Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Pracownia Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-19
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Pracownia Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski - Kierownik Pracowni

Dr Annamonika Dulewicz
Prof. Juliusz Lech Kulikowski
Dr inż. Ewa Łukowska
Dr Bogusław Piętka
Dr Małgorzata Przytulska
Mgr inż. Wioleta Sikorska (doktorant)
Mgr inż. Monika Wasyłeczko
Dr inż. Diana Wierzbicka
Dr inż. Cezary Wojciechowski

Aktualna tematyka badawcza
Tematyka badawcza Pracowni składa polega na opracowywaniu, badaniu i modyfikowaniu membran półprzepuszczalnych. Membrany te przeznaczone są do celów biomedycznych, biotechnologicznych i analitycznych. Membrany te są zasadniczo wykonywane z polisulfonów i polieterosulfonów jako materiałów membranotwórczych. W razie potrzeby wykonywane są również z innych Polimerów.
Membrany kapilarne opracowywane są w dwóch wersjach: podstawowej z gładkimi ścianami i w wersji z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną. W obu przypadkach w zależności od modyfikacji membrany mają punkty odcięcia od 10 kD do około 50 kD i są nie cytotoksyczne. Dzięki temu mogą one służyć zarówno do klasycznych procesów filtracyjnych, do celów biotechnologicznych a również do enkapsulacji komórek zwierzęcych lub ludzkich i mikroorganizmów.

Zdjęcie membrany kapilarnej z rozwiniętą wewnętrzna powierzchnią wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego.

Parametry konkretnych membran (ultrafiltracja, punkty odcięcia) są opracowywane w zależności od zapotrzebowania. Szczególnie istotna jest problematyka związana z membranami kapilarnymi o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Membrany te charakteryzują się znacznie korzystniejszymi parametrami hydraulicznymi w porównaniu z kapilarami klasycznymi przy zachowaniu pozostałych właściwości. Mogą one okazać się niezwykle cenne przy enkapsulacji i bioreaktorach kapilarnych. Dla membran tych opracowywana jest unikalna metoda powiększania porów w już gotowych kapilarach. Dzięki temu możliwe staje się otrzymywanie membran o kontrolowanych i programowanych punktach odcięcia. Membrany takie mają umożliwić selektywne frakcjonowanie białek, a w szczególności białek osocza.
Membrany płaskie otrzymywane w pracowni dzielą się na trzy zasadnicze typy. Pierwszy z nich to membrany szerokoporowate przeznaczone do hodowli komórkowych typu 3D. Sprawdziły się one w hodowli hepatocytów i chondrocytów. Wyhodowane na tych membranach chondrocyty (współpraca z CMKP) doskonale sprawdziły się jako wszczepy regeneracyjne u królików (kolana). Membrany te mają unikalną budowę charakteryzującą się występowaniem dwóch rodzajów porów, makroporów jako miejsca do rozwoju komórek i makroporów zapewniających transport.

Photomicrograph of inside widely porous membrane with chondrocytes (lyophilized sample)
Kolejne membrany płaskie służą do powierzchniowego wiązania białek. Mają one służyć do otrzymywania suchych testów immunologicznych i immunoenzymatyczncy. Dlatego tez membrany te są powierzchniowo modyfikowane chemicznie i plazmowo, tak aby uzyskać jak najwyższą skuteczność wiązania białek na jednostce powierzchni. Membrany płaskie na nośnikach celulozowych służą do otrzymywania suchych testów przeznaczonych do analiz mediów zawierających zawiesiny i osady jak np. pełna krew, soki owocowo-warzywne albo różne typy ścieków. W zależności od przeznaczenia membrany dla membran tych opracowuje się różną charakterystykę filtracji.
Najnowsza częścią badań jest uzyskiwanie membran kompozytowych. Membrany te składaja się z warstw nośnych z polisulfonów o różnych porowatościach, grubościach i różnym typie powierzchni zewnętrznych i z warstw żelowych związanych w sposób kontrolowany z powierzchnią polisulfonu. Membrany takie maja służyć do hodowli komórek skóry i naskórka. Docelowi mają posłużyć jako alogeniczne opatrunki w przypadku masywnych ubytków naskórka czy skóry. Membrany te charakteryzują się możliwością wygodnego odspojenia warstwy żelowej od polisulfonowej.

Słowa kluczowe: membrany półprzepuszczalne, bioreaktory, skafoldy polimerowe, membrany kapilarne, sucha chemia, hodowla chondrocytów

Publikacje w czasopismach z Thomson Scientific Master Journal List
1. K. B. Starowieyski, Chwojnowski A., Jaworski K., Lewiński J., Zachara J. – Synthesis and purification of trimethylgallum for MOCVD. – Appl. Organometall Chem. 14(2000)616-622.
2. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K., Wojciechowski C., Świątek P., Szczepaniak M., Bukowski J., Kożuchowski M. – Semipermeable polysulfonic membranes for the obtaining of dry tests – Desalination 163(2004)93-101.
3. Kinasiewicz A., Dudziński K., Chwojnowski A., Weryński A., Kawiak J. – Three-dimensional culture of hepatocytes on spongy polyethersulfone membrane developed for cell transplantation. Transplant. Proc. 39(9)(2007) 2914-6.
4. Kiansiewicz A., Smietanka A., Dudzinski K., Chwojnowski A., Gajkowska, Werynski A. – Spongly polyetherosulfone membrane for hepatocte cultivation. Studies on hepatoma C3A cells – Artificial Organs 32/9(2008)747-752.
5. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Study of semi-permeable membranes deposited on cellulose suport. – J. Membrane Sci. 313(2008)296-303.
6. Łukowska E., Pijanowska D., Chwojnowski A. – A New polimeric suport for enzyme immobilization for Bionicroreactors – Polish J. Chem. 92(2008) 1265-1272.
7. Płończak M., Czubak J., Hoser G., Chwojnowski A., Kawiak J., Dudziński K., Czumińska K – Repair of articular cartilage defects with cultured chondrocytes on polysulphonic membrane: experimental studies in rabbits – Biocyb. and Biomed. Eng. 28(2008) 87-93.
8. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – New type of hollow fiber membrane for cell and microorganisms cultivation and encapsulation – Desalination 240(2009)9-13.
9. Kupikowska B., Lewińska D., Dudziński K., Jankowska-Śliwińska J., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Chwojnowski A. – The influence of changes in the composition of the membrane-forming solution on the structure of alginate-polyethersulfone microcapsules - Biocyb. and Biomed. Eng – 29/3(2009) 61-69.
10. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E. – Polysulphone and polyethersulphone hollow fiber membranes with developed inner surface as material for bio-medical applications - Biocyb. and Biomed. Eng – 29/3(2009)47-59.
11. Dudziński K., Chwojnowski A., Gutowska M., Płończak M., Czubak J., Łukowska E., Wojciechowski C. – Three dimensional polyethersulphone scaffold for chondrocytes cultivation – the future supportive material for articular cartilage regeneration; Biocybernetics and Biomedical Engineering 30(3)(2010) 65 – 76.
12. Wojciechowski C. , Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Evaluation of separation characteristic of polysulfone membranes modified by polymer solvents etching – Desalination Water Treatment 35(2011)263-270.
13. Lewińska D. , Chwojnowski A., Wojciechowski C., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Weryński A. – Electrostatic droplet generator with 3-nozzle head for microencapsulation of living cells in hydrogel covered by synthetic polymer membranes – Sep. Sci. Techn. 47(2012)463-469.
14. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Łukowska E., Nowak J., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M. – Studies on the structure of semi-peremable
membranes by means of SEM. Problems and potential sources of errors. – Biocybernetics and Biomedical Engineering. 32(2012)41-54.
15. Łukowska E., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Sabalińska S., Ciechanowska A., Czapiewska G. – Preparation of suflonathed polysulfone membrane for enzymem immobilisation. Biocyb. and Biomed. Eng – 32/2(2012)77-86.
16. Płończak M., Czubak J., Chwojnowski A., Kupikowska-Stobba B. – Culture of human autologus chondrocytes on polysulfonic membranes – preliminary Studies. Biocyb. and Biomed. Eng – 32/3(2012)63-68.
17. Chwojnowski A., Przytulska M., Wierzbicka D., Kulikowski J., Wojciechowski C. - Membranes’ porosity evaluation by computer-aided analysis of SEM images – A preliminary study- Biocyb. and Biomed. Eng – 32/4(2012)65-75.

Monografie
1. Chwojnowski A. – Sucha chemia – Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003. ISBN 83-87674-60-5.
2. Chwojnowski A. – Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe – Wydane przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa 2011 ISBN
978-83-901334-8-5

Publikacje w pozostałych czasopismach recenzowanych
1. Piątkiewicz W., Goch H., May M., Chwojnowski A., Weryński A., Chlubek N. and Nałęcz M. – Fouling effect in membrane filtration - Progress in Artific. Organs (1983)655-660.
2. Wójcicki J., Krzymień J. , Lilpop B., Bielawski S., Plechanow J., Chwojnowski A. - Badania i zastosowania kliniczne programowanych dozowników insuliny - Wybrane Problemy Inżynierii Biomedycznej str.: 399-409; Monografia pod redakcją M. Nałęcza, Warszawa 1983.
3. Tomaszewski L., Chwojnowski A. – Suche testy do szybkiej diagnostyki medycznej - Monografia "Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej", Tom II Biopomiary str.: 576; Wyd. Komunikacji i Łączności Warszawa 1990.
4. Orzechowski A., Chwojnowski A. – Technologiczne aspekty produkcji doświadczalnej szybkich testów paskowych "Analtest Complex" do kompleksowej analizy moczu – Polimery 11/12(1992)540-542.
5. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Dry test for the determination of sulphonamides in blood plasma - Biocyb. and Biomed. Eng. 14/3-4(1994)37-44.
6. Chwojnowski A., Ptaszyński P. – Membrane processing of whey and milk – Monografia “Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental problems”, Edytorzy: Howell J.A., Noworyta A., ISBN 83-7085-112-6 str.: 315-320.
7. Ptaszyński P., Chwojnowski A. – Application of capillary mass exchangers to biological phenol utilisation - Monografia “Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental problems”, Howell J.A., Noworyta A., ISBN 83-7085-112-6 str.: 251-256.
8. Chwojnowski A. - Quick Tests in Medicine Diagnostics and Environmental Monitoring - Biocyb. and Biomed. Eng. 19/1 (1999)13-26.
9. Chwojnowski A., Łukowska E., Ziółkowska A., Sabalińska A. - Role of protective polymers in dry tests construction - Biocyb. and Biomed. Eng. 19/2(1999)87-97.
10. Chwojnowski A. – Optyczne sposoby odczytu suchych testów kolorymetrycznych. Przegląd metod. – Acta Bio-Optic. Infor. Med. 5/(1999)103-111.
11. Chwojnowski A., Ziółkowska A. - Selected aspect of the evaluation and selection of dry tests for glucose and urea determination in blood - Biocyb. and Biomed. Eng. 20/2(2000)111-123.
12. Chwojnowski A. - Dry tests: their principle, construction, and application – Proc.of SPIE. 4535(2000)55-73.
13. Łukowska E., Chwojnowski A. – Szybki test do oznaczania aldehydu glutarowego w roztworach dezynfekcyjnych – Acta Bio-Optica 6(2000)67-72.
14. Chwojnowski A., Chwojnowska Z., Łukowska E., Dudziński K. - Methods determinations of ascorbic acids (Vitamin C) in biological fluids and in human diet - Biocyb. and Biomed. Eng. 21(2001) 121-141.
15. Chwojnowski A. – Suche testy medyczne – normalizacja metod analitycznych. – Normalizacja 3(2002)6-10.
16. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych w suchych testach – Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej „Inżynieria środowiska” 46(2002)453-460.
17. Dudziński K., Chwojnowski A., Łukowska E. – Zastosowanie polisulfonów i polieterosulfonów do wytwarzania membran półprzepuszczalnych – Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej „Inżynieria środowiska” 47(2002)13-18.
18. Granicka L., Kaczmarek-Baranek Ż., Chwojnowski A., Kawiak J. – Badanie wpływu silanizacji na właściwości transportowe membran do immunoizolacji - Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej „Inżynieria środowiska” 47(2002)37-44.
19. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Suche testy Kolorymetryczne – Działalność naukowa PAN, wybrane zagadnienia 13(2002)83-84.
20. Łukowska E., Dudziński K., Chwojnowski A., Ulanowski W. – Suchy test do szybkiego oznaczania stężenia salicylanów w osoczu - Acta Bio-Optica 8(2002)1-4.
21. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Reflectometric Reading of Dry Test for Vitamin C Determinations in Juices, Problems and Difficulties – Proc.of SPIE 5064(2002)158-166.
22. Granicka L.H., Chwojnowski A., Kawiak J. – Polypropylene Surface Modified Hollow Fibers for Immunoisolation of Cells - Biocyb. and Biomed. Eng. 24(2004)59-67.
23. Chwojnowski A. – Fast tests in the service of a human being’s environment. - Ecological Chem. Eng. 11(2004)1149-1166.
24. Chwojnowski A. – Obiektywny odczyt suchych testów. – Elektronika 12(2005)83-87.
25. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska. E. – Effects of hypochlorite treatment on transport-separation properties of polysulfone capillary membranes. - Problemy eksploatacji-Maintenance problems. 3(2013)17-26.
Patenty przyznane
1. Chwojnowski A., Tatarkiewicz K., Piątkiewicz W., Deszczyńska K., Rawicz K. – Urządzenie do nasycania podłoża testów biologicznych a zwłaszcza medycznych - Wzór użytkowy W 47917; 3.04.1985 Dla tego patentu również prawa ochronne jako patent NRD: Verfahren zur gleichmäßigen Imprägnierung des Substrates der biologischen Diagnostiktest, insbesondere der biomedizinischen mit Imprägnierungsmitteln und Einrichtung zur Realisierung dieses Verfahrens - DDR Patent D 244640; 1987r. i prawa ochronne jako patent ČSR: Zpsob rovnomrnimpregnace substrtu biologickch diagnostickch testa zaizeni k provdni zpsobu - ČSR Patent 255868; 1987r.
2. Żaczek K., Mania M., Chwojnowski A. – Sposób równomiernego nasycania podłoża diagnostycznych testów, urządzenie do równomiernego nasycania podłoża diagnostycznych testów - Patent PL 155480; 5.01.1988r.
3. Chwojnowski A., Morka R., Żaczek K. – Urządzenie tnące - Wzór Użytkowy PL 52669 8.12.1991 48. Żaczek K., M. Mania, A. Chwojnowski - Sposób suszenia wstęgi materiału i urządzenie do suszenia wstęgi materiału - Patent PL 160763; 14.12.1989r.
4. Chwojnowski A., Dulęba A., Zaczek K. – Urządzenie podklejająco-tnące. – Patent PL 164484; 8.021991 r.
5. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Pasek probierczy do wykrywania substancji zawartych w płynach – Wzór Użytkowy PL 52316; 20.06.1990r.
6. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Urządzenie do wytwarzania paska probierczego do wykrywania substancji zawartych w płynach - Wzór Użytkowy PL 52319 ; 20.06.1990r.
7. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Szybki test do wykrywania i półilościowego oznaczania mocznika w płynach biologicznych, zwłaszcza w surowicy i w pełnej krwi oraz sposób jego wytwarzania – Patent PL 166404; 13.01.1992r.
8. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Zestaw testowy do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania sulfonamidów w płynach biologicznych, zwłaszcza w plazmie krwi oraz sposób jego wytwarzania – Patent PL 168145; 13.01.1992r.
9. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Pasek testowy do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania sulfonamidów w płynach biologicznych, zwłaszcza w plazmie krwi oraz sposób jego wykonania – Patent PL 166420 13.01.1992r.
10. Chwojnowski A., Starowieyski K. B. – Sposób oczyszczania trialkilogalu – Patent PL 165252; 17.12.1991r
11. Starowieyski K. B., Chwojnowski A., Synoradzki L. – Sposób wytwarzania trialkilogalu – Patent PL 166723; 24.12.1991r.
12. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Sposób wydzielania trialkilogalu z jego kompleksów – Patent PL 175290; 23.03.1993r.
13. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Sposób otrzymywania aktywnego stopu indowo-magnezowego – Patent PL. 169088; 23.03.1993r.
14. Chwojnowski A., Łukowska E. – Suchy test do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania aldehydów w roztworach wodnych, zwłaszcza aldehydu glutarowego w roztworach dezynfekcyjnych oraz sposób wytwarzania suchego testu – Warszawa Patent RP 192869; 2000.12.15 przyznany 2006r.
15. Starowieyski K. B., Woźniak R., Chwojnowski A. – Sposób otrzymywania trialkiloglinu – Patent PL 193735 10.02.2002 przyznany 2007r.
16. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Materiał na pola testowe, zwłaszcza suchych testów oraz sposób jego otrzymywania – Patent PL 203559, zgłoszony 10.04.2003, przyznany 30.10.2009
17. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Półprzepuszczalna Membrana polimerowa na podłożu włóknistym do szybkich testów chemicznych – Patent PL 206476, przyznany 17.03.2010
18. Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Sposób powiększania porów w polimerowych membranach półprzepuszczalnych – Patent PL 209726 z dn. 18.04.2011
19. Lewińska D., Chwojnowski A., Jankowska-Śliwińska J., Weryński A. – Mikrokapsułki zawierające substancje biologicznie aktywne, zwłaszcza żywe komórki i/lub mikroorganizmy, ewentualnie genetycznie modyfikowane, sposób ich wytwarzania oraz urządzenie do stosowania tego sposobu – Patent PL 208383 z dn. 29.04.2011
20. Chwojnowski A., Dudziński K. – Szerokoporowaty podkład do hodowli komórkowych 3D – Patent PL 211793 z dn. 18.11. 2011
Rozdziały w monografiach i podręcznikach
1. Chwojnowski A. – Suche testy do szybkiej diagnostyki medycznej i dla ochrony środowiska – Monografia Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom Biopomiary Warszawa 2001.
2. Chwojnowski A. – Chromatografia gazowa i cieczowa – Monografia Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom Biopomiary Warszawa 2001.
3. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Applications of semipermeable membranes in dry chemistry/dry tests technology – Monografia: „Using Membranes to assist in Cleaner Processes” Wrocław 2001 wyd. ARGI ISBN 83-913887-4-3 pp.227-232.
4. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Suche testy Kolorymetryczne – Działalność naukowa PAN, wybrane zagadnienia 13(2002)83-84.
5. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Otrzymywanie membran na nośniku celulozowym do analiz z pełnej krwi. Podstawowe problemy – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 22 str. 331-339; Gliwice 2004 ISBN83-89293-31-5.
6. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Granicka L., Łukowska E. – Kapilarne membrany polieterosulfonowe dla biotechnologii, otrzymywanie i wstępna charakterystyka – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ,”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 22 str. 407-412; Gliwice 2004 ISBN83-89293-31-5.
7. Chwojnowski A. – Szybkie testy analityczne – sucha chemia. – Monografia: Nowoczesne techniki analityczne. Pod red. Macieja Jarosza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 ISBN 83-7207-575-1.
8. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., L., Łukowska E. – Opracowanie sposobu otrzymywania oraz charakterystyka membran polisulfonowych i polieterosulfonowych o niskim punkcie odcięcia – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 36 str. 11-18; Gliwice 2006 ISBN 83-89293-31-5.
9. Chwojnowski A., Granicka L., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Wybrane problemy przy otrzymywaniu membran półprzepuszczalnych dla celów medycznych i biotechnologicznych – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 36 str. 19-26; Gliwice 2006 ISBN 83-89293-31-5.
10. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Badanie żeli kosmetycznych przy użyciu membran polimerowych – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 36 str. 577-582; Gliwice 2006 ISBN 83-89293-31-5.
11. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Testing of the polyethersulfone semi-permeable membranes obtained directly on the cellulose support –
Monografia: “The impact of membrane Technology to human life” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006 ISBN 83-7085-922-4.
12. Wojciechowski C., A. Chwojnowski, K. Dudziński, E. Łukowska – Wpływ trawienia podchlorynem sodu na właściwości transportowo-separacyjne polisulfonowych membran kapilarnych. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 49 str. 31-36 Gliwice 2008 ISBN 978-83-89293-69-5.
13. Chwojnowski A., Dudziński K., Płończak M., Czubak J., Wojciechowski C., Łukowska E., Granicka L. – Szerokoporowate membrany półprzepuszczalne do hodowli
komórkowych. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 49 str. 37-42, ISBN 978-83-89293-69-5.
14. Chwojnowski A. – techniczne i technologiczne aspekty otrzymywania membran półprzepuszczalnych metodą „mokrej inwersji faz”. – Monografia Membrany i techniki membranowe – od pomysłu do przemysłu, Wydawca Polymem Ltd. Warszawa 2009 ISBN 978-83-929913-0-4
15. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Dudziński K. – Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 65 str. 109-120, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-89-3.
16. Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany złożone polieterosulfonowo-chitozanowe, ocena membran na podstawie obrazów SEM. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 65 str. 139-144, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-89-3.
17. Kupikowska B., Dudziński K., Chwojnowski A., Gutowska M., Sabalińska S., Lewińska D., Płończak M., Czubak J. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych do hodowli chondrocytów króliczych. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 65 str. 341-352, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-89-3.
18. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Modyfikacje polisulfonowych membran kapilarnych – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 66 str. 315-329, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-91-6.
19. Chwojnowski, A., Przytulska, M., Kulikowski, J., Wierzbicka, D., Wojciechowski, C. – Computer-aided image in membranes porosity evaluations - preliminary study, Editor: Schlosser, Š. Proceedings of the conference PERMEA 2010, Tatranské Matliare, Slovakia, September 4-8, 2010, 404–412, 2010 ISBN 978-80-227-3339-7.
20. Wojciechowski, C., Chwojnowski, A., Dudziński, K., Łukowska, E.: Evaluation of separation characteristic of polysulfone membranes modified by means of weak solvent of polymers, Editor: Schlosser, Š., Proceedings of the conference PERMEA 2010, Tatranské Matliare, Slovakia, September 4-8, 2010, 590– 602, 2010 ISBN 978-80-227-3339-7.
21. Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Nowak J., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Praktyczne wyznaczanie parametrów membran polimerowych. Problemy i błędy. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Gliwice 2012, Vol.95 str.43-54 ISBN 978-83-89293-24-4.
22. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Nowak J., Lewińska D. – Wpływ zmian parametrów procesu przędzenia membran kapilarnych na ich właściwości transportowo-separacyjne. - Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Gliwice 2012, Vol.95 str. 59-70 ISBN 978-83-89293-24-4.
23. Łukowska E., Nowak J., Wojciechowski C., Borkowska M., Granicka L., Chwojnowski A. – Opracowanie sposobu otrzymywania i charakterystyka membran z polimerów biodegradowalnych i biokompatybilnych do wytwarzania „sztucznej skóry” - Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Gliwice 2012, Vol.95 str. 181-190 ISBN 978-83-89293-24-4.
24. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Nowak J. Preparation of polysulfone/cellulose acetale and polysulfone/polyurethane dual-layer asymmetric capillary membranes and their transport-separation properties. The 6 Membrane Conference of Visegrad Countries-Permea-Warszawa, Monografia Proceedings, ISBN 978-83-7789-227-5., 2013 pp. 263-272.
25. Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Kobiela T., Dobrzyński P., Pastusiak M., Smola A. – Preliminary studies of solvents influence on structure polysulfone-polyester blend ultrafiltration membranes – Monographs of Environmental Engineering Committee: Membranes and membrane processes in environmental protection. Vol.118 pp. 265-276, Warsaw-Gliwice 2014 ISBN 978-83-63714-17-8
26. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Grzeczkowicz M. Fabrication and characterization of polysulfone/cellulose acetale dual-layer capillary membranes. Monographs of Environmental Engineering Committee: Membranes and membrane processes in environmental protection Vol.118 pp. 253-264, Warsaw-Gliwice 2014 ISBN 978-83-63714-17-8.

Doniesienia konferencyjne
1. Starowieyski K. B., Haage K., Chwojnowski A. – Elimination reaction of dimethylisobutyl-, and dimethylpropynylaluminum with N-methylaniline, di-N-butylamine and octylamine – IX Polish - German Colloquies on Organometallic Chemistry, Mausz, Poland 1977. (abstrakt w mat. konferencji)
2. Starowieyski K. B., Haage K., Chwojnowski A. - Elimination reaction of dimethylisobutyl-, and dimethylpropynylaluminum with N-methylaniline, di-N-butylamine and octylamine - IX Polish - German Colloquies on Organometallic Chemistry, Mausz, Poland 1977. (abstrakt w mat. konferencji)
3. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Synthesis and structure of the bimetallic complexes with alkynyl bridges – X Polish - German Colloquies on Organometallic chemistry, Binz, Germany 1978. (abstrakt w mat. konferencji)
4. Bielawski S., Chwojnowski A., Chwiałkowski M. – Wybrane zagadnienia terapeutycznego monitorowania leków – VI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1983r. (abstrakt w mat. konferencji)
5. Piątkiewicz W., Chwojnowski A., Weryński A., Nałęcz M., Goch H., Hay M., Chlubek N. – Membranowa separacja osocza; zjawisko foulingu – VI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1983r. (abstrakt w mat. konferencji)
6. Chwojnowski A., Kołodziejska J. – Szybki test do oznaczania zawartości jonów azotynowych w roztworach wodnych – VIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1988r. (abstrakt w mat. konferencji)
7. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Synteza związków galoorganicznych o czystości elektronowej – Zjazd PTChem, Lublin 1990r. (abstrakt w mat. konferencji)
8. Chwojnowski A., Ziółkowska A., Orzechowski A., Wilson D. – Dry tests read by reflection spectroscopy – Lecture Notes of the ICB Seminars Vol. 14 (1991)77-89
9. Blachowicz J., Wojtala M., Chwojnowski A., Pęczalski K., Bielawski S., Stopczyk M. – The microprocessor system for feedback control of vasodilators infusion – Cardiovascular pharmacotherapy International Symposium, Geneva, Switzerland 22-25 April 1985. (abstrakt w mat. konferencji)
10. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Szybki test do oznaczania sulfonamidów w plazmie krwi. – XI Krajowa konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk 1992r. (Referat recenzowany, publikowany w materiałach zjazdu.)
11. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Synthesis and decomposition o 13 group metals organometallics – Polish-German Organometallic Colloquy, Jadwisin, Poland Oct. 1993. (abstrakt w mat. konferencji)
12. Chwojnowski A. – Reutylizacja dializatorów, mechanizm działania kwasu nadoctowego i układu podchloryn/formalina – Krajowy Zjazd Nefrologiczny, Kraków 1993r.
13. Chwojnowski A., Ziółkowska A., Ptaszyński P. – Szybkie testy chemiczne a ochrona środowiska – Seminarium "Czujniki w ochronie środowiska", Gdańsk 1994r. (Referat recenzowany, publikowany w materiałach zjazdu.)
14. Chwojnowski A., Ziółkowska A., Ptaszyński P. – Suche testy dla medycyny i ochrony środowiska – Konferencja "Stan i perspektywy Inżynierii Biomedycznej w Polsce", Warszawa 1994r. str.: 345-350
15. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Transmetalation in synthesis of organometallics and in MOCVD processes – XVI-th International Conference of Organometallic Chemistry, University of Sussex, Grand Britain 10-15 July 1994, Book of Abstracts The Royal Society of Chemistry: OB.21
16. Chwojnowski A., Ptaszyński P. – Membrane processing of whey and milk – Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental problems, Szklarska Poręba 12-15, January 1995.
17. Ptaszyński P., Chwojnowski A. – Application of capillary mass exchangers to biological phenol utilisation – Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental
problems, Szklarska Poręba January 12-15 1995
18. Chwojnowski A. – Mechanizmy chemiczne reutylizacji dializatorów – Krajowa Konferencja Nefrologiczna, Kraków, sierpień 1995r.
19. Chwojnowski A., Ptaszyński P., Plenkiewicz J., Arct J. – Kapilarne wymienniki masy w konstrukcji bioreaktorów – Ogólnopolska Konferencja "Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska", Wisła 1995r. Referat recenzowany, publikowany w mat. zjazdu str.: 147-151
20. Chwojnowski A. – Dry tests in medicine and in environmental applications – Seminarium ICB "Electrochemical measurements of biological quantities." – Lecture Notes of the ICB Seminars Vol. 26(1995)147-758
21. Chwojnowski A., Łukowska E., Lewińska D., Gruszczyński R. – Suche testy w problemach ochrony środowiska – Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona Środowiska Terenów Górniczych", Krynica 15-18 maja 1996r. str.: 319-323.
22. Chwojnowski A., Łukowska E. – Zastosowanie napowietrzania bezpęcherzykowego do utylizacji detergentów – VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Postępy inżynierii bioreaktorowej", Łódź 24-26 września 1996r. Pełen tekst w materiałach konferencji.
23. Chwojnowski A., Starowieyski K. B. – Związki metaloorganiczne jako substraty do otrzymywania półprzewodników wysokiej klasy – III Międzynarodowe Sympozjum "Forum Chemiczne" Warszawa 14-16 kwietnia 1997r. (abstrakt w materiałach konferencyjnych)
24. Chwojnowski A., Łukowska E., Zając E. – Wykorzystanie membran polipropylenowych do bezpęcherzykowego natleniania bioreaktora – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska", Ustronie-Jaszowiec 23-25 październik 1997 Referat recenzowany, drukowany w materiałach zjazdu Vol. I str.: 257-261, abstrakt w j. angielskim publikowany w Polish J. of Environomental Studies 6/3(1997)4
25. Chwojnowski A., Łukowska E., Zając E. – Szybkie testy do oznaczania jonów miedzi, niklu i kobaltu w roztworach wodnych – Zjazd PTChem Gdańsk 22-27 września 1997r. abstrakt w materiałach zjazdu. S-1, P-52
26. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Transmetalation in synthesis of organometallics and in MOCVD processes. – 36th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland Aug. 17-22, 1997.
Abstract in Book of abstrakts, Verlag Helvetica Chimica Acta Vol 1. OB.21
27. Gruszczyński K., Kosmowski B. B., Chwojnowski A., Łukowska E. – Dry tests in the water pollution determination. – Eurosensors XI (11-th European Conference on solid-state transducers) Warszawa 21-24 Sept. 1997, Vol. 2 pp. 611-614
28. Chwojnowski A., Łukowska E., Sabalińska A. – Budowa i działanie suchych testów – przegląd stanu techniki – X Krajowa konferencja Biocybernetyka i lnżynieria Biomedyczna Warszawa 1997r., referat w materiałach zjazdu Vol. 1 str.: 150-155
29. Chwojnowski A., Łukowska E., Sabalińska A. – Szybki test do oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie – X Krajowa Konferencja Biocybernetyka i lnżynieria Biomedyczna, Warszawa 1997r referat w materiałach zjazdu Vol.1 str.: 249-253.
30. Chwojnowski A., Łukowska E., Zawicki I., Adamaszek Z., Sabalińska A. – Oznaczanie tlenu w warunkach bezpęcherzykowego natleniania transmembranowego. – X Krajowa konferencja
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1997r referat w materiałach zjazdu Vol.1 str.: 244-248
31. Chwojnowski A. – Quick Tests in Medicine Diagnostics and Environmental Monitoring – 44-th ICB Seminar “Measurements and microtechnology for determination of (bio)chemical quantities in medical and environmental monitoring”. – Lecture Notes of the ICB Seminars, Vol. 39(1998)153-165.
32. Chwojnowski A., E. Łukowska, A. Sabalińska - Wykorzystanie reflektancyjnego czytnika suchych testów w analizie wód powodziowych. - Konferencja “Czujniki Optoele-ktroniczne i Elektroniczne”, Jurata 1998r. Tekst w materiałach zjazdu str.: 257-260
33. Chwojnowski A. – Quick chemical tests in medicine, biology and environmental protection – wykład zamawiany; (invited speaker) International Conference "Colorimetry", Kazimierz Dolny 25-28 May 1998.
34. Chwojnowski A. – Dry tests: Construction, principle of function and application – wykład zamawiany; (invited speaker) International Conference "Colorimetry", Kazimierz Dolny 25-28 May 1998.
35. Chwojnowski A., Łukowska E. – Application of Dry Tests to the Field Analysis of Selected Cations and Anions – International Symphosium „Forum Chemiczne”, Warszawa 19-21 kwietnia1999r, abstrakt w materiałach zjazdu.
36. Łukowska E., Chwojnowski A. – Suche szybkie testy do oznaczania jonów chlorkowych i wolnego chloru rozpuszczonego w wodzie – International Symphosium „Forum Chemiczne”, Warszawa 19-21 kwietnia 1999r. abstrakt w materiałach zjazdu.
37. Łukowska E., Chwojnowski A., Sabalińska A. – Suche testy do oznaczania jonów cyjankowych i siarczanowych w ciekach naturalnych i ściekach – International Symphosium „Forum Chemiczne”, Warszawa 19-21 kwietnia 1999r, abstrakt w materiałach zjazdu.
38. Chwojnowski A., Łukowska E., Jaworska A. – Oczyszczanie ścieków fotograficznych z wykorzystaniem membran polipropylenowych. – Konferencja Procesy membranowe w biotechnologii i ochronie środowiska – Szczyrk, 20-23 październik 1999r. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str.67-72.
39. Chwojnowski A., Łukowska E., Jaworska A., Jarzyna M. – Oznaczanie krwi ukrytej w kale za pomocą własnych suchych testów. (seria próbna). – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str. 460-466
40. Chwojnowski A., Łukowska E., Jaworska A., Sabalińska A. – Szybkie testy do wykrywania aldehydu glutarowego w płynach dezynfekcyjnych – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str. 232-236.
41. Chwojnowski A., Łukowska E., Zając E. – Szybkie testy do oznaczania jonów manganawych i glinowych w roztworach wodnych – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str. 125-130.
42. Resiak I, Rudnik E., Wojciechowski C., Chwojnowski A. – Charakterystyka membran poliuretanowych do celów immunoizolacji. – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str 498-501.
43. Chwojnowski A., E. Łukowska, A. Jaworska – Szybkie metody analityczne do analizy ścieków w małych zakładach wykorzystujących odczynniki chemiczne. – VI International Symposium Forum Chemiczne 2000 Warszawa 5-10 maj 2000 Abstrakt w materiałach konferencji str 108.
