W konkursie OPUS 16 Narodowego Centrum Badań finansowanie na projekt pt: "Oszacowanie parametrów fizjologicznych mózgu przy użyciu inwazyjnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni"otrzymał dr inż. Piotr Leszek Sawosz

 

W konkursie Sonata 14 Narodowego Centrum Badań finansowanie na projekt pt.: "Optymalizacja dawkowania środków wazopresyjnych w ciężkich urazowych uszkodzeniach mózgu przy wykorzystaniu modelowania propagacji pulsu" otrzymał dr Jan Poleszczuk

         OopusSAWOSZ                sonataPoleszczuk

 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-05-15-opus16-preludium16-sonata14