IBIB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta do Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych, Zakład Matematycznego Modelowania Procesów Fizjologicznych.

Szczegóły konkursu w zakładce Staże i Praca