dr hab. Maria Piotrkiewicz      
           
   

Wieloskalowe modelowanie transportu wody oraz substancji w tkankach zdrowych i patologicznych

Multiscale modelling of fluid and solute transport in normal and pathological peritoneal tissues

     
   

opiekun naukowy: prof. dr hab. J. Waniewski
opiekun: dr. J. Stachowska-Piętka

     
           
   

Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego: modelowanie matematyczne propagacji fali pulsu w drzewie tętniczym

Cardiovascular system diagnostics: mathematical modeling of pulse-wave propagation in the arterial tree

     
   

opiekun naukowy: prof. dr hab. J. Waniewski
opiekun: dr Jan Poleszczuk
opiekun: dr Małgorzata Dębowska

     
           
   

Zintegrowane badania mózgowych potencjałów wywołanych

Comprehensive analysis of brain evoked potentials

     
    opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska