Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-04
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Zakład III Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego
PRACOWNIA Optyki Biomedycznej
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Pracownik naukowy, asystent zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
PROFIL ZAWODOWY BADACZA
(R1-R4)
Badacz na pierwszym stopniu kariery zawodowej (R1)
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 10.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.07.2022
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE inżynieria biomedyczna, optyka biomedyczna, spektroskopia w bliskiej podczerwieni, optoleketronika

Opis prac prowadzonych w Pracowni:

Pracownia Optyki Biomedycznej prowadzi badania dotyczące rozwoju metod monitorowania i obrazowania mózgu z wykorzystaniem technik optoelektronicznych. Obecnie prowadzone prace dotyczą budowy systemu do obrazowania mózgu z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczej spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Planowane są także prace dotyczące oceny możliwości wykorzystania tej techniki obrazowania w badaniach neurofizjologicznych oraz w zastosowaniach klinicznych. Prace instrumentalne dotyczyć będą konstrukcji wielokanałowego system do spektroskopii w bliskiej podczerwieni opartego na pomiarze rozkładów czasów przelotu fotonów w badanej tkance. System pomiarowy oparty jest na 32 detektorach i elektronice do skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów oraz 16 źródłach promieniowania laserowego. Opracowywany system jest jednym z najbardziej zaawansowanych w świecie układów czasowo-rozdzielczych do zastosowań klinicznych.

Układ światłowodów źródłowych I detekcyjnych pozwoli na pomiar rozkładów czasów przelotu fotonów dla wielu położeń par emiter-detektor na powierzchni głowy osoby badanej. Badania dotyczyć będą także rozwoju metod analizy sygnałów, które pozwolą na tomograficzną rekonstrukcję rozkładów stężenia hemoglobiny utlenowanej i zredukowanej w korze mózgowej na podstawie zmierzonych rozkładów czasów przelotu fotonów.

Planowane są badania na zdrowych ochotnikach podczas stymulacji kory mózgowej oraz
w spoczynku, których celem będzie wykazanie użyteczności proponowanej metody do obrazowania mózgu. Docelowo technika będzie testowana w zastosowaniach klinicznych. W szczególności badania będą dotyczyć użyteczności tej metody obrazowania do oceny zaburzeń ukrwienia lub utlenowania mózgu u pacjentów po udarze lub ze zmianami pourazowymi.

Kandydat na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące wymagania:

           Wykształcenie:

Stopnień magistra nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna, elektronika, informatyka lub dyscyplinach pokrewnych

    Dorobek naukowy/zawodowy:

 1. Preferowani kandydaci zaangażowani w działalność naukową
 2. Mile widziany dorobek naukowy

         Doświadczenie:

      Brak wymagań

     Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość j. angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji w tym języku
 2. Umiejętność programowania w środowisku Matlab

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
  1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
  2. kopie dwóch publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MEiN,
  3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MEiN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
  5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
  7. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
  8. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

        Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022 r.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->