Aktualności

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Struktura Instytutu

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie

Postępowania habilitacyjne

Profesury

Biblioteka

Oferta Instytutu

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Zakład I

Zakład II

Zakład III

Zakład IV

Zakład V

CNS Lab

Tematy statutowe

Projekty

MCB

Współpraca

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Wydawnictwa

Galeria

Pomoc

Pracownia Podstaw Analizy Sygnałów Biologicznych
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-11
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-17
home 001 24px mail 001 24 bip text   

P IV 3 1Prof. Dr hab. Włodzimierz Klonowski - Kierownik Pracowni
Dr inż. Paweł Stępień
Mgr inż. Mikołaj Paweł Błaszczyk
Prowadzone prace badawcze

Nasze zainteresowania naukowe są interdyscyplinarne, ale skupione na Fizyce i Inżynierii Biomedycznej. Prowadzimy badania nieliniowych charakterystyk biosygnałów, w szczególności EEG i HRV, które mogą pomóc lekarzom w diagnostyce oraz w ocenie wpływu zastosowanych terapii. Stosujemy nowe metody oparte m.in. na wymiarze fraktalnym Higuchi'ego, analizie symbolicznej, metodzie Empirical Mode Decomposition. Nasze metody mają także zastosowanie w monitorowaniu anestezji, terapii osób jąkających się i w modelach hybrydowych układu oddechowo-naczyniowego.
Zaproponowaliśmy także dwie metody fraktalne analizy obrazów – analizę metodą Higuchiego konturów np. mas nowotworowych na obrazach mammograficznych oraz prostą analizę obrazów anatomo-patologicznych z użyciem tworzonych z danego obrazu dwóch quasi-sygnałów jednowymiarowych. Ta ostatnia metoda znalazła zastosowanie np. do określania stadiów raka odbytu oraz do analizy tekstury obrazów MRI mięśni. Zamierzamy prowadzić analizę równoczesnych zapisów sygnałów EEG i obrazów fMRI mózgu. Prowadzone są również badania nad nowymi metodami segmentacji wielowarstwowych obrazów MRI przy użyciu trójwymiarowych metod wykorzystujących chmury punktów.
Nastąpił także wzrost zainteresowania naszymi starszymi pracami dotyczącymi topologii sieci - monografia Crosslinked Macromolecular Systems autorstwa W.Klonowskiego została opublikowana w 2009 r. w formie książkowej oraz na Google Books.

Od stycznia 2013 ukazuje się na platformie SpringerOpen czasopismo EPJ Nonlinear Biomedical Physics, którego W.Klonowski jest Editor-in-Chief sekcji Interdisciplinary Topics. EPJ NBP znajduje się na liście ‘B’ MNiSW. Jest to kontynuacja czasopisma Nonlinear Biomedical Physics (Biomed Central, London) którego W.Klonowski był Founding Editor (2007).

W Pracowni w latach 2010-1015 wykonane zostały dwie prace doktorskie – dr Pawła Stępnia i dr Michała Pierzchalskiego, opiekunem naukowym i promotorem prac był W.Klonowski.

Dr hab. W.Klonowski otrzymał 31 lipca 2015 r z nadania Prezydenta RP nominację profesorską.

We wrześniu 2015 r Włodzimierz Klonowski został wybrany na Członka Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences.

Na moskiewskiej ulicy Arbat została wmurowana płyta honorująca fakt, że Włodzimierz Klonowski urodził się właśnie na Arbacie.