44. Łukowska E. A. Chwojnowski M. Wiąckiewicz, A. Jaworska – Suche szybkie testy do analizy jonów cynku i cyny w roztworach wodnych – VI International Symposium Forum Chemiczne 2000 Warszawa 5-10 maja 2000 Abstrakt w materiałach konferencji str.113
45. Chwojnowski A., H. Jaworowska-Deptuch, E. Łukowska, A. Jaworska . – Wykorzystanie suchych testów kolorymetrycznych w analizach w biologicznych oczyszczalniach ścieków z galwanizerni – VI Konferencja Naukowa „Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne” 13-16 czerwca 2000. Referat recenzowany, pełen tekst w materiałach zjazdu str. 331-338.
46. Sobieszek A., Chwojnowski A. – Neocritical EEG Discharges and Epileptic Seizures Due to Subdural Perfusion With Potassium Reach Artificial Cerebrospinal Fluid in Cats With Permanently Implanted Electrodes. – XIV Conference of Epilepsy Warszawa 2000 Referat recenzowany, Abstrakt w materiałach konferencji, str 134/135 (ISSN 1230-5294)
47. Łukowska E., Chwojnowski A., Puchalski A. – Zrestaw testowy do oznaczania krwi ukrytej w kale. – Zjazd Naukowy PTChem. Łódź 2000.
48. Łukowska E., Chwojnowski A., Puchalski A. – Szybkie testy do wykrywania i oznaczania aktywności aldehydu glutarowego w preparatach dezynfekcyjnych. – Zjazd Naukowy PTChem. Łódź 2000.
49. Chwojnowski A., Łukowska E, Chwojnowska Z., Dudziński K. – Methods Determinations of Ascorbic Acids (Vitamin C) in Biological Fluids – 61st ICB Seminar “Frontiers in biochemical sensing in XXI century” - Lecture Notes of the ICB Seminars, Vol.55(2001)251-266
50. Chwojnowski A., Łukowska E., Plenkiewicz J., Czmoch M. – Determination of the vitamin C, nitrate and nitrite in fruit’s and vegetable’s juices – VII International Symposium Forum Chemiczne 2001, Warszawa 05.2001 - abstrakt w materiałach str 134.
51. Chwojnowski A., Łukowska E., Plenkiewicz J., Szporek M. – Fast determination of the sum of heavy metals in water solutions – VII International Symposium Forum Chemiczne 2001, Warszawa 05.2001 - abstrakt w materiałach str 144.
52. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Applications of semipermeable membranes in dry chemistry/dry tests technology – EMS XVIII Summer School 2001 „Using Membranes to assist in Cleaner Processes” Abstrakt w materiałach zjazdu.
53. Chwojnowski A., Łukowska E., Hryszczak l., Antolak R., Dudziński K. – Oznaczanie krwi ukrytej w kale za pomocą gotowych zestawów diagnostycznych. – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2001, Tom I str. 227-231.
54. Łukowska E., Chwojnowski A., Dudziński K. – Szybki test do oznaczania salicylanów w osoczu. – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna2001, Tom I str. 384-389.
55. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych w suchych testach – IV Krajowa konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. 2002.
56. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Zastosowanie polisulfonów i polieterosulfonów do wytwarzania membran półprzepuszczalnych – IV Krajowa konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. 2002.
57. Granicka L., Kaczmarek-Baranek Ż., Chwojnowski A., Kawiak J. – Badanie wpływu silanizacji na właściwości transportowe membran do immunoizolacji – IV Krajowa konferencja
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. 2002.
58. Chwojnowski A. – Reflectometric Reading of Dry Test for Vitamin C Determinations in Juices, Problems and Difficulties – Metrology and Testing Techniques using Light 14-16 may 2002 Warszawa.
59. Chwojnowski A., Chwojnowska Z., Łukowska E., Dudziński K. – Dry tests in food analysis – Safety food Olsztyn 11-14 september 2002.
60. Chwojnowski A. – Proposal to cooperations – German-Polish conferency “Sciences goes Biznes”. Greisfald 2002.
61. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E., Kożuchowski M. – Otrzymywanie płaskich membran półprzepuszczalnych z polieterosulfonów na nośniku celulozowym – problemy wiązania z podłożem – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2001, Tom II str. 11205-1210.
62. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – Otrzymywanie półprzepuszczalnych membran kapilarnych z polieterosulfonów do zastosowań „bio” – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2001, Tom II str. 1211-1215.
63. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K., Wojciechowski C., Świątek P., Szczepaniak M., Bukowski J., Kożuchowski M. – Semipermeable polysulfonic membranes for the obtaining of dry tests – Permea 2003 Tatranskie Matiale Słowacja 2003.
64. Chwojnowski A., Chwojnowska Z., Łukowska E., Dudziński K. – Dry tests in food analysis - First int. Conf. on Adv. Analysis – Exploring Biological Systems in Food Olsztyn 3-7 Sept. 2003.
65. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Dry tests in environmental study. Selected problems and their solutions - Analytical Forum 2004, Warszawa 8-10 Jul 2004.
66. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Granicka L., Łukowska E. – Kapilarne membrany polieterosulfonowe dla biotechnologii, otrzymywanie i wstępna charakterystyka” – konferencja: ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Ustroń 2004.
67. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Otrzymywanie membran celulozowych do analiz z pełnej krwi. Podstawowe problemy. – Konferencja,”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Ustroń 2004.
68. Chwojnowski A. – Fast tests in the service of a human being’s environment – International conference ECOpole’04 Oct 2004, Jamrozowa Polana – invited lecture.
69. Łukowska E., Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Dry test for determination of salicylates in whole blood – preliminary tests. – XXXI Congress of the European Society for Artificjal Organs Warsaw Poland 8-11 sep 2004 abstract in J. Art. Organs 27/7(2004)604.
70. Rossmanith E., Ciechanowska A., Sabalińska S., Schwanzer-Pfeiffer D., Wojciechowski C., Hartman J., Helevuo K., Chwojnowski A., Foltyński P., Falkenhagen D., Wójcicki J.M. – Development of an endothelial Cell Culture model for Studies on vascular pharmacology in sepsis. – XXXI Congress of the European Society for Artificjal Organs Warsaw Poland 8-11 sep 2004 abstract in J.
Art. Organs 27/7(2004)567.
71. Ciechanowska A., Schwanzer-Pfeiffer D., Rossmanith E., Sabalińska S., Wojciechowski C., Hartman J., Helevuo K., Chwojnowski A., Foltyński P., Falkenhagen D., Wójcicki J. M. – Artificjal Vessel asbasis for disease related cell culture model – Medicon International conference Włochy Ischia 2004.
72. Chwojnowski A. – Szybkie testy analityczne – metody mało znane – Konferencja Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii, Gdańsk czerwiec 2005.
73. Ciechanowska A., Sabalińska S., Rossmanith E., Hellevuo K., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Foltyński P., Kawiak J., Falkenhagen D., Wójcicki J. M. – Opracowanie modelu naczynia krwionośnego opartego na polisulfonowych membranach kapilarnych dwustronnie modyfikowanych komórkami śródbłonka i mięśnia gładkiego. Doniesienie wstępne. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, Tom I str. 487-492.
74. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Płaskie membrany półprzepuszczalne w suchych testach – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I str 37- 42.
75. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Charakterystyka otrzymywanych kapilarnych membran z polieterosulfonów dla biotechnologii. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I str. 71-76.
76. Dudziński K., Chwojnowski A., Łukowska E., Chwojnowska Z., Wojciechowski C. – Otrzymywanie membran półprzepuszczalnych na nośniku celulozowym metodą ciągłą. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I, str. 43-48.
77. Granicka L., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Kawiak J. – Badanie adsorpcji na membranach materiału biologicznie aktywnego dla zastosowań medycznych. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I str 43 49.
78. Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowska Z., Wojciechowski C. – Application of polysulfonic and polyteresulfonic membranes in dry tests – Permea 2005 Polanica Zdrój full tekst in e-book.
79. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Ciechanowska A., Wójcicki J.M., Granicka L.H., Dudziński K., Łukowska E., Sabalińska S. – Polyetersulfone membranes for biotechnology and immunoisolation – Permea 2005 Polanica Zdrój, full tekst in CD.
80. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Testing of the polyethersulfone semi-permeable membranes obtained directly on the cellulose support – Permea 2005 Polanica Zdrój full, tekst in e-book.
81. Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E., Wojciechowski C. – Miniaturization of separation techniques in analytical samples applied in dry chemistry. – 84th ICB Seminar 23-26 Nov. 2005 Warszawa Poland.
82. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Opracowanie sposobu otrzymywania oraz charakterystyka membran polisulfonowych i polieterosulfonowych o niskim punkcie odcięcia – Konferencja, ,”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Wisła 2006.
83. Chwojnowski A., Granicka L., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Wybrane problemy przy otrzymywaniu membran półprzepuszczalnych dla celów medycznych i biotechnologicznych – Konferencja, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Wisła 2006.
84. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Badanie żeli kosmetycznych przy użyciu membran polimerowych” – Konferencja, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Wisła 2006.
85. Kinasiewicz A., Dudziński K., Chwojnowski A., Weryński A. – Sponglypolyethersulfone membranes for hepatocyte culture – XXXIII Annual ESAO Congress 2006, Abstr. Int. J. Artificjal Organs 29/5(2006)546.
