Od roku 2021 Instytut zaprzestaje oferowania drukowanej wersji kwartalnika „Biocybernetics and Biomedical Engineering” w prenumeracie.

Wersja elektroniczna czasopisma  udostępniana jest przez Elsevier na platformie „Science Direct”, strona internetowa: https://www.journals.elsevier.com/biocybernetics-and-biomedical-engineering/

Instytut nie ma możliwości jej udostępniania.

 

Sposób zamawiania archiwalnych zeszytów i woluminów kwartalnika

Aby zamówić wydane wcześniej woluminy, zeszyty lub artykuły, należy porozumieć się z Sekretarzem Komitetu Redakcyjnego (patrz adres redakcji) w celu potwierdzenia ich dostępności. Pełne teksty artykułów wydań z lat 2004 - 2010 dostępne są w wersji elektronicznej w sekcji "Zawartość" bez opłat. Wersje elektroniczne wydań począwszy od 2011 r. dostępne są w serwisie internetowym wydawcy: http://www.elsevier.com/journals/biocybernetics-and-biomedical-engineering/0208-5216