Aktualności

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Struktura Instytutu

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie

Postępowania habilitacyjne

Profesury

Biblioteka

Oferta Instytutu

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Zakład I

Zakład II

Zakład III

Zakład IV

Zakład V

CNS Lab

Tematy statutowe

Projekty

MCB

Współpraca

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Wydawnictwa

Galeria

Pomoc

Pracownia Hybrydowego Modelowania Systemów Wspomagania Układu Krążenia i Oddychania
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-11
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-17
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-19
home 001 24px mail 001 24 bip text   

www logoDr inż. Krzysztof Zieliński - Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. inż. Marek Darowski
Dr inż. Maciej Kozarski
Dr inż. Krystyna Górczyńska
Dr Barbara Stankiewicz
Dr inż. Krzysztof Jakub Pałko
Mgr inż. Piotr Okrzeja
Łukasz Kozarski

 

Działalność pracowni

Głównym obszarem działalności Pracowni są zagadnienia związane z badaniami i budową hybrydowych, fizyczno-numerycznych modeli i urządzeń medycznych przeznaczonych do wspomagania, a także pomiarów mechanicznych parametrów systemów krążenia i oddychania. Specjalna uwaga jest skierowana na aspekty ich wzajemnego oddziaływania.
W ramach tego ogólnego programu działań są rozwijane nowe hybrydowe modele płuc i układu krwionośnego. Modele te pozwalają na bezpośrednie połączenie modelu matematycznego, istniejącego w postaci programu komputerowego z fizycznym urządzeniem używanym do wspomagania niewydolnych płuc lub serca, aż do odzyskania przez nie normalnej sprawności.
Połączenie tych systemów pracujących w różnych fizycznie środowiskach elektrycznym komputera i pneumatycznym oraz hydraulicznym urządzeń wspomagających pracę płuc i serca, odbywa się za pośrednictwem specjalnych interfejsów opracowanych w Pracowni i spełniających funkcję transformatorów impedancji.
Od hybrydowych modeli krążenia i oddychania wymaga się by pracowały jako systemy czasu rzeczywistego podobnie jak urządzenia wspomagania krążenia i oddychania. Modele hybrydowe mają wszystkie zalety modeli komputerowych (dokładność, strukturalną elastyczność, łatwość użytkowania) i największą zaletę modeli fizycznych - czyli możliwość ich bezpośredniego podłączenia z urządzeniem wspomagającym dzięki pracy w tym samym środowisku fizycznym. Modele te spełniają rolę wirtualnych pacjentów i są używane w badaniach nowych metod wspomagania krążenia (np. nieinwazyjnej kontrpulsacji) lub oddychania (np. samoadaptującej kompensacji rezystancji rurki intubacyjnej).
Modele hybrydowe są także używane jako cenna pomoc dydaktyczna w kształceniu na poziomie akademickim, dają one bowiem wyjątkowe możliwości pokazania sytuacji klinicznych związanych z terapią za pomocą urządzeń wspomagających w różnych patologiach np. w stanach zawałowych, ostrej niewydolności oddechowej itd. Modele hybrydowe stworzone w Pracowni są wynikiem długotrwałej współpracy z Instytutem Fizjologii Klinicznej w Pizie (Oddział w Rzymie).
Rozwijanie modeli hybrydowych stymuluje opracowanie nowych technologii ich bloków funkcjonalnych takich jak sterowane numerycznie systemy napędowe czy nowe czujniki pomiarowe np. zminiaturyzowane dotchawiczne intubacyjne czujniki ciśnienia zdolne do długotrwałej pracy w aktywnym elektrycznie i mechanicznie zanieczyszczonym środowisku. Te specjalne wymagania określają nowy obszar prac Laboratorium.

www schemat

Schemat hybrydowego (fizyczno-komputerowego) modelu oddechowo-krążeniowego

  

Słowa kluczowe: hybrydowy model krążenia, hybrydowy model płuc, hybrydowy transformator impedancji, interakcja krążeniowo-oddechowa, pacjent wirtualny