86. Schwanzer-Pfeiffer D., Ciechanowska A., Rossmanith E., Sabalińska S., Wojciechowski C., Hartman J., Helevuo K., Chwojnowski A., Foltyński P., Wójcicki J. M., Falkenhagen D. – Artificjal Vessel as a basis for disease related cell culture model – XXXIII Annual ESAO Congress 2006, Abstr. The Int. J. Artificjal Organs 29/5(2006)515.
87. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Reproducibility studies of dry tests with a semi-permeable membrane for the determination of ascorbic acid in fruit and vegetable juices and pulps. – Invited Lecture; Bioanalytica – Analytical Systems for Bioanalytes Determination ŁAŃSK – OLSZTYN, Poland September 28-30, 2006.
88. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Preparations of membranes on cellulose support for dry tests – 89 ICB Seminar Warszawa Nov. 2006.
89. Czubak J., Płończak M., Kawiak J., Hozer G., Dudziński K., Chwojnowski A. – Repair of articular cartilage defects with cultured chondrocytes on polysulphonic membrane: experimental studies in rabbits – 89 ICB Seminar Warszawa Nov. 2006.
90. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – New type hollow fiber membrane for cell and microorganisms cultivation and encapsulation – Intern. Comference Permea 2007 Siofok Hungary Ful text in e-book.
91. Kinasiewicz A., Dudzinski K., Chwojnowski A., Gajkowska B., Kawiak J., Werynski A. – A newly developed polyethersulfone spongy membranes/scaffolds for hepatic cell culture – Intern. Conference Permea 2007 Siofok Hungary.
92. Chwojnowski A., Dudziński K., Płończak M., Czubak J., Wojciechowski C., Łukowska E., Granicka L. – Szerokoporowate podkłady polisulfonowe i polieterosulfonowe przeznaczone do
hodowli komórkowych – Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu.
93. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K., Granicka L. – Otrzymywania kapilarnych membran polisulfonowych z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną o podwyższonej ultrafiltracji – Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu.
94. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Badanie właściwości dyfuzyjnych porowatych membran polimerowych – Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu.
95. Łukowska E., Pijanowska D., Chwojnowski A. – New polymeric Supports for Enzynes Immobilisation for Biomicroreactors. – Sympozjum międzynarodowe “From molecular recognition to molecular devices”, Gdańsk 2007 abstrakt w materiałach zjazdu.
96. Granicka L., Wojciechowski C., Żołnierowicz J., Kożuchowski M., Chwojnowski A., Kawiak J. – Modyfikowanie membran do enkapsulacji bakterii. Etap indukowanych zmian enkapsulowanych
bakterii. – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007. Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
97. Łukowska E., Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C. – Modyfikacje membran i folii z poliakrylonitrylu w celu otrzymania podłoża do immobilizacji różnych białek – porównanie metod hydrolizy – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007. Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
98. Gutowska M., Ciechanowska A., Sabalińska S., Dudziński K., Chwojnowski A., Wójcicki J.M. – Osadzanie komórek nabłonka na membranach płaskich w hodowli in vitro prace wstępne – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
99. Foltyński P., Gutowska M., Ciechanowska A., Sabalińska S., Ładyżyński P., Migalska-Musiał K., Dudziński K., Chwojnowski A., Wójcicki J. M. – Monitorowanie hodowli hepatocytów i erytrocytów CaCo-2 na membranach płaskich. – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007. Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
100. Lewińska D., Chwojnowski A., Weryński A. – New Alginate-polyethersulfone microcapsules – a metod of preparation XXXV ESAO Kongres 3-6 sept. 2008 Geneva Switzerland, Abstrakt: Int. J. Artificjal Organs 31/7(2008)635.
101. Płończak M., Czubak J., Chwojnowski A., Hoser G., Kawiak J., Dudziński K., Wełniak-Kamińska M., Bielecki W. – Wartość autogennych przeszczepów komórek chrzęstnych w doświadczalnym leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej u królików – XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań, 10-13 września 2008. Praca wyróżniona.
102. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Wpływ trawienia podchlorynem sodu na właściwości transportowo-separacyjne polisulfonowych membran kapilarnych. – VII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Ustroń 2008 Abstrakt w materiałach zjazdu.
103. Chwojnowski A., Dudziński K., Płończak M., Czubak J., Wojciechowski C., Łukowska E., Granicka L. – Szerokoporowate membrany półprzepuszczalne do hodowli komórkowych. – VII,
konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Ustroń 2008 Abstrakt w materiałach zjazdu.
104. Chwojnowski A. – Techniczne i technologiczne aspekty otrzymywania membran półprzepuszczalnych metodą „mokrej inwersji faz”. Wykład zamawiany, X szkoła membranowa Rogów 2008.
105. Płończak M., Czubak J., Chwojnowski A., Hoser G., Kawiak J., Dudziński K., Wełniak-Kamińska M., Bielecki W. – The evaluation of the chondrogenic potential of autologus chondrocytes placed on polysulfonic and collage membrane- experimental studiem in rabbids” – 8th Word Congres of the International Cartilage Repair Society – abstract w materiałach zjazdu.
106. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E. – Modification of the structure of polysulfone membranes by means of a weak solvent of polymer – International conference Permea 2009 Praha Cz. R. June 2009 abstract w materiałach zjazdu.
107. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Fabrication of the polyethersulfone membranes with broad open pores and sponge-like structure as future scaffold for cells and tissues cultures – International conference Permea 2009 Praha Cz. R. June 2009 abstract w materiałach zjazdu.
108. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Dudziński K. – Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów. – VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
109. Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany złożone polieterosulfonowo-chitozanowe, ocena membran na podstawie obrazów SEM. VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
110. Kupikowska B., Dudziński K., Chwojnowski A., Gutowska M., Sabalińska S., Lewińska D., Płończak M., Czubak J. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych do hodowli chondrocytów króliczych. – VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
111. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Modyfikacje polisulfonowych membran kapilarnych – VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
112. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – Otrzymywanie membran półprzepuszczalnych do celów medycznych i biotechnologicznych – wybrane problemy – Konferencja KBIB, Warszawa 2010.
113. Łukowska E., Dudziński K., Wojciechowski C., Chwojnowski A. – Modyfikacja polisulfonów w celu otrzymania podłoża do immobilizacji enzymów i przeciwciał z przeznaczeniem do otrzymywania szybkich testów. – XVI Krajowa Konferencja BiIB, abstrakt p. 261, Warszawa 2010.
114. Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany szerokoporowate wykonane z polieterosulfonu i ich potencjalne zastosowanie w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej. – XVI Krajowa Konferencja BiIB, abstrakt p. 259, Warszawa 2010.
115. Ciechanowska A., Wojciechowski C., Sabalińska S., Chwojnowski A., Wójcicki J. M. – Ocena własności filtracyjnych modyfikowanych membran kapilarnych wykonanych z polisulfony. Badania wstępne. – XVI Krajowa Konferencja BiIB, abstrakt p. 262, Warszawa 2010.
116. Ciechanowska A., Wojciechowski C., Wojcicki J.M., Sabalinska S., Chwojnowski A., Ladyzynski P. – Preliminary study on development of the series of the hollow fiber membrane bioreactors (devoted to different cell culture applications) – Annual ESAO & IV Biennial IFAO Congress, 9-12 October 2011, Porto, Portugal; abstrakt w: Int. J. Artif. Organs 34/8 (2011)693.
117. Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Nowak J., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Praktyczne wyznaczanie parametrów membrani polimerowych. Problemy i błędy. – IX, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2012.
118. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Nowak J., Lewińska D. – Wpływ zmian parametrów procesu przędzenia membran kapilarnych na ich właściwości transportowo-separacyjne. – IX, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2012.
119. Łukowska E., Nowak J., Wojciechowski C., Borkowska M., Granicka L., Chwojnowski A. – Opracowanie sposobu otrzymywania i charakterystyka membran z polimerów biodegradowalnych i biokompatybilnych do wytwarzania „sztucznej skóry” – IX, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2012.
120. Kobiela T., Łukowska E., Milner-Krawczyk M., Pogoda K., Lekka M., Dobrzyński P., Chwojnowski A. – Viability and elasticity of keratinocytes on biodegradable polymeric membranes – E-MRS 2012 Fall Meeting, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 17-21.09.2012.
121. Ciechanowska A., Wójcicki J., Hoser G., Sabalińska S., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Ładyżyński P., Kawiak J. – Effect of the fibronectin coating of the hollow fiber membrane on its transport properties. – Posters of XL ESAO Annual Congres, 11-14 Sept. 2013, Glasgow, Scotland. Int. J.Artificial Organs. 36(8), 585, 2013.
122. Hoser G., Ciechanowska A., Sabalińska S., Kawiak J., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Ładyżyński P. – Wizualizacja hodowli komórek śródbłonka ludzkiego osadzonych na membranach płaskich po ich toksycznym uszkodzeniu. – Konferencja BIBB Warszawa 2015.
123. Łukowska E., Nowak J., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany polilaktydowe powierzchniowo modyfikowane do hodowli komórkowych – Konferencja BIBB Warszawa 2015.
124. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E. Otrzymywanie dwuwarstwowych membran kapilarnych polisulfony/octan celulozy – Konferencja BIBB Warszawa 2015