 

Słowa kluczowe: nieliniowe przetwarzanie danych, modelowanie hybrydowe, złożoność, analiza fraktalna, analiza symboliczna, analiza obrazów, empiryczny rozkład na mody (EMF), EEG, HRV, oddychanie, sen, anestezja, topologia sieci

 

P IV 3 1

Analiza symboliczna wielokanałowego zapisu EEG osoby z atakami epileptycznymi; im bardziej czerwony kolor tym większa moc fal o niskiej częstotliwości w widmie Fouriera

 

Wybrane Publikacje

 1. P.Stepien, R.Stepien: Analysis of Contours of Tumor Masses in Mammograms by Higuchi’s Fractal Dimension, Biocybernetics and Biomedical Engineering 30 (4), 49-56, 2010
 2. W.Klonowski, P.Stepien, R.Stepien, Generating Heart Rate Variability - Application to Hybrid Modeling of Cardiorespiratory System, IFMBE Proceedings vol. 25 (2010) pp. 157-158, O.Dossel, W.C.Schlegel (Eds)
 3. A.Jovanovic, A.Perovic, W.Klonowski, W.Duch, Z.Djordevic, S.Spasic: Detection of Structural Features in Biological Signals, Journal of Signal Processing Systems 60(1), 115‑129, 2010, on line: http://www.springerlink.com/content/y248141g810410hr
 4. F.Babiloni, A.Ioannides, and W.Klonowski: Forward to the Supplement ‘Consciousness and its Measures’ Nonlinear Biomedical Physics, 2010, on line: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1753-4631-4-S1-info.pdf
 5. B.Wahlund, W.Klonowski, P.Stepien, R.Stepien, T. von Rosen, D. von Rosen: EEG Data, Fractal Dimension and Multivariate Statistics, Journal of Computer Science and Engineering 3 (1),10-16, 2010
 6. W.Klonowski, R.Stepien. P.Stepien, Simple fractal method of assessment of histological image for applications in medical diagnostics, Nonlinear Biomedical Physics, on line: http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/pdf/1753-4631-4-7.pdf
 7. W.Klonowski, P.Stepien, R.Stepien, Complexity Measures of Brain Electrophysiological Activity, Journal of Psychobiology 24(2), 131-135, 2010
 8. W.Klonowski: Informational Interactions and the Brain ‑ Nonlinear Dynamics Reveals Individual (Hyper)Sensitivity to EMF, Far East Journal of Dynamical Systems 13(2), 129‑137, 2010
 9. W.Lasoń, M.Pierzchalski, P.Stępień, R.Stępień, W.Klonowski, E.J.Gorzelańczyk, Wpływ pojedynczej dawki metadonu na wartość wymiaru fraktalnego sygnału EKG u osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie, Episteme 2010 : T. 1, nr 11, s. 95-100, ISSN: 1895-4421,
 10. W.Lasoń, M.Pierzchalski, E.Laskowska, P.Stępień, R.Stępień, W.Klonowski, E.J.Gorzelańczyk, Wpływ pojedynczej dawki metadonu na wartość wymiaru fraktalnego sygnałów biomechanicznych u osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie, Episteme, 2010 : T. 1, nr 11, s. 101-112, ISSN: 1895-4421,
 11. H.Hinrikus, M.Bachmann, D.Karai, W.Klonowski, J.Lass, P.Stepien, R.Stepien, V.Tuulik, Higuchi's fractal dimension for analysis of the effect of external periodic stressor on the brain electrical oscillations, Medical & Biological Engineering & Computing vol. 49(5). 585-591, 2011
 12. W.Klonowski, Consciousness, Subconsciousness, Biofeedback. Interdisciplinary Considerations with Medical Applications, in: Art and Science in Life Potential Development, M.Prstatic (Ed), Zagreb 2011, 34-37
 13. RA Stepien, New method for analysis of nonstationary signals, Nonlinear Biomedical Physics 2011, 5:3, on-line: http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/5/1/3
 14. Paweł Stępień, Zastosowanie metody empirycznego rozkładu na sygnały składowe w analizie sygnałów biomedycznych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Warszawa 2011
 15. Wlodzimierz Klonowski, Michal Pierzchalski, Pawel Stepien and Robert A Stepien, Econobiophysics - Game of Choosing. Model of selection or election process with diverse accessible information, Nonlinear Biomedical Physics 2011, 5:7, on‑line http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/5/1/7
 16. Wlodzimierz Klonowski, Personalized Neurological Diagnostics from Biomedical Physicist’s Point of View and Application of New Non-Linear Dynamics Methods in Biosignal Analysis, International Journal of Biology and Biomedical Engineering, 2011, vol. 5(4), pp. 190-200, on-line: http://www.naun.org/journals/bio/17-339.pdf
 17. Michal Pierzchalski, Robert A. Stepien, Pawel Stepien, New Nonlinear Methods of Heart Rate Variability Analysis in Diagnostics of Atrial Fibrillation, International Journal of Biology and Biomedical Engineering, 2011, vol. 5(4), pp. 201-208, on-line: http://www.naun.org/journals/bio/17-340.pdf
 18. W.Klonowski, Geniusz z punktu widzenia dynamiki nieliniowej, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr. 4/2011, 637-645
 19. R.A. Stepień: Analiza sygnałów biomedycznych wybranymi metodami dynamiki symbolicznej. Prace Instytutu Biocybernetki i Inzynierii Biomedycznej Nr 75, Warszawa 2012
 20. W.Klonowski, M.Pierzchalski, P.Stepien, R.A. Stepien, R.Sedivy, H.Ahammer, Application of Higuchi’s fractal dimension in analysis of images of Anal Intraepithelial Neoplasia, Chaos, Solitons & Fractals: the interdisciplinary journal of Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena 2013, 48, 54-60
 21. W.Klonowski, Efekt Lucyfera czy Zwykła Głupota, in: Efekt Lucyfera w Perspektywie Naukowej, A.Drabarek, Z.Król (Eds), AON, Warszawa 2013, pp. 34-39, ISBN 978-83-7523-284-4
 22. P.Stepien, Sliding Window Empirical Mode Decomposition - its performance and quality EPJ Nonlinear Biomedical Physics 2014, 2:14 http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/2/1/14
 23. R.A.Lerski, J.D. de Certaines, D.Duda, W.Klonowski, G.Yang, J.Coatrieux, N.Azzabou, P.-A.Eliat, Application of texture analysis to muscle MRI: 2 – technical recommendations EPJ Nonlinear Biomedical Physics 2015, 3:2 http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/3/1/2
 24. A.Di Ieva, F.J.Esteban, F.Grizzi, W.Klonowski, M.Martín‑Landrove, Fractals in the Neurosciences, Part II: Clinical Applications and Future Perspectives, The Neuroscientist, 21(1), pp. 30-43, Feb. 2015
 25. P.Stepien, W.Klonowski, N.Suvorov, Nonlinear analysis of EEG in chess players EPJ Nonlinear Biomedical Physics 2015, 3:1 http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/3/1/1
 26. W.Klonowski, Genius and nonlinear dynamics EPJ Nonlinear Biomedical Physics 2015, 3:7 http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/3/1/7

 

Monografia

 1. W.Klonowski, CROSSLINKED MACROMOLECULAR SYSTEMS: A probabilistic theory with applications in chemical and biological physics, BioLingua Bioengineering Division, Gaithersburg, MD, USA, First edition, 2009, Unsung Classics of Science Series, pp. 160, ISBN 978-0-9821499-0-4; also on Google Books: http://books.google.com/books?id=cMmlgsRwD24C&dq=isbn:9780982149904+inauthor:Klonowski&hl=en

 

Zgłoszenie patentu

 1. Sposób i urządzenie do korygowania wad wymowy [A method and an instrument for correcting defects of pronunciation] P-388085 [WIPO ST 10/C PL388085], 2009.05.20, B.Stankiewicz, W.Klonowski, S.Biegluk, P.Stepien, K.Zielinski, R.Stepien

 

MENU

Kontakt

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
 adres 002 16px

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
POLSKA

 telefon 001 16px (+48) 22 592 59 00
(+48) 22 659 91 43
faks 001 24px

(+48) 22 659 70 30

mail 003 16px Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP:

 525-00-09-453

REGON: 000570832
lokalizacja 003 24px

MAPA

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone