Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-18
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD

Zakład I Mikrobiosystemów Hybrydowych

i Analitycznych

PRACOWNIA Pracownia Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Pracownik naukowy, adiunkt zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
PROFIL ZAWODOWY BADACZA
(R1-R4)
Badacz na drugim stopniu kariery zawodowej (R2)
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 20.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.07.2022
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE Patologia cyfrowa, patologia obliczeniowa, uczenie maszynowe, konwolucyjne sieci neuronowe, analiza obrazów, ocena ilościowa i jakościowa, ruch i ruchliwość komórek, rozwój kultur komórkowych

 

Opis prac prowadzonych w Pracowni:

Pracownia Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych prowadzi badania w zakresie przetwarzania i analizy obrazów mikroskopowych i ich sekwencji, powstających
w mikroskopii różnego typu. Takie obrazy dokumentują zachowanie oraz stan próbek medycznych i biologicznych, istotnych w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Analiza dotyczy opisu ilościowego komórek i tkanek, ich opisu jakościowego - czyli opisu architektury tkanek, rozproszenia lub agregacji komórek oraz opisu zachowania

i dynamiki przyrostu komórek w hodowlach komórkowych. Do analizy ilościowej wykorzystuje się metody rozpoznawania, detekcji i segmentacji obiektów w wersji klasycznej, jak i nowoczesne metody, oparte na sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. W wymagającym i czasochłonnym ocenianiu barwionych skrawków tkanek lub rozmazów komórkowych, lekarzy i biologów wspomagają rozwijane systemy przez wykorzystanie automatycznych lub półautomatycznych metod patologii obliczeniowej

Zakres badań przewidzianych do realizacji przez Pracownika

Prowadzenie badań nad metodami wspomagania procesu oceny wirtualnych slajdów, stanowiących cyfrowe wersje preparatów barwionych tkanek w chorobach nowotworowych
i zapalnych, w celu zaproponowania i zweryfikowania metod wspomagania lekarzy
w pracach diagnostycznych, predykcyjnych lub prognostycznych. Organizacja procesu przygotowania danych i przeprowadzenie uczenia się sieci neuronowych z możliwością wytłumaczenia otrzymanych rezultatów (explainable), na podstawie potrzeb zgłaszanych przez współpracujących lekarzy patologów, klinicystów i onkologów. Przygotowanie oprogramowania wykonującego inferencję i przebadanie dużego zbioru danych z jej wykorzystaniem, skorelowanie wyników analiz z zaproponowanymi przez lekarzy wielkościami fizjologicznymi, podziałami na klasy i kategorie oraz faktami terapeutycznymi. Publikowanie artykułów naukowych przedstawiających powstałe metody i narzędzia do badań oraz wyników ich zastosowania do rozwiązywania problemów medycznych
w czasopismach o IF>1.

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Tytuł doktora lub doktora inżyniera w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna lub naukach pokrewnych: informatyka, matematyka, fizyka, nauki techniczne oraz biologia i medycyna uzyskany nie wcześniej niż 6 lat temu.

Dorobek naukowy/zawodowy:

 1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z obszaru inżynierii biomedycznej, informatyki, fizyki, matematyki oraz medycyny lub biologii. Przynajmniej dwa artykuły z pierwszym autorstwem w ciągu ostatnich 5 lat w tym przynajmniej jeden w czasopiśmie międzynarodowym znajdującym się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 1. Przynajmniej jeden projekt naukowy, w którym Kandydat uczestniczył lub którymi kierował.

Doświadczenie:

 1. Wymagana wiedza ogólna z zakresu inżynierii biomedycznej, przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji oraz głęboka wiedza na tematy związane
  z rozpoznawaniem, i analizą obrazów metodami klasycznymi i metodami opartymi na uczeniu maszynowym głębokich sieci neuronowych.
 2. Umiejętność sprawnego programowanie (najlepiej w oprogramowaniu typu MatLab lub Python) i obsługi oprogramowanie do manipulacji obrazami oraz zaawansowana obsługa pakietów typu MS Office, LaTeX.
 3. Umiejętność planowania i wykonywania pracy w zespole oraz prowadzenia
  i wspomagania pracowników na pierwszym stopniu pracy naukowej – R1.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie opracowań i publikacji naukowych oraz pisanie raportów badawczych w tym języku.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
  1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
  2. kopie dwóch publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MEiN,
  3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MEiN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
  5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
  7. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
  8. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
  9. Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->