Oznaczenie sprawy: DT.OT/0420/04/2020

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 06.02.2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 06.02.2020

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ- [PDF] - data umieszczenia 13.02.2020

Istotne Warunki Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 13.02.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 20.02.2020