Wybrane publikacje

 1. Kozarski M, Suwalski P, Zieliński K, Górczyńska K, Szafron B, Pałko KJ, Smoczyński R, Darowski M. A hybrid (hydro-numerical) circulatory model: investigations of mechanical aortic valves and a numerical valve model. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2015; 63(3), 605–612, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: 10.1515/bpasts-2015-0071.
 2. Fresiello L, Ferrari G, Di Molfetta A, Zieliński K, Tzallas A, Jacobs S, Darowski M, Kozarski M, Meyns B, Katertsidis NS, Karvounis EC, Tsipouras MG, Trivella MG. A cardiovascular simulator tailored for training and clinical uses. J Biomed Inform 2015; 57, 100-112, doi: 10.1016/j.jbi.2015.07.004.
 3. Zielińska-Krawczyk M, Michnikowski M, Grabczak EM, Pałko KJ, Korczyński P, Gólczewski T, Krenke R. Cough during therapeutic thoracentesis: Friend or foe? Respirology 2015, 20(1), 166–168, DOI: 10.1111/resp.12426.
 4. Fresiello L, Zieliński K, Jacobs S, Di Molfetta A, Pałko KJ, Bernini F, Martin M, Ferrari G, Trivella MG, Górczyńska K, Darowski M, Meyns B, Kozarski M. Reproduction of continuous flow lvad experimental data by means of a hybrid cardiovascular model with baroreflex control. Artif Organs 2013; 38(6), 456-468, doi: 10.1111/aor.12178.
 5. Darowski M, Kozarski M, Ferrari G, Zieliński K, Górczyńska K, Szczepanowski A, Pałko KJ, Fresiello L, Di Molfetta A. A new hybrid (hydro-numerical) model of the circulatory system. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2013; 61(4): 993-1003.
 6. Stankiewicz B, Darowski M, Glapiński J, Rawicz M, Michnikowski M, Guć M, Kuraszkiewicz B. A new endotracheal tube for infants – laboratory and clinical assessment. A preliminary study. Paediatr Anaesth 2013, 23, 440-445.
 7. Gólczewski T, Pałko KJ. A method for quantification of lung resistive and compliant properties for spirometry interpretation support—Tests on a virtual patient. Biocybern Biomed Eng 33(3), 2013, 136–144.
 8. Ferrari G, Kozarski M, Fresiello L,Di Molfetta A, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ, Darowski M. Continuous flow pump model study: influence of pump characteristics and cardiovascular parameters on pump performance. Journal of Artificial Organs 2013, 16(2), 149-156, DOI: 10.1007/s10047-013-0691-7.
 9. Ferrari G, Kozarski M, Zieliński K, Fresiello L, Di Molfetta A, Górczyńska K, Pałko KJ, Darowski M. A modular computational circulatory model applicable to VAD testing and training. J Artif Org 2012; 15(1): 32-43.
 10. Ferrari G, Kozarski M, Fresiello L, Di Molfetta A, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ, Darowski M. Continuous flow pump model study: influence of pump characteristics and cardiovascular parameters on pump performance. J Artif Org 2012; 16(2):149-156.
 11. Kozarski M, Ferrari G, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ, Fresiello L, Di Molfetta A, Darowski M. A Hybrid (Hydro-numerical) Cardiovascular Model: Application to Investigate Continuous-flow Pump Assistance Effect. Biocybern Biomed Eng 2012; 32(4), 77-91.
 12. Darowski M, Pałko KJ, Kozarski M, Zieliński K, Górczyńska K, Ferrari G, Fresiello L, Di Molfetta A. Heart and lung mechanical assist devices are comprehensively tested by the new hybrid simulators. Proceedings of World Congress on Engineering and Technology 2012, Engineering 2012, 124-125, Scientific Research Publ, DOI: 10.4236/eng.2012.410B032.
 13. Górczyńska K. Circulatory assistance: basic classification of heart assistance methods and devices. Biocyb Biomed Eng 2011, 31(1), 3-15.
 14. Krenke R, Guć M, Grabczak EM, Michnikowski M, Pałko KJ, Chazan R, Gólczewski T. Development of an Electronic Manometer for Intrapleural Pressure Monitoring. Respiration 2011, 82(4), 377-385, DOI: 10.1159/000328718.
 15. Gólczewski T, Zieliński K, Ferrari G, Pałko KJ, Darowski M. Influence of ventilation mode on blood oxygenation - investigation with Polish virtual lungs and Italian model of circulation. Biocybern Biomed Eng 2010; 30(1), 17-30.
 16. Gólczewski T, Darowski M. Virtual experiments: May VCV impede circulation more than PCV in (Virtual) patients in the lateral position. IFMBE Proceedings of the XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2010, 983-986.
 17. Darowski M, Michnikowski M, Nestorowicz A, Mikaszewska-Sokolewicz J. A new control solution for independent synchronous ventilation of lungs. Biocybern Biomed Eng 2010, 30 (2), 29-39.
 18. Di Molfetta A, De Lazzari C, Ferrari G, Moscariello F, Aguzzi G, Fresiello L, Darowski M, Trivella MG, Alessandri N. Biventricular pacemaker synchronization – a numerical cardiocirculatory model. Biocybern Biomed Eng 2010(1), 3-16.
