Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-09
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Zakład II Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych
PRACOWNIA Elektrostatycznych Metod Bioenkapsulacji
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Pracownik naukowy, asystent zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
PROFIL ZAWODOWY BADACZA
(R1-R4)
Badacz na pierwszym stopniu kariery zawodowej (R1)
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 10.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.07.2022
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE

Opis prac prowadzonych w Pracowni:

Pracownia Elektrostatycznych Metod Bioenkapsulacji prowadzi badania nad rozwojem technik enkpsulacji związków biologicznie aktywnych, naturalnych oraz syntetycznych takich jak leki, funkcyjne białka, komórki oraz ich zbiory do zastosowań biomedycznych, przy użyciu technik elektrostatycznych. W Pracowni opracowano między innymi metodę jednoetapowej enkapsulacji żywych komórek w mikrosferach hydrożelowych opłaszczonych półprzepuszczalnymi membranami wytworzonymi zarówno z polimerów naturalnych jak i syntetycznych. Obecnie prowadzone prace skupiają się na badaniu i rozwoju elektrostatycznej metody wytwarzania włóknin polimerowych przeznaczonych do enkapsuacji w/w związków. oraz jako funkcjonalne rusztowania komórkowe z polimerów syntetycznych i biopolimerów o różnym czasie degradacji i porowatości do hodowli komórek. Prowadzone są także badania nad opracowywaniem i wytwarzaniem kapilarnych membran półprzepuszczalnych stabilnych i ulęgających częściowej degradacji i biodegradacji.

Zakres badań przewidzianych do realizacji przez Pracownika

Prace przewidziane do realizacji dotyczą prowadzenia badań rozwojowych nad zastosowaniem biopolimerów umożliwiających enkapsukację i/lub immobilizaję biomolekuł naturalnych we włókninach lub mirokapsułkach, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów biozgodnych. Dostępne w Pracowni techniki obejmują elektrostatyczne metody wytwarzania

mikrokapsułek i włóknin, wytwarzanie półprzepuszczalnych membran płaskich oraz kapilarnych.
W dyspozycji Pracowni znajduje się unikalna na skalę kraju laboratoryjna instalacja do przędzenia membran kapilarnych metodą mokrej inwersji faz.

Kandydat na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Tytuł naukowy magistra lub magistra inżyniera lub uzyskane absolutorium w dyscyplinie: chemia, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna lub pokrewne. Obszar zainteresowań: chemia polimerów, biopolimery, technologia polimerów.

Dorobek naukowy/zawodowy:

Mile widziany dorobek naukowy

Doświadczenie:

1. Wymagana wiedza z zakresu chemii i technologii polimerów.

2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej (umiejętności manualne).

3. Umiejętność planowania doświadczeń i opracowywania wyników.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym.

2. Znajomość j. angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji w tym językuDoświadczenie w korzystaniu z technik spektroskopowych i mikroskopowych.

3. Komunikatywność

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
  1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
  2. kopie dwóch publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MEiN,
  3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MEiN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
  5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
  7. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
  8. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->