Oznaczenie sprawy: 16/D/2019

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 10.12.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.12.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 10.12.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 17.12.2019