W ramach konkursów SONATA 17 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania projekty:

  1. Optymalizacja zabiegu hemodializy pod kątem stabilności hemodynamicznej pacjenta - badanie symulacyjne in silico

    Kierownik projektu: dr inż. Leszek Pstraś

  2. Ocena efektywności działania systemu do niezależnej wentylacji płuc wraz z respiratorem pracującym w trybach kontrolowanego ciśnienia

    Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Damian Zieliński    K Zielinski        L Pstras