DYDAKTYKA
PRACE DOKTORSKIE OBRONIONE W PRACOWNI

Dr inż. Ewa Łukowska praca pt.:
„Opracowanie i badanie wybranych szybkich testów kolorymetrycznych do oznaczeń chemicznych i biochemicznych obroniona w IBIB PAN przed Komisją Rady Naukowej d/s przewodów doktorskich w dniu 14 stycznia 2004 r.

Dr inż. Konrad Dudziński praca pt.:
„Metody wytwarzania i właściwości polisulfonowych i polieterosulfonowych membran półprzepuszczalnych na podłożu celulozowym przeznaczonych do suchych testów” obroniona w IBIB PAN przed Komisją Rady Naukowej d/s przewodów doktorskich w dniu 5 listopada 2007r.

Mgr inż. Cezary Wojciechowski praca pt.
Otrzymywanie i modyfikacje kapilarnych membran polisulfonowych i polietero-sulfonowych do celów biomedycznych i biotechnologicznych. obroniona w IBIB PAN przed Komisją Rady Naukowej d/s przewodów doktorskich w dniu 3 czerwca 2011

Promotorstwo prac dyplomowych (obronionych)
Wydziały Chemiczny i Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Politechnika Warszawska
- magisterskie: 42
- inżynierskie 9
Wyższa Szkoła Kosmetologii Warszawa ul Podwale
- inżynierska 1

Prowadzone wykłady
Techniki membranowe - W. Fizyki Technicznej AGH
Membrany półprzepuszczalne - W. Chemiczny PW
Membrany półprzepuszczalne i techniki membranowe – W. Chemiczny PW, studia podyplomowe
Membrany półprzepuszczalne do celów biotechnologicznych i biomedycznych - W. Chemiczny PW
Podstawy analityki medycznej - W. Mechatroniki PW
Sucha chemia - W. Technologii Żywności SGGW
Membrany półprzepuszczalne i techniki membranowe w zastosowaniach biomedycznych – IBIB PAN (dla doktorantów)

ZREALIZOWANE GRANTY
S203 004 04 Technologia otrzymywania szybkich testów do analizy glukozy i mocznika w pełnej krwi. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena bardzo dobra 1994
3 T09B 003 09 Technologia otrzymywania szybkich testów do wykrywania i oznaczania wybranych kationów i anionów w roztworach wodnych. Ocena bardzo dobra 1998
3 T09B 025 16. Technologia otrzymywania testów do oznaczania krwi ukrytej w kale. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena bardzo dobra 2000
4 T09B 106 22 Technologia otrzymywania testów do oznaczania kwasu askorbinowego (witaminy C) w naturalnych i przetworzonych sokach owocowych, warzywnych i mieszanych. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena znakomity 2004
N518-4058-33 Opracowanie sposobu otrzymywania szerokoporowatych nośników do hodowli chondrocytów przeznaczonych na bio-sztuczne implanty. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena bardzo dobra 2010

 

Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski

Prof. Juliusz Lech Kulikowski
Dr inż. Ewa Łukowska
Mgr inż. Wioleta Sikorska (doktorantka)
Mgr inż. Monika Wasyłeczko
Dr inż. Cezary Wojciechowski

 

Aktualna tematyka badawcza

Tematyka badawcza Pracowni koncentruje się na opracowywaniu sposobów otrzymywania oraz badaniu membran. Opracowujemy membrany płaskie, rusztowania 3D, a także membrany kapilarne. Wszystkie te membrany są przeznaczone do zastosowań chemicznych, separacyjnych, biotechnologicznych lub biomedycznych.

