Aktualności

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Struktura Instytutu

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie

Postępowania habilitacyjne

Profesury

Biblioteka

Oferta Instytutu

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Zakład I

Zakład II

Zakład III

Zakład IV

Zakład V

CNS Lab

Tematy statutowe

Projekty

MCB

Współpraca

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Wydawnictwa

Galeria

Pomoc

Pracownia Wspomagania Intensywnych Terapii Metodami Inżynierii Biomedycznej
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-17
 • Main-Slider-PL-11
 • Main-Slider-PL-14
home 001 24px mail 001 24 bip text   

P II 3 2Dr hab. inż. prof. nadzw. Piotr Ładyżyński - Kierownik Pracowni
Dr inż. Piotr Foltyński
Dr inż. Anna Ciechanowska
Inż. Karolina Migalska-Musiał
Stanisława Sabalińska
Mgr inż. Maria Molik (doktorantka)Aktualnie prowadzone prace badawcze

Działalność badawcza pracowni koncentruje się w obszarze zastosowań technologii: informatycznych i telekomunikacyjnych, hybrydowych (tj. systemów bio-technicznych) oraz membranowych we wspomaganiu diagnozowania, monitorowania i intensywnego leczenia chorób metabolicznych i innych wybranych chorób przewlekłych. Obecnie prowadzone są badania dotyczące następujących zagadnień:

 • Analiza zależności stężenia hemoglobin glikowanej A1c od przebiegu glikemii u ludzi z wykorzystaniem oryginalnej, złożonej procedury badawczej obejmującej: ciągłe długotrwałe monitorowanie stężenia glukozy in vivo, wielotygodniową hodowlę erytrocytów ludzkich in vitro oraz modelowanie matematyczne procesu glikacji hemoglobiny in vivo i in vitro (we współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM).
 • Opracowania i implementacji system komputerowego BIAL służącego do rejestracji i długotrwałego monitorowania pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową leczonych z zastosowaniem chemio- lub immunoterapii (we współpracy z Kliniką Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku AM w Lublinie).
 • Opracowanie, implementacja i weryfikacja kliniczna system teleopieki domowej TeleDiaFoS przeznaczonego do zdalnego monitorowania procesu gojenia się ran, przebiegu glikemii i ciśnienia tętniczego u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej (we współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM).
 • Opracowanie Modelowego Centrum Leczenia Cukrzycy integrującego opracowane w pracowni nowatorskie systemy wykorzystujące technologie informatyczne i telekomunikacyjne, przeznaczone do technicznego wspomagania badań przesiewowych, monitorowania, leczenia i edukacji pacjentów z cukrzycą i jej powikłaniami (we współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM, Kliniką Kardiologii WUM i II. Kliniką Położnictwa i Ginekologii WUM).
 • Opracowanie systemu do monitorowania aktywności ekrynowych gruczołów potowych (we współpracy z Tokyo Medical and Dental University) oraz jego zastosowanie do monitorowania efektywności leczenia nadpotliwości z zastosowaniem toksyny botulinowej.
 • Unowocześnienie skomputeryzowanego pół-automatycznego systemu diagnostycznego, umożliwiającego pomiar tkankowego zużytkowania glukozy u ludzi z wykorzystaniem metody euglikemicznej lub normoglikemicznej klamry glukozowej, które powstało w pracowni w latach 90-tych XX wieku i zostało wdrożone w czterech ośrodkach diabetologicznych w Polsce.
 • Opracowanie i optymalizacja warunków pracy oryginalnego dwustopniowego systemu frakcjonowania osocza z recyrkulacją, przeznaczonego do efektywnego usuwania lipoproteing niskiej gęstości i fibrynogenu (we współpracy z Donau University Krems, Austria).
 • Zastosowanie systemu pomiarowego wykorzystującego zjawisko mikrodializy do monitorowania zmian parametrów metabolicznych w płynie śródtkankowym w trakcie leczenia wybranych ostrych powikłań cukrzycy, np. kwasicy ketonowej (we współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM).
 • Modyfikacja polisulfonowych membran półprzepuszczalnych komórkami śródbłonka i komórkami mięśniowymi w celu opracowania modelu sztucznego naczynia krwionośnego (we współpracy z Donau University Krems, Austria).
 • Monitorowanie namnażania się i wzrostu komórek śródbłonka wewnątrz miniaturowego bioreaktora kapilarnego z wykorzystaniem techniki elektroimpedancyjnej.

