Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Pan Adam Mirek został stypendystą Rządu Francuskiego.
Serdecznie gratulujemy Naszemu Doktorantowi

Stypendium AM1