Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/02/2020

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

 

W związku z zapytaniami dot. treści IWZ, otrzymanymi w dniu 23 stycznia 2020 r., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 - data umieszczenia 24.01.2020 r.

 

Wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 28.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 06.02.2020