Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Opolskiego ogłosiła listę 21 nominowanych do XIX edycji Nagrody.

Wśród nominowanych w kategorii Badania i Rozwój znalazł się VENTIL - urządzenie do niezależnej wentylacji płuc, wynalazek Pracowni Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowo-Oddechowego

 

 Ventil1a

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Kancelaria / Nagroda Gospodarcza / Aktualności / Nominowani do XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

VENTIL to pierwsze na świecie urządzenie pozwalające na przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanej różnicowej wentylacji dwóch płuc przy użyciu jednego respiratora. W większość klinicznych przypadków wentylacja płuc jest przeprowadzana z użyciem jednego respiratora, który realizuje całość procesu wentylacji pacjenta. Jednak dla niektórych pacjentów niezbędna jest osobna, niezależna wentylacja każdego z płuc. Potrzeba taka występuje wtedy, gdy konwencjonalna sztuczna wentylacja prowadzi do efektywnej wentylacji tylko jednego płuca, bo drugie płuco jest patologicznie zmienione lub klatka piersiowa jest jednostronnie uszkodzona. Złotym standardem stosowanym w takim przypadku jest wentylacja pacjenta podczas operacji przez dwa niezależne zsynchronizowane manualnie respiratory.
W przypadku technologii Ventil respirator jest połączony do płuc za pomocą standardowego dwutorowego zestawu rurek wentylacyjnych, na połączeniu których mocowane jest urządzenie Ventil. W trakcie pracy urządzenia, dodatnie ciśnienie wydechowe każdego płuca jest dobierane niezależnie, synchronizacja fazy wdechu i wydechu każdego płuca jest realizowana bez opóźnienia, a cały proces jest zautomatyzowany.