Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wynikiem postępowania konkursowego Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powierzył profesorowi Adamowi Liebertowi funkcję Dyrektora IBIB PAN na okres czteroletniej kadencji trwającej od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy.