Poszukujemy pracowników na stanowiska Asystenów ( 4 osoby)  i Adiunktów ( 7 osób) do Pracowni:

  1. Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych
  2. Elektrostatycznych Metod Bioenkapsulacji
  3. Wspomagania Diagnostyki i Terapii Chorób Metabolicznych
  4. Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych
  5. Optyki Biomedycznej

Szczegóły w zakładce Oferta Instytutu/ Praca i staże