 19. Gólczewski T, Darowski M, Michnikowski M. A model of respiratory system mechanics, w: M. Darowski, G. Ferrari (Eds). Comprehensive Models of Cardiovascular and Respiratory Systems: Their Mechanical Support and Interactions”. Nova Publishers, New York, 2009 (USA), ISBN: 978-1-60876-212-5.
 20. Ferrari G, Darowski M, Kozarski M. Physical and hybrid models: Physical models and components, w : M. Darowski, G. Ferrari (Eds). Comprehensive Models of Cardiovascular and Respiratory
  Systems: Their Mechanical Support and Interactions. Nova Publishers, New York, 2009 (USA), ISBN: 978-1-60876-212-5.
 21. Kozarski M, Ferrari G, Darowski M, Zieliński K, Palko KJ: Physical and hybrid models: hybrid models, w : M. Darowski, G. Ferrari (Eds). Comprehensive Models of Cardiovascular and Respiratory Systems: Their Mechanical Support and Interactions. Nova Publishers, New York, 2009 (USA), ISBN: 978-1-60876-212-5.
 22. Gólczewski T, Darowski M. Respiratory system modeling, w : M. Darowski, G. Ferrari (Eds). Comprehensive Models of Cardiovascular and Respiratory Systems: Their Mechanical Support and Interactions”. Nova Publishers, New York, 2009 (USA), ISBN: 978-1-60876-212-5.
 23. Ferrari G, Darowski M, Gólczewski T, Górczyńska K, Kozarski M. Introduction to circulatory and respiratory system modeling, w : M. Darowski, G. Ferrari (Eds). Comprehensive Models of Cardiovascular and Respiratory Systems: Their Mechanical Support and Interactions.Nova Publishers,New York,2009 (USA), ISBN: 978-1-60876-212-5.
 24. Michnikowski M, Glapiński J, Guć M, Gólczewski T, Darowski M. A hybrid model of the respiratory system. Biocybern Biomed Eng 2009, 29, ( 1), 71-80.
 25. Kozarski M, Zieliński K, Bożewicz D, Pałko KJ, Darowski M. The new hybrid pneumo-electrical piston model of lungs mechanics. Biocyb Biomed Eng 2009, 29 (3), 3-18.
 26. Pałko KJ. A comparison of two methods for assessment of lung mechanical parameters. Biocyb Biomed Eng 2009, 29(3), 19-30.
 27. Ferrari G, Kozarski M, De Lazzari C, Górczyńska K, Pałko KJ, Zieliński K, Darowski M. Role and applications of circulatory models in cardiovascular pathophysiology. Biocyb Biomed Eng 2009, 29 (4), 3-27.
 28. Kozarski M, Zieliński K, Pałko KJ, Bożewicz D, Darowski M. The hybrid pneumatic-numerical model of lungs-metrological aspects of the design. Proceedings of XIX IMEKO World Congress : Fundamental and Applied Metrology 2009, 1625-1629.
 29. Ferrari G, Kozarski M, Gu YJ, De Lazzari C, Di Molfetta A, Palko KJ, Zielinski K, Gorczynska K, Darowski M, Rakhorst G. Application of a user-friendly comprehensive circulatory model for estimation of hemodynamic and ventricular variables. Int J Artif Organs. 2008, 31 (12), 1043-54.
 30. Kozarski M, Ferrari G, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ, Tokarz A, Darowski M. A new hybrid electro-numerical model of the left ventricle. Comput Biol Med 2008, 38 (9), 979-989.
 31. Kozarski M, Ferrari G, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ, Tokarz A, Darowski M. Open loop hybrid circulatory model: the effect of the arterial lumped parameter loading structure on selected ventricular and circulatory variables. Biocyb Biomed Eng 2008, 28 (1), 19-29.
 32. Gólczewski T, Darowski M. The Virtual cardio-respiratory system: a sub-model of gas exchange and transfer. Biocyb Biomed Eng 2008, 28 (1), 29-40.
 33. Tomalak W, Gólczewski T, Michnikowski M, Darowski M. Virtual respiratory system for interactive e-learning of spirometry. Eur Respir Rev; 17, 2008: 36-38.
 34. Gólczewski T, Darowski M. Chapter 4: Simulation of lungs-respirator system, "Modeling Cardiovascular System and Mechanical Circulatory Support". Monograph, (Ed.) De Lazarri C, Consiglio Nazionale delle Ricerche 2007, 79-92.
 35. Ferrari G, Kozarski M, De Lazzari C, Darowski M. Chapter 5: Hybrid circulatory modeling: a tool to get over the dichotomy between numerical and physical circulatory modeling, "Modeling Cardiovascular System and Mechanical Circulatory Support". Monograph, (Ed.) De Lazarri C, Consiglio Nazionale delle Ricerche 2007, 95-112.
 36. De Lazzari C, Pisanelli DM, Darowski M. Chapter 8: In vivo and simulation results of mechanical ventilation effects on energetic variables in cardiosurgical patients, "Modeling Cardiovascular System and Mechanical Circulatory Support", Monograph, (Ed.) De Lazarri C, Consiglio Nazionale delle Ricerche 2007, 155-163.
 37. Pałko KJ, Rogalski A, Zieliński K, Glapiński J, Kozarski M, Pałko T, Darowski M. RC model-based comparison tests of the added compliance method with computer simulations and a standard method. Polish J Med Phys Eng 2007, 17 (1), 13-21.