Membrany płaskie otrzymywane w pracowni dzielą się na trzy zasadnicze typy. Pierwszy z nich to membrany szerokoporowate typu 3D przeznaczone do hodowli komórkowych. Sprawdziły się one w hodowli hepatocytów i chondrocytów. Wyhodowane na tych membranach chondrocyty (współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego) doskonale sprawdziły się jako wszczepy regeneracyjne u królików (kolana). Membrany te mają unikalną budowę charakteryzującą się występowaniem dwóch rodzajów porów, makroporów jako miejsca do rozwoju komórek i mikroporów zapewniających transport metabolitów komórkowych.

Inne typy membran płaskich znajdują zastosowanie w opracowywaniu suchych testów immunochemicznych i immunoenzymatycznych. Membrany takie są wstępnie powierzchniowo modyfikowane chemicznie lub fizycznie (np. plazmą niskotemperaturową), Tak funkcjonalizowana powierzchnia pozwala na efektywne wiązanie enzymów, przeciwciał lub związków analitycznych. Membrany płaskie na nośnikach celulozowych służą do otrzymywania suchych testów przeznaczonych do analiz mediów zawierających zawiesiny i osady jak np. pełna krew, soki owocowo-warzywne albo różne typy ścieków. W zależności od przeznaczenia dla membran tych opracowuje się odpowiednią charakterystykę filtracji.

Najnowszą częścią badań jest opracowywanie membran kompozytowych. Membrany takie składają się z warstw nośnych z polimerów (np. polisulfonów, poliestrów) o różnych porowatościach, grubościach i różnym typie powierzchni oraz warstw aktywnych, np. hydrożelowych związanych w sposób kontrolowany z powierzchnią warstwy nośnej. Membrany takie mogą służyć do hodowli komórek skóry lub naskórka. Docelowo mają posłużyć jako allogeniczne opatrunki do leczenia masywnych ubytków naskórka czy skóry. Membrany te charakteryzują się możliwością wygodnego odspojenia warstwy żelowej od polisulfonowej.

 

Membrany płaskie pl copy

 

Membrany kapilarne opracowywane są w dwóch wersjach: podstawowej z gładkimi ścianami i w wersji z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną (ściany pofałdowane).

Membrany o zadanych parametrach są opracowywane w zależności od zapotrzebowania. Membrany o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej charakteryzują się znacznie korzystniejszymi parametrami hydraulicznymi w porównaniu z kapilarami. Mogą one okazać się niezwykle cenne w takich zastosowaniach jak enkapsulacja czy opracowywanie bioreaktorów. Dla membran tych opracowywana jest unikalna metoda powiększania porów w gotowych kapilarach, dzięki czemu możliwe staje się otrzymywanie membran o kontrolowanych i programowanych punktach odcięcia. Membrany takie mają umożliwić selektywne frakcjonowanie białek, a w szczególności białek osocza.

 

kapilarne razem pl copy

The MeMoExplorer™

An Advanced Membrane Morphology Software

Release 20.3.10.0 for Windows 10

Instrukcja UżytkownikaUser Guide

Instalator / Installation Utility

Wybrane publikacje

Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Granicka L. Polysulfone/polyurethane blend degradable hollow fiber membranes preparation and transport-separation properties evaluation. Desalination and water treatment 57(2015):1-9 DOI:10.1080/19443994.2015.1129512

Ciechanowska A., Ladyzynski P., Hoser G. et al. Human endothelial cells hollow fiber membrane bioreactor as a model of the blood vessel for in vitro studies. J Artif Organs 19(2016).270–277 https://doi.org/10.1007/s10047-016-0902-0

Kwiatkowska A., Granicka L., Grzeczkowicz A., Chwojnowski A., Wojciechowski C. Nanothin polielectrolyte layers for biotechnological applications. Desalination and water treatment 64:260-265 (2017). DOI: 10.5004/dwt.2017.11389

Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C, Łukowska E. et al. The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation. Desalination and Water Treatment 64(2017)324-331. DOI  10.5004/dwt.2016.11394

Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Chwojnowski A. et al. Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures. Desalination and Water Treatment  64(2017)317-323 .

Wojciechowski C., Chwojnowski A., Granicka L., Łukowska E. Polysulfone/cellulose acetate blend semi degradable capillary membranes preparation and characterization. Desalination and Water Treatment 64(2017)365-371. DOI 10.5004/dwt.2016.11435

Kruk A., Gajadhur-Gadomska A., Ruśkowski P., Chwojnowski A., Synoradzki L. Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja procesy. – Polimery 62/2(2017)118-126.

Stankiewicz B., Rawicz M., Darowski M., Zielinski K., Kozarski M., Chwojnowski A. Use of siliconised infant endotracheal tubes reduces work of breathing under turbulent. Biocyb. Biomed. Eng, 37(2017)59-65; http://dx.doi.org/10.1016/j.bbe.2016.11.002

Przytulska M., Kruk A., Kulikowski J. L., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Chwojnowski A. Comparative assessment of polyvinylpyrrolidone type of membranes based on porosity analysis - Desalination and Water Treatment 75 (2017)18–25.

Kobiela T., Milner-Krawczyk M., Łukowska E., Dobrzyński P. et al. The effect of polymeric membrane surface on HaCaT cell properties- Micron 101(2017)162-169 https://doi.org/10.1016/j.micron.2017.07.006

Kulikowski J., Przytulska M., Chwojnowski A. – Computer-aided analysis of mictro-morpho logical structure of Poros membran es – BioMedical Engineering OnLine 17(2018)68; https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12938-018-0481-9

Przytulska M., Kulikowski J. L., Wasyłeczko M., Chwojnowski A., Piętka D. The evaluation of 3D morphological structure of porous membranes based on a computer-aided analysis of their 2D images. Desalination and Water Treatment, 128(2018)11-19 DOI:https://doi.org/10.5004/dwt.2018.22569

Sikorska W., Wojciechowski C., Przytulska M., Rokicki G., et al. Polysulfone-polyurethane (PSf-PUR) blend partly degradable hollow fiber membranes: preparation, characterization and computer-aided image processing analysis. Desalination and Water Treatment, 128(2018)383-391 DOI:https://doi.org/10.5004/dwt.2018.23101

Patenty i zgłoszenia patentowe

D. Lewińska, B. Kupikowska-Stobba, M. Grzeczkowicz, A. Chwojnowski, E. Łukowska. Sposób oznaczania stężenia komórek. PL 223717. Udzielony 2016r.

A. Chwojnowski, A. Kruk, A. Gadomska-Gajdhur, P. Ruśkowski C. Wojciechowski, E. Łukowska, L.Synoradzki, J. Dulnik. P. Denis, P. Sajkiewicz. Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego  rusztowania komórkowego. PL 228884. Patent udzielony 2018r.

Chwojnowski A., Łukowska E, Wojciechowski C., Lewińska D. – Membrana półprzepuszczalna i sposób jej otrzymywania. PL 22909. Patent udzielony 2017r.

A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, A. Kruk, L. Synoradzki, A. Chwojnowski, Sposób wytwarzania trójwymiarowych polilaktydowych dwuwarstwowych skafoldów do hodowli ekwiwalentów skóry, zgłoszenie: P-413603. Patent udzielony 2018r.

A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, A. Kruk, L. Synoradzki, A. Chwojnowski. Sposób wytwarzania polilaktydowych skafoldów gąbczastych do hodowli nabłonