globus1a  
fot M. Antosiak-Iwańska 
       19 października 2018 r., w auli Instytutu odbyła się Uroczysta Inauguracja Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota na rok Rok Akademicki 2018/2019. Gospodarzem uroczystości był prof. Adam Liebert, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, sprawujący prezydencję w Radzie Dyrektorów konsorcjum Biocentrum Ochota. Obecny na uroczystości prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk wygłosił mowę powitalną do zebranych podczas uroczystości gości oraz studentów.


Tradycją Biocentrum Ochota, kultywowaną podczas Inauguracji, jest wręczanie nagród osobom, które w minionym roku akademickim obroniły doktoraty z wyróżnieniem. Statuetki ‘doctorate cum laude’ najlepszym doktorantom wręczali dyrektorzy Instytutów wchodzących w skład konsorcjum Biocentrum Ochota.

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN statuetki kryształowego globusa otrzymali: Anna Samluk (promotor Prof. Dorota Pijanowska) oraz Mauro Pietribiasi promotor Prof. Jacek Waniewski). Następnie miała miejsce sesja Naukowa, podczas której wybrani wśród wyróżnionych doktoranci przybliżyli tematykę swoich doktoratów. Dr Mauro Pietribiasi wygłosił, krótki wykład pt. „Mathematical modeling of blood volume control and body fluid shifts during hemodialysis”.

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Little known successes of Polish scientists in the country's 100 years of independence” wygłosił Profesor Michał Kleiber, były Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Po sesji naukowej uczestnicy inauguracji wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Warszawski Koncept”.
Zwieńczeniem uroczystości było przekazanie prezydencji Biocentrum Ochota Pani Profesor Agnieszce Dobrzyń z Instytuut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 Slajd3fot. G. Krzyżewski

Slajd2fot. G. Krzyżewski

Slajd1
fot. G. Krzyżewski