 38. Kuraszkiewicz B, Podsiadły-Marczykowska T, Darowski M. A model of flow mechanical properties of the lung and airways. IFMBE Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing 2007,16 (1-2), 871-874.
 39. Darowski M, Kozarski M, Zieliński K, Pałko KJ. The hybrid piston model of lungs. IFMBE Proceedings of the 11th Mediterraneam Conference and Medical and Biomedical Engineering and Computing 2007, 16 (1-2), 416-418.
 40. Darowski M, Stankiewicz B, Glapiński J, Rawicz M, Wołoszczuk-Gębicka B. The impact of the intubation model upon ventilation parameters. IFMBE Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing 2007, 16 (1 -2), 413-415.
 41. Darowski M, Klonowski W, Kozarski M, Ferrari G, Zieliński K, Stępień R. Hybrid modeling of biomedical systems and measuring nonlinear characteristics of biosignals for improving quality of life.
  Metrology and Measurement Systems 2007, XIV (1), 89-100.
 42. Darowski M, Glapiński J, Michnikowski M, Stankiewicz B, Gólczewski T, Guć M. Preliminary clinical evaluation of a new differential lung ventilation set-up. IFMBE Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, 14, 3190-3192, published 2007.
 43. Stankiewicz B, Glapiński J, Michnikowski M, Darowski M. Comparison of a standard paediatric tube with a novel tube of unconventional shape. IFMBE Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, 14, 3197-3200, published 2007.
 44. Stankiewicz B, Adamczyk B, Zieliński K, Darowski M. Visual feedback based on expired CO-2 as a therapy method for respiratory disturbances in stuttering. Archives of Acoustics 2006, 31 (4), 439- 445.
 45. Darowski M, Klonowski W, Kozarski M, Ferrari G, Olejarczyk E, Stępień R. Hybrid modeling and nonlinear data processing for biomedical applications. IFMBE Proceedings of 18th IMEKO World Congress “Metrology for a Sustainable Development” 2006.
 46. Stankiewicz B, Darowski M, Glapiński J, Rawicz M, Michnikowski M, Rogalski A. Diminishing airways resistance and work of breathing by a novel design of
  the paediatric endotracheal tube. Proceedings of the 5th World Congress of Biomechanics 2006, 305-308.
 47. Glapiński J, Darowski M, Nestorowicz A. Unique differential lung ventilation system. Proceedings of the 5th Word Congress of Biomechanics 2006, 299-303.
 48. Ferrari G, De Lazzari C, Kozarski M, Darowski M. Hybrid (numerical-physical) circulatory models: description and possible applications. IEEE RAS-EMBS Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics 2006 (BioRob 2006), 1-3, 1007-1011.
 49. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G, Pisanelli DM,Tosti G. The impact of rotary blood pump in conjunction with mechanical ventilation on ventricular energetic parameters - numerical simulation. Methods of Information in Medicine 2006, 45 (5), 574-583.
 50. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G, Pisanelli DM, Tosti G. Modelling in the study of interaction of Hemopump divice and artificial ventilation. Computers in Biology Medicine 2006, 36 (11), 1235-1251.
 51. Gólczewski T, Darowski M: Virtual respiratory system for education and research: simulation of expiratory flow limitation for spirometry, Int J Artif Organs 2006, 29, 961 - 972.
 52. Pałko KJ, Kozarski M, Darowski M. Identification of mechanical parameters of respiratory system during ventilatory support of lungs, Biocyb Biomed Eng 2005, 25(1), 73 – 81.
 53. De Lazzari C, Darowski M, Wolski P, Ferrari G, Tosti G, Pisanelli D.M: In vivo and simulation study of artificial ventilation effects of energetic variables in cardio-surgical patients. Methods of Informat Med 2005, 44 (1), 98-105.
 54. Ferrari G, Kozarski M, De Lazzari C, Górczyńska K, Tosti G, Darowski M. Development of a hybrid (numerical-physical) circulatory model: Prototype testing and its response to IABP assistance. Internat J Artif Organs 2005, 28 (7), 750-759.
 55. Ferrari G, Kozarski M, De Lazzari C, Górczyńska K, Darowski M, Tosti G. Development of hybrid (numerical-physical) models of the cardiovascular system: numerical-electrical and numerical hydraulic applications. Biocyb Biomed Eng 2005, 25 (4), 3-15.
 56. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G, Tosti G, Pisanelli DM. The impact of hemopump on ventricular energetic parameters when mechanical ventilation is applied: numerical simulation. Proceedings of the IASTED International Conference on Biomedical Engineering, BIOMED 2005, 279-83.
 57. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G. Simultaneous application of hemopump and mechanical ventilation: Computer simulation. Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomedical Engineering 2004, 61-64
 58. Pałko KJ, Kozarski M,Darowski M. Identification of the mechanical parameters of lungs during expiration. Technology and Health Care 2004, 12 (2), 198 – 199.