Słowa kluczowe: Sztuczne narządy, technika membranowa, oczyszczanie krwi, bioreaktor hybrydowy, mikrodializa, technologie informatyczne i telekomunikacyjne, telemedycyna, monitorowanie pacjenta w warunkach ambulatoryjnych, e-zdrowie, teleopieka, telemonitorowanie, teleopieka mobilna, komputery w medycynie, medyczne bazy danych, choroby przewlekłe, cukrzyca, hemoglobina glikowana A1c

P II 3 1

Schemat systemu teleopieki mobilnej TeleMed przeznaczonego do ciągłego, zdalnego wspomagania intensywnego leczenia cukrzycy (jeden z elementów Modelowego Centrum Leczenia Cukrzycy)

P II 3 2

Stanowisko doświadczalne z dwustopniowym systemem membranowym z recyrkulacją, przeznaczonym do frakcjonowania osocza

P II 3 3

Monitorowanie aktywności gruczołów potowych za pomocą czujników podłączonych do opuszków palców pacjenta z nadpotliwością

P II 3 4 5

Komórki śródbłonka na wewnętrznej powierzchni membran kapilarnych (zdjęcie lewe) oraz komórki mięśnia gładkiego na zewnętrznej powierzchni membran kapilarnych (zdjęcie prawe) po trwającej 48 godzin hodowli komórek w miniaturowym bioreaktorze kapilarnym

 Wybrane publikacje

 1. Foltyński P, Ładyżyński P, Musiał K, Wójcicki JM, Togawa T: A system for monitoring of sweat secretion from four sweat glands. Biocyb Biomed Eng 2004, 24, 39-48.
 2. Ładyżyński P, Migalska-Musiał K, Foltyński P, Kawiak J, Hus I, Sieklucka M, Roliński J, Dmoszyńska A, Wójcicki JM: BIAL - Registration and monitoring system for patients with chronic lymphocitic leukemia. Biocyb Biomed Eng 2004, 25, 57-63.
 3. Wójcicki JM: Analysis: Transfer of the data collected by the patient to the health care providers: problems and solutions. Diabetes Technol Ther 2005, 7, 248-252.
 4. Ładyżyński P, Wójcicki JM, Krzymień J, Foltyński P, Migalska-Musiał K, Tracz M, Karnafel W: Mobile telecare system for intensive insulin treatment and patient education. First applications for newly diagnosed type 1 diabetic patients. Int J Artif Organs 2006, 29, 1074-1081.
 5. Wójcicki JM, Ładyżyński P: Telematic support in intensive insulin treatment. Frequency of the data transfer. Diabetes Res Clin Pract 2006, 74 (Suppl. 2), S225-S228.
 6. Ładyżyński P, Wójcicki JM, Chihara K: Application of telemedicine technique in screening for diabetic retinopathy. Biocyb Biomed Eng 2007, 27, 253-263.
 7. Wójcicki JM, Ciechanowska A, Sabalińska S, Gutowska M: Microdialysis technique in monitoring of the patient's metabolic state. Biocyb Biomed Eng 2007, 27, 53-64.
 8. Ładyżyński P, Wójcicki JM: Home telecare during intensive insulin treatment - metabolic control does not improve as much as expected. J. Telemed. Telecare, 2007, 13, 44-47.
 9. Ciechanowska A, Ładyżyński P, Wójcicki JM, Sabalińska S, Krzymień J, Puławska E, Karnafel W, Foltyński P, Kawiak J: Microdialysis technique as a monitoring system for acute complications of diabetes. Artif Organs 2008, 32, 45-52.
 10. Ładyżyński P, Wójcicki JM, Bąk M, Sabalińska S, Kawiak J, Foltyński P, Krzymień J, Karnafel W: Validation of hemoglobin glycation models using glycemia monitoring in vivo and culturing of erythrocytes in vitro. Ann Biomem Eng 2008, 36, 1188-1202.
 11. (Autorzy wymienieni w kolejności alfabetycznej) Baczko T, Błażewicz S, Jasiński L, Kowalczyk M, Kowalewski T, Kędzior K, Ładyżyński P, Mączyńska E, Nowakowski A, Nowicki A, Rumiński J, Skalski K, Stodolak E, Tadeusiewicz R, Torbicz W, Wójcicki JM: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce. Wójcicki J.M., Ładyżyński P. (red.), Konsorcjum ROTMED, Warszawa, 2008, 338 stron.
 12. Ładyżyński P: Efektywne metody i systemy monitorowania stanu pacjenta w leczeniu wybranych chorób przewlekłych. Prace IBIB PAN nr 70, Wydawnictwa IBIB PAN, Warszawa, 2008.
 13. Ładyżyński P, Wójcicki JM, Foltyński P, Rosiński G, Krzymień J, Mrozikiewicz-Rakowska B, Migalska-Musiał K, Karnafel W: Application of the home telecare system in the treatment of diabetic foot syndrome. In IFMBE Proceedings, Lim Ch.T., Goh J.C.H. (Eds.) 2009, 23, 1049-1052.
 14. Ciechanowska A, Wójcicki JM, Maruniak-Chudek I, Ładyżyński P, Krzymien J: Microdialysis as a monitoring system for human diabetes. In Application of Microdialysis in Pharmaceutical Science, Tung-Hu Tsai (Eds.) , Science by John Wiley & Sons, (w druku).

MENU

Kontakt

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
 adres 002 16px

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
POLSKA

 telefon 001 16px (+48) 22 592 59 00
(+48) 22 659 91 43
faks 001 24px

(+48) 22 659 70 30

mail 003 16px Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP:

 525-00-09-453

REGON: 000570832
lokalizacja 003 24px

MAPA

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone