Oznaczenie sprawy: DT.OT/023/03/2020

 

Zapytanie ofertowe - [PDF] - data umieszczenia 03.02.2020

Zał. nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 03.02.2020

Zał. nr 2 - Wykaz usług - [DOC]- data umieszczenia 03.02.2020

Wyjaśnienia - [PDF] - data umieszczenia 04.02.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 18.02.2020