 59. Darowski M, Pałko KJ, Jucha A, Kozarski M. Expiratory pressure courve analysis for estimation of lungs mechanics. Biocyb Biomed Eng 2003, 23(1), 91-102.
 60. Kozarski M, Ferrari G, Clemente F, Górczyńska K, De Lazzari C, Darowski M., Mimmo R, Tosti G, Guaragno M. A hybrid mock circulatory system: development and testing of an electro-hydraulic impedance simulator. The International Journal of Artificial Organs 2003, 26 (1), 53-63.
 61. Kozarski M, Ferrari G, Darowski M, Górczyńska K, Clemente F, Pałko KJ. The electrohydraulic impedance converter in mock circulatory system design. Biocyb Biomed Eng 2003, 23(2), 27-34.
 62. Kozarski M, Maras K, Darowski M, Pałko KJ. The electropneumatic gyrator as a tool for physical modeling of lungs. Biocyb Biomed Eng 2003, 23(3), 47-54.
 63. De Lazzari C, Darowski M, D'Avino E, Clemente F, Mimmo R, Guaragno M, Ferrari G, Manichetti A. In vivo and numerical simulation studies on haemodynamic parameters and cardiopulmonary interaction. Proceedings of 17th IMEKO World Congress 2003, 118-121.
 64. Darowski M. Heart and lung support interaction. Frontiers of Medical and Biological Engineering 2000, 10(3), 157-168.
 65. Darowski M, De Lazzari C, Ferrari G, Clemente F, Guaragno M. Computer simulation of hemodynamic parameter changes by mechanical ventilation and bioventricular circulatory support. Methods of Information in Medicine 2000, 39, 332-338.
 66. Ferrari G, Kozarski M, De Lazzari C, Górczyńska K, Mimmo R, Guaragno M, Tosti G, Darowski M. Modelling of cardiovascular system: development of a hybrid (numerical-physical) model. The International Journal of Artificial Organs 2003, 26 (12), 1104-14.
 67. Clemente F, De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G, Mimmo R, Guaragno M. Study of systolic pressure variation (SPV) in presence of mechanical ventilation. The International Journal of Artificial Organs 2002, 25 (4), 313-320.
 68. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G, Clemente F, Mimmo R, Guaragno M. Energetic parameters changes with mechanical ventilation in conjunction with bvad assistance. Journal of Medical Engineering and Technology 2002, 26 (2), 63-70.
 69. De Lazzari C., Darowski M. Cardiopulmonary mechanical interaction – modeling and simulation. IBBE PAS Publ., 2002, ISBN 83-901334-6-6, monografia, 122 str.
 70. Kozarski M., Gólczewski T., Darowski M. Modelowanie komputerowe własności mechanicznych płuc, w: R. Kącki, J.L. Kulikowski, A. Nowakowski, E. Waniewski (Eds) Systemy komputerowe i teleinformatyczne . EXIT Academic Publ. Warsaw, 2002 . 119-131.
 71. Ferrari G, De Lazzari C, Kozarski M, Clemente F, Górczyńska K, Mimmo R, Monnanni E, Tosti G, Guaragno M. A Hybrid Mock Circulatory System: Testing a Prototype under Physiologic and Pathological Conditions, ASAIO Journ., 48, 2002, 487-494.
 72. Górczyńska K, Darowski M, Kozarski M. Cardiovascular, Respiratory and Veno-Lymphatic assistance. Modelling and Simulation, Biocyb Biomed Eng 2002, 22(2-3), 145-176.
 73. Górczyńska K. Wspomaganie układu krążenia w sposób mechanicznyw: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, JM. Wójcicki (Eds). Sztuczne narządy. EXIT Academic Publ., Warszawa, 2001, 1-60, ISBN 83-87674-25-7.
 74. Darowski M. Wpływ dodatniego ciśnienia na hemodynamikę, w: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, JM. Wójcicki (Eds). Sztuczne narządy. EXIT Academic Publ., Warszawa, 2001, 65-71, ISBN 83-87674-25-7.
 75. Górczyńska K. Nieinwazyjne wspomaganie układu żylno – limfatycznego, w: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, JM. Wójcicki (Eds). Sztuczne narządy. EXIT Academic Publ., Warszawa, 2001, 71-76, ISBN 83-87674-25-7.
 76. Rondio Z, Darowski M, Rudowski R, Michnikowski M, Grabowski J, Kramasz R. Wspomaganie układu oddychania, w: M. Darowski, A. Weryński, T. Orłowski, JM. Wójcicki (Eds). Sztuczne
  narządy. EXIT Academic Publ.,Warszawa, 2001, 171-218, ISBN 83-97674-25-7.
 77. Gólczewski T, Kozarski M, Darowski M, Guć M. The idea of virtual lungs application to ventilatory support testing. Technology and Health Care 2001, 9 (1-2), 165-167.
 78. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G, Clemente F, Guaragno M. Ventricular energetics during mechanical ventilation and intraaortic balloon pumping computer simulation. Journal of Medical Engineering and Technology 2001, 25(3), 103-111.
 79. Ferrari G, Górczyńska K. Mimmo R, De Lazzari C, Clemente F, Tosti G, Guaragno M. IABP assistance: a test bench for the analysis of its effects on ventricular energetics and hemodynamics, Intern. J. of Artif. Org., 2001, 24(5), 274-280.
