Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-16
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych
PRACOWNIA Inżynierii Nanohybrydowych Biosystemów Regulacji
MIASTO Warszawa
STANOWISKO asystent
PROFIL ZAWODOWY BADACZA
(R1-R4)
R1
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 10.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.07.2022
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE Nanobiosystemy, biomateriały, membrany

 

Opis prac prowadzonych w Pracowni:

W Pracowni wykorzystuje się i rozwija nowoczesne techniki inżynierii nanobiomateriałowej w systemach regulacji procesów biologicznych dla wspomagania lub zastępowania funkcji tkanek lub narządów, działania przeciwnowotworowego lub przeciwdrobnoustrojowego.

Prace są aktualnie realizowane w następujących aspektach:

a) konstrukcji ukierunkowanych systemów dostarczania czynników terapeutycznych lub przeciwnowotworowych; b) projektowania układów zbudowanych z nanoelementów o działaniu bakteriostatycznym do współpracy z komórkami eukariotycznymi; c) zastosowania nanobiomateriałów w układach do wspomagania ukierunkowanego wzrostu komórek eukariotycznych.

Zakres badań przewidzianych do realizacji przez pracownika:

Prace przewidziane do realizacji dotyczą prowadzenia badań rozwojowych nad układami regulacji procesów biologicznych dla wspomagania funkcji komórek lub tkanek, działania przeciwnowotworowego lub przeciwdrobnoustrojowego. Wiąże się to między innymi z wykonywaniem prac służących sporządzaniu i charakteryzowaniu biomateriałów pod kątem zastosowania w nanoukładach membranowych przeznaczonych m. in. do uwalniania czynnika terapeutycznego, z badaniem właściwości membrany, a także z rozwijaniem sposobów detekcji nano-cienkich powłok wielowarstwowych na materiale biologicznym oraz projektowaniem i badaniem interaktywnych rusztowań komórkowych.

Kandydat na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub uzyskane absolutorium

w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria biomedyczna, chemia, biologia lub pokrewne. Obszar zainteresowań: nanobiotechnologia, biomateriały.

Dorobek naukowy/zawodowy:

Dorobek naukowy i publikacyjny oraz staż w laboratorium biologicznym lub chemicznym mile widziany

Doświadczenie:

1.         Wymagana znajomość zagadnień z zakresu nanobiomateriałów, sztucznych narządów

2.         Doświadczenie w pracy laboratoryjnej (umiejętności manualne).

3.         Umiejętność planowania doświadczeń i opracowania wyników badań

 1. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość j. angielskiego umożliwiająca czytanie ze zrozumieniem opracowań i publikacji naukowych oraz pisanie raportów z prac badawczych w tym języku.

2. Doświadczenie w korzystaniu z technik spektroskopowych i mikroskopowych.

3. Umiejętność pracy zespołowej

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
  1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
  2. kopie dwóch publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MEiN,
  3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MEiN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
  5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
 4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
 5. Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->