Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-03
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Zakład I: Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych
PRACOWNIA Pracownia Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Pracownik naukowy, adiunkt, pełen etat
PROFIL ZAWODOWY BADACZA Badacz posiadający stopień doktora lub jego odpowiednik (R2)
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 10.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.07.2022
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl

Opis prac prowadzonych w Pracowni badania

W Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych realizowane są badania związane z opracowaniem bioczujników i mikrosystemów do wieloparametrowych analiz biochemicznych. Prace dotyczą m.in. bioczujników elektrochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce i monitorowaniu chorób neurodegeneracyjnych (np. Parkinson, Alzheimer) i autoimmunologicznych (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów). Opracowywane czujniki wykorzystują enzymy, DNA oraz przeciwciała jako receptory. Jako warstwy pośrednie lub przetwornikowe bioczujników stosowane są materiały takie jak nanocząstki metaliczne nanostruktury węglowe (nanorurki, grafen, tlenek grafenu) oraz polimery przewodzące (polietylenodioksytiofen, polianailina, poliazulen, polipirol, poli-l-lizyna).

Zakres badań przewidzianych do realizacji przez pracownika

 1. Opracowanie nowych bioczujników elektrochemicznych poprzez dobór komponentów i metod modyfikacji bioelektrod.
 2. Wyznaczanie parametrów metrologicznych bioczujników realizowanych metodami elektrochemicznymi w szczególności metodami woltamperometrii cyklicznej i różnicowej woltamperometrii impulsowej.
 3. Opracowanie metodologii oznaczania analitów, optymalizacji procedur itp.
 4. Przygotowywanie manuskryptów do publikacji i prezentacji konferencyjnych.
 5. Przygotowywanie propozycji grantów do agencji finansujących badania.

Kandydat na stanowisko adiunkt:

Wykształcenie:

Stopień doktora w dyscyplinie inżynierii biomedycznej, chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, nanotechnologii lub pokrewnej.

Dorobek naukowy/zawodowy:

 1. Co najmniej dwie publikacje opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach z listy JCR
 2. Udział w realizowaniu projektów będzie dodatkowy atutem.

Doświadczenie:

 1. Dobrze zdefiniowany obszar kompetencji oraz profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych, w tym znajomość metod elektrochemicznych i spektroskopowych (obsługa urządzeń i analiza uzyskiwanych wyników). Dużym atutem będzie znajomość techniki spektroskopii impedancyjnej.
 2. Wymagana wiedza ogólna z zakresu inżynierii biomedycznej, chemii, nanotechnologii
 3. Umiejętność planowania eksperymentów i prezentowania wyników.
 4. Znajomość podstawowych metod statystycznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość j. angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji w tym języku.
 2. Znajomość obsługi programów do obróbki danych.      

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
  1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
  2. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MNiSW,
  3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MNiSzW, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
  5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
 4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
 5. Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->