 80. Ferrari G, Górczyńska K, Mimmo R, De Lazzari C, Clemente, Tosti G, Guaragno M. Mono- and Bi-ventricular assistance: their effect on ventricular energetics, Intern. J. of Artif. Org., 2001, 24(6), 380-391.
 81. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G. Computer simulation of haemodynamic parameter changes with left ventricle assist device and mechanical ventilation. Computers in Biology and Medicine 2000, 30, 55-69.
 82. Darowski M, Englisz M. Artifical ventilation of the lungs for emergencies. Frontiers of Medical and Biological Engineering 2000, 10(3), 177 - 184.
 83. Górczyńska K, Ferrari G, De Lazzari C, Mimmo R, Tosti G, Clemente F, Englisz M, Guaragno M. The Influence of Selected Left Ventricular and Systemic Parameters on Cardiovascular Hemodynamics and Energetics – Modelling Study, Biocyb Biomed Eng 2000, 20 (3), 35-48.
 84. Ferrari G, Nicoletti A, De Lazzari C, Clemente F, Tosti G, Guaragno M, Mimmo R, Ambrosi D, Górczyńska K. A physical model of the human systemic arterial tree, Intern. J. of Artif. Org. 2000, 23(9), 647-657.
 85. Darowski M, De Lazzari C, Ferrari G, Clemente F, Guaragno M. The influence of simultaneous intra-aortic balloon pumping and mechanical ventilation on hemodynamic parameters-numerical simulation. Frontiers of Medical and Biological Engineering 1999, 9, 155-174.
 86. Ferrari G, De Lazzari C, Mimmo R, Tosti G, Ambrosi D, Górczyńska K. A computer controlled mock circulatory system for mono- and biventricular assist device testing, Intern. J. of Artif. Org. 1998, 21(1), 26-36.
 87. Ferrari G, Górczyńska K, De Lazzari C, Englisz M, Tosti G, Ambrosi D, Mimmo R, Clemente F. Evaluation of Influence of LVAD Assistance on Haemodynamics and Ventricular Energetics in Closed-Loop Mock Circulatory System, Biocyb Biomed Eng 1998, 18(1-2), 19-34.
 88. De Lazzari C, Darowski M, Ferrari G, Clemente F. The influence of left ventricle assist device and ventilatory support on energy related cardiovascular variables. Medical Engineering and Physics 1998, 20(2), 83-91.
 89. Darowski M, Kuraszkiewicz B, Rudowski R,Szczepanik M. Modele w mechanice oddychania i wymianie gazowej. Wyd. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Warszawa.1997, ISBN 83-901334-3-1.
 90. Darowski M. Symulacja procesu wspomagania oddychania i sztucznej wentylacji płuc. Wyd. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Warszawa.1997, ISBN 83-90334-2-3.
 91. Ponikowska I, Górczyńska K, Szczepanowski A. Interwałowa presoterapia pneumatyczna w leczeniu zaburzeń układu żylno-limfatycznego kończyn dolnych, Balneologia polska 1997, 39, 87-93.
 92. Ferrari G, Górczyńska K. De Lazzari C, Grodzicki K, Mimmo R, Ambrosi D, Tosti G. In vitro testing of a left ventricular assist device. Study of the effect of its control strategy on energetic relationships inside the left ventricle, Technology and Health Care 1996, 3, 231-239.
 93. Darowski M, Gottlieb-Inacio I, Ludwigs U,Hedenstierna G. Assessment of respiratory system compliance by a flow recording method. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1995, 39 (4), 462-466.
 94. Darowski M, Dobies J. Ocena własności dynamicznych układu oddechowego. Prace IBIB PAN 1994, nr 34.
 95. Darowski M. Sterowanie sztuczną wentylacją płuc. Seria: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 1994, ISBN 83-206-1120-2.
 96. Darowski M. Wspomaganie układu oddechowego: mechaniczne aspekty sztucznej wentylacji płuc. Zakład Narodowy im.Ossolińskich 1989 (rozprawa habilitacyjna).
 97. Darowski M, Rudowski R, Rawicz M, Hedenstierna G. A new method for calculating total respiratory system compliance - theory and model experiments. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1985, 29 (4), 395-399.
 98. Darowski M, Hedenstierna G, Baehrendtz S. Development and evaluation of a flow- dividing unit for differential ventilation and selective PEEP. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1985,
  29 (1), 61-66.
 99. Hedenstierna G, Baehrendtz S, Darowski M, Frostell C. Practical aspects of differential ventilation with selective peep in acute respiratory failure. International Journal of Clinical Monitoring and Computing 1984, 1 (1), 5-11.
 100. Rondio Z, Rawicz M, Rudowski R, Darowski M. Układy wspomagania oddychania, w: Wybrane problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej (red.M.Nałęcz), IBIB PAN, Warszawa 1983.
 101. Wański Z, Grodzicki K, Górczyńska K. Układy wspomagania krążenia, w: Wybrane problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej (red.M.Nałęcz), IBIB PAN, Warszawa 1983, 421-428.
 102. Darowski M, Górczyńska K, Grodzicki K, Szurmak Z, Wański Z. Some examples of fluidics applications in the medical field. Engineering in Medicine 1976, 5 (1), 13-18.

