Konkurs Złoty Skalpel 2018  skalpel       

 Z przyjemnością zawiadamiamy iż Zespół lekarsko-inżynierski w skladzie:
dr hab. Tomasz Gólczewski, prof. nadzw. [szef podgrupy inżynierskiej IBIB PAN],
dr inż. Marcin Michnikowski,
dr inż. Krzysztof Zieliński,
dr inż. Krzysztof J. Pałko oraz
mgr inż. Anna Stecka,
 
dr n. med. Elżbieta M Grabczak
dr n. med. Piotr Korczyński
lek. med. Monika Zielińska-Krawczyk

pod kierownictwem prof. dr. hab. Rafała Krenke, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

zajął VII miejsce w tegorocznej edycji konkursu Złoty Skalpel.

   

 Konkurs Złoty Skalpel 2018

Zespół lekarsko-inżynierski pod kierownictwem prof. dr. hab. Rafała Krenke, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajął VII miejsce w tegorocznej edycji konkursu Złoty Skalpel. W skład zespołu wchodzą pracownicy IBIB PAN: dr hab. Tomasz Gólczewski, prof. nadzw. [szef podgrupy inżynierskiej], dr inż. Marcin Michnikowski, dr inż. Krzysztof Zieliński, dr inż. Krzysztof J Pałko oraz mgr inż. Anna Stecka.
Wyróżnione zostało:
Zastosowanie elektronicznej manometrii opłucnowej w wysokoobjętościowej toracentezie, kwalifikacji do pleurodezy i poznawaniu procesów patofizjologicznych zachodzących w jamie opłucnowej
uzasadnienie podane na stronie konkursu:
Jednym z powszechnych schorzeń, z jakimi w swojej w praktyce spotykają się lekarze, jest obecność płynu w jamie opłucnowej. Toracenteza jest dobrze znaną i w doświadczonych rękach bezpieczną procedurą, niemniej jednak ewakuacja dużej ilości płynu może prowadzić do znaczącego spadku ciśnienia opłucnowego. Taka sytuacja może skutkować zagrażającymi życiu konsekwencjami. Tymczasem monitorowanie ciśnienia opłucnowego przy użyciu elektronicznego manometru pozwala na jednorazową ewakuację nawet dużej ilości płynu z jamy opłucnowej i zakończenie procedury w razie wystąpienia gwałtownego spadku ciśnienia opłucnowego. Należy jednocześnie nadmienić, iż tylko nieliczne ośrodki na świecie zajmują się manometrią opłucnową, a są to: Baltimore (USA), Charleston (USA), Rochester (USA), Madryt (Hiszpania), Herston Brisbane (Australia), Amsterdam (Holandia), Taipei (Taiwan) i oraz naukowcy w Warszawie.
Powyższe osiągnięcia były wynikiem prac prowadzonych przez zespoły prof. prof. Krenke i Gólczewskiego (konsorcjum naukowe WUM-IBIB PAN) w ramach grantu NCN pt.: Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnowego wywołanych terapeutyczną punkcją opłucnej.