Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-09
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Zakład Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych
PRACOWNIA Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Pracownik naukowy, asystent, pełen etat
PROFIL ZAWODOWY BADACZA
(R1-R4)
Badacz na pierwszym stopniu kariery zawodowej (R1)
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 10.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.07.2022
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE Bioczujniki; platformy bioczujnikowe; nanotechnologia; biofunkcjonalizacja;

Opis prac prowadzonych w Pracowni:

W Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych są prowadzone badania nad opracowaniem mikronarzędzi bioanalitycznych do oznaczeń różnego typu bioanalitów,
w tym substancji aktywnych biologicznie. Pierwszą grupą przyrządów mikroanalitycznych
są (bio)czujniki optyczne do badań metodą powierzchniowego rezonansu plazmonów (ang. surface plasmon resonance, SPR) i elektrochemiczne. W celu uzyskania odpowiedniej czułości i selektywności/specyficzności względem oznaczanych substancji opracowywane
są warstwy czułe dopasowane do sposobu detekcji z wykorzystaniem nanotechnologii, w tym osadzania i wytwarzania nanocząstek i nanostrukturyzowanych warstw (bio)chemicznie aktywnych oraz biofunkcjonalizacji powierzchni, czyli unieruchamiania bioreceptorów, takich jak enzymy, przeciwciała, DNA. Drugą grupą mikroprzyrządów są mikroprzepływowe układy bioanalityczne do badań w miejscu pobrania próbki (ang. point of care, POC),
w których wbudowane są układy przygotowania próbki, reakcji (bio)chemiczne mikroreaktory i celki detekcyjne.

Zakres badań przewidzianych do realizacji przez pracownika

Obecnie w Pracowni wielowarstwowe struktury podstawowe czujników elektrochemicznych są wykonane z wykorzystaniem własnej technologii drukowania bezpośredniego, do której stosuje się wielofunkcyjne roboty mikrodozujące Ultra TT
i najnowszej generacji – ProPlus 4L, Nordson EFD. W zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Pracownika jest projektowanie, opracowanie procesu technologicznego nanoszenia różnych materiałów, wytworzenia struktur czujników i (bio)funkcjonalnych struktur 1D, 2D i 3D i układów warstwowych z wykorzystaniem ww. robotów mikrodozujących, jak również prowadzenie wstępnych badań przygotowanych struktur
i układów dla potrzeb opracowywanych mikronarzędzi bioanalitycznych i analizę otrzymanych wyników. W perspektywie rozwoju zawodowego Pracownika uwzględnia się możliwość przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych w określonym obszarze badawczym oraz rozprawy doktorskiej.

Kandydat na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące wymagania:

A. Wykształcenie:

Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub uzyskane absolutorium
w dyscyplinie: inżynieria biomedyczna, chemia, inżynieria materiałowa, lub pokrewne. Obszar zainteresowań: nanotechnologia, biomateriały, chemia analityczna.

B. Dorobek naukowy/zawodowy:

Dorobek naukowy i publikacyjny są dodatkowym atutem

C. Doświadczenie:

 1. Wymagana wiedza ogólna z zakresu inżynierii biomedycznej, nanotechnologii.
 2. Skrupulatność i dokładność w pracy laboratoryjnej (umiejętności manualne)
 3. Umiejętność planowania eksperymentów i prezentowania wyników

D. Wymagania dodatkowe:

Znajomość j. angielskiego umożliwiająca czytanie opracowań i publikacji naukowych oraz pisanie raportów badawczych w tym języku

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
a. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
b. kopie dwóch publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MEiN,
c. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MEiN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
d. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
e. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
f. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
5. Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->