Patenty

 1. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K. Intubacyjny czujnik ciśnienia. Kategoria, numer i data zgłoszenia: WYN: 397780, 2015-02-03.
 2. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ. Hybrydowe źródło ciśnieniowo-przepływowe. Kategoria i numer ochrony: WYN: 402062, 2014-12-18.
 3. Darowski M, Kozarski M, Pałko KJ, Zieliński K, Stankiewicz B, Michnikowski M. Dzielnik objętości oraz sposób podziału gazu wdechowego. Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN, patent międzynarodowy, data zgł. 16.06.2014.
 4. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ. Sposób i układ do wspomagania pracy serca. Kategoria, numer i data zgłoszenia: WYN: 397427, 2014-12-12.
 5. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ. Symulator układu krążenia. Kategoria i numer ochrony: WYN: 397781, 2014-10-20.
 6. Kozarski M, Darowski M, Pałko KJ, Zieliński K. Sposób i urządzenie do wspomagania oddechu pacjenta; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: dostępny 31.12.2012, data zgł. 14.12.2012.
 7. Kozarski M, Darowski M, Pałko KJ, Zieliński K. Dawkująco-mierzący mieszacz gazów; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: dostępny 31.12.2012, data zgł. 14.12.2012.
 8. Kozarski M., Darowski M., Pałko KJ, Zieliński K. Indukcyjnościowy czujnik; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: dostępny 31.12.2012, data zgł. 14.12.2012.
 9. Kozarski M, Darowski M, Pałko KJ Zieliński K. Objętościomierz dwunurnikowy; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: dostępny 31.12.2012, data zgł. 14.12.2012.
 10. Darowski M, Kozarski M, Stankiewicz B, Michnikowski M, Pałko KJ, Zieliński K. Automatyczny dzielnik objętości mieszanki gazu; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: dostępny 31.12.2012, data zgł. 14.12.2012.
 11. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ. Hybrydowe źródło ciśnieniowo-przepływowe; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: dostępny 31.12.2012, data zgł. 14.12.2012.
 12. Stankiewicz B, Zieliński K, Darowski M. Sposób i urządzenie do regulacji oddechu; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.P401795, data zgł. 28.11.2012.
 13. Stankiewicz B, Adamczyk B, Zieliński K, Darowski M. Sposób detekcji zaburzeń oddechowych towarzyszących jąkaniu. Kategoria i numer ochrony: WYN: 214066, 2012-10-16.
 14. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Pałko KJ. Intubacyjny czujnik ciśnienia; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.:397780, data zgł. 10.12.2011.
 15. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ. Symulator układu krążenia; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.:397781, data zgł. 10.12.2011.
 16. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ. Układ hybrydowy do badania pomp wirnikowych; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.:397406, data zgł. 10.12.2011.
 17. Kozarski M, Darowski M, Zieliński K, Górczyńska K, Pałko KJ. Sposób i układ do wspomagania pracy serca; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.:397427, data zgł. 10.12.2011.
 18. Gólczewski T, Pałko KJ. Sposób i układ do pomiaru współczynnika oporu i podatności różniczkowej układu oddechowego. Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł. 394157, data zgł. 09.03.2011.
 19. Pałko T, Kozarski M, Darowski M, Szczepanowski A, Łukasik W, Zieliński K, Pałko KJ. Urządzenie do kontrapulsacji nieinwazyjnej; Zgłasz./Upraw. Politechnika Warszawska; nr zgł. 389417, data zgł. 29.10.2009.
 20. Darowski M, Kozarski M, Zieliński K. Sposób i urządzenie do sztucznej wentylacji płuc; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 384280, data zgł.: 17.01.2008.
 21. Darowski M, Kozarski M. Sterowana ssąco-tłocząca pompa oddechowa, No 195911, 22-01-2007.
 22. Darowski M, Kozarski M. Sposób pomiaru podatności i rezystancji układu oddechowego, No 194694, 23-11-2006.
 23. Stankiewicz B, Darowski M, Glapiński J, Rawicz M. Rurka dotchawicza; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 375669, data zgł.: 10.06.2005, nr ochrony: 211234.
 24. Darowski M, Szczepanowski A, Górczyńska K, Wański Z, Englisz M. Urządzenie do terapii niedrożnych naczyń żylnych i limfatycznych, No 187505, 24-11-2003.
 25. Kozarski M, Darowski M, Glapiński J, Englisz M: Model fizyczny własności lepkosprężystych płuc, No 183168; 31-07-2002.
 26. Kozarski M, Darowski M, Glapiński J. Symulator tłokowy własności mechanicznych płuc, No 183237; 07-11-2001.
 27. Darowski M. Układ do selektywnej wentylacji płuc, No 179784; 06-02-2001.
 28. Darowski M, Kozarski M. Sterowana ssąco-tłocząca pompa oddechowa, Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 343218, data zgł.: 16.10.2000, nr ochrony: 195911.
 29. Darowski M, Kozarski M. Sposób pomiaru podatności i rezystancji układu oddechowego; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 340575, data zgł.: 07.06.2000, nr ochrony: 194694.
 30. Darowski M, Szczepanowski A, Górczyńska K, Wański Z, Englisz M. Apparatus for use in venous and lymphatic vessel impatyncy therapy; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 324415, data zgł.: 02.08.1999, nr ochrony: 19980.
 31. Darowski M, Kozarski M, Szczepanowski A, Górczyńska K. Urządzenie do terapii niedrożnych naczyń żylnych i limfatycznych; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; data zgł.: 02.01.1998, nr ochrony: 187505.
 32. Kozarski M, Darowski M, Glapiński J, Englisz M. Model fizyczny własności lepkosprężystych płuc; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 323416 data zgł.: 28.11.1997, nr ochrony: 183168.
 33. Kozarski M, Darowski M, Glapiński J, Englisz M. Przepływomierz błonowy; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 323415, data zgł.: 28.11.1997; nr ochrony: 184821.
 34. Kozarski M, Darowski M, Glapiński J. Symulator tłokowy własności mechanicznych płuc; Zgłasz./Upraw.: IBIB PAN; nr zgł.: 323414, data zgł.: 28.11.1997, nr ochrony: 183237.
 35. Darowski M. Urządzenie do selektywnej wentylacji płuc, Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł. nr 1996031, data zgł.: 15.09.1997, nr ochrony: P. 313068.
 36. Darowski M, Hedenstierna G. Apparatus for independent ventilation two lungs; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł.: 84102241.1, data zgł.: 02.03.1984., nr ochrony: EU118850.
 37. Darowski M, Hedenstierna G. Device for independent supplying two lungs by oxygen; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, data zgł.: 04.03.1983., nr ochrony: HU188616.
 38. Darowski M, Hedenstierna G. Apparatus for independent ventilation of two lungs with selective use of positive end-expiratory pressures; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, zgł.nr 06/584,122, data zgł.: 27.02.1984; US patent nr 4,598,706.
 39. Darowski M, Wański Z. Breath assisting apparatus with controllable pulsating externally produced vacuum; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł.: 216485, data zgł. 21.06.1979, nr ochrony: 123474.
 40. Darowski M, Szurmak Z, Wański Z. Respirator control system for respirators having time cycle with controllable aspiration interval; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł.: 204441, data zgł. , 04.02.1978, nr ochrony: 114182.
 41. Darowski M, Wański Z. Time control system for controllable alternating ventilation; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN; nr zgł. 204440, data zgł.: 04.02.1978, nr ochrony: 114183.
 42. Szurmak Z, Darowski M, B, Wański Z. Selektor dwójników pneumatycznych; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł. 196987, data zgł. 29.03.1978, nr ochrony: 106547.
 43. Szurmak Z, Kozarski M, Darowski M, Wański Z. Pneumatyczny zadajnik sygnału binarnego; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł. 196988, data zgł.: 29.03.1977, nr ochrony: 107923.
 44. Szurmak Z, Kozarski M, Darowski M. Urządzenie zasilające do układów płynowych; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł. 174334, data zgł. 25.09.1974, nr ochrony: 93475.
 45. Szurmak Z, Kozarski M, Darowski M. Zasilacz z napędem płynowym do układów płynowych; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł. 174506, data zgł. 02.10.1974, nr ochrony: 96913.
 46. Darowski M, Kozarski M, Szurmak Z, Wański Z. Respirator strumieniowy; Zgłasz./Upoważ. IBIB PAN, nr zgł. 171261, data zgł. 20.05.1974, nr ochrony: 95913.

