Oznaczenie sprawy: DT.OT/240/18/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 1 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie-Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust. 1 - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 4 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 5 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 6 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT - TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 10.30 poprzez transmisję online.

Instrukcja go to meeting uczestnik - [PDF] - data umieszczenia 10.11.2020

Link do transmisji online - data umieszczenia 10.11.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 13.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 24.11.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 03.12.2020