Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-01
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych
PRACOWNIA Pracownia wspomagania diagnostyki i terapii układu krążeniowo-oddechowego
MIASTO Warszawa
STANOWISKO adiunkt
PROFIL ZAWODOWY BADACZA
(R1-R4)
R2
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 10.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.07.2022
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE Mechaniczne wspomaganie układu oddechowego i krążeniowego, symulacje hybrydowe i komputerowe

 

Opis prac prowadzonych w Pracowni:

 • Optymalizacja wentylacji mechanicznej niemowląt z wrodzoną przepukliną przeponową (CDH). Badania z wykorzystaniem pediatrycznego symulatora oddechowego, w oparciu o wyniki badań klinicznych i literaturowych – współpraca z Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem urządzenia VENTIL do niezależnej wentylacji płuc; współpraca ze Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • Wykorzystanie symulatora krążeniowego do badań zastawek serca i stenozy aorty; współpraca ze Szpitalem w Zamościu.
 • Budowa systemów pomiarowych i pomiary wielkości fizjologicznych u pacjentów, w tym podczas zabiegów, oraz analiza matematyczno-fizykalna i fizjologiczna wyników pomiarów, w tym za pomocą modeli komputerowych.

Zakres badań przewidzianych do realizacji przez pracownika

 • Badanie użyteczności nowego wskaźnika niehomogeniczności wentylacji płuc i jego powiązania z ważnymi parametrami wentylacji niemowląt z izolowaną przepukliną przeponową. Kontynuacja badań z wykorzystaniem pediatrycznego symulatora oddechowego i badań klinicznych; współpraca z Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Pediatrycznego WUM w Warszawie.
 • Opracowanie respiratora wielofunkcyjnego z opcją automatycznej optymalizacji wentylacji – nawiązanie współpracy z Twente University.

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymagania:

            Wykształcenie: wyższe, stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna lub w innej zbliżonej dyscyplinie.

            Dorobek naukowy/zawodowy:

           Publikacje z listy filadelfijskiej z ostatnich trzech lat o łącznym współczynniku wpływu ok. 6 lub wyższym, w dziedzinie inżynierii biomedycznej, w tym przynajmniej jedna dotycząca wspomagania diagnostyki bądź terapii układu oddechowego lub krążeniowego.

          Doświadczenie:

 • Praca naukowo-badawcza, w tym planowanie badań, realizacja eksperymentów laboratoryjnych, również o charakterze symulacyjnym.
 • Doświadczenie w formułowaniu celów naukowych i zagadnień badawczych.
 • Umiejętność doboru odpowiedniej metodologii badawczej, metody statystycznej do opracowania wyników badań.
 • Umiejętność przedstawiania badań naukowych i ich wyników (publikacje naukowe lub prezentacje konferencyjne, w których kandydat jest pierwszym autorem).
 1. D.Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność nawiązywania współpracy z naukowo-badawczej.
 • Gotowość pozyskiwać dofinansowanie na rozwój badań.

           Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
  1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
  2. kopie dwóch publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MEiN,
  3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MEiN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
  5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
  7. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
  8. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

        Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->