Granty i wdrożenia

 1. Wykonanie urządzenia: “Opracowanie modelu wzorca przepływu krwi do celów badań i weryfikacji systemów ultradźwiękowych” dla Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2014.
 2. Wykonanie urządzenia: “Stanowisko hybrydowych symulatorów układów krążeniowego i oddechowego dla celów badawczych ich mechanicznego wspomagania” dla Politechniki Warszawskiej, 2012.
 3. A remote controlled Sensorized Artificial heart enabling patients empowerment and new therapy approaches (SensorART), EU projekt nr 248763, 2010 r. – 2014 r.
 4. Wykonanie urządzenia: “Hydrauliczno-komputerowy symulator dla celów badawczych i edukacyjnych” dla Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych w Krakowie, 2010.
 5. Wykonanie urządzenia: "Stanowisko badań hydrodynamicznych wraz z hybrydowym modelem układu krążenia oraz oprogramowaniem i licencją na to oprogramowanie" dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w ramach projektu "Polskie Sztuczne Serce", kierowanego przez tę fundację, 2009.
 6. Model hybrydowy (fizyczno-numeryczny) interakcji oddechowo-krążeniowej w warunkach wspomagania płuc i serca, grant badawczy MNiSW, kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Darowski, N N518 332235, 2009-2011.
 7. Opracowanie, budowa i badania prototypu respiratora z kompensacją oporów oddechowych, realizującego nową, adaptacyjną metodę wspomagania oddychania, grant rozwojowy NCBiR, kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Darowski, N R13 0032 04, 2008-2010.
 8. Optymalizacja i weryfikacja kliniczna parametrów oddechowych modelu intubacji w warunkach długotrwałej wspomaganej terapii oddechowej, grant badawczy MNiSW, kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Darowski, 3 T11E 028 30, 05/04/2006 - 04/04/2008.
 9. Modelowe badania porównawcze metody identyfikacji parametrów mechanicznych płuc układu oddechowego z dodatkową podatnością w odniesieniu do metod wzorcowych i opracowanie prototypu urządzenia pomiarowego, kierownik: mgr inż. Krzysztof Jakub Pałko, 3 T11E 008 28, 17.03.2005-16.03.2007.
 10. Opracowanie nowej metody oceny mechanicznego wspomagania oddychania i hybrydowego symulatora układu oddechowego, grant badawczy MNiSW, kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Darowski, 4 T11E 029 24, 09/07/2003 - 08/09/2005.
 11. Identyfikacja parametrów mechanicznych układu oddechowego podczas wspomaganej wentylacji płuc, kierownik: mgr inż. Krzysztof Jakub Pałko, 4T11E 009 22, 15.05.2002-14.05.2004.
 12. Opracowanie modelu respiratora adaptacyjnego oraz metody oceny wpływu sztucznej wentylacji płuc na układ krążenia, grant badawczy MNiSW, kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Darowski, 7 T11E 004 20, 01/02/2001 - 31/12/2002.
 13. Opracowanie nowej metody pomiaru parametrów mechanicznych układu oddechowego oraz modelu respiratora do długotrwałej wentylacji płuc, grant badawczy MNiSW, kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Darowski, 8 T11E 023 16, 02/01/1999 - 31/12/2000.

MENU

Kontakt

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
 adres 002 16px

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
POLSKA

 telefon 001 16px (+48) 22 592 59 00
(+48) 22 659 91 43
faks 001 24px

(+48) 22 659 70 30

mail 003 16px Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP:

 525-00-09-453

REGON: 000570832
lokalizacja 003 24px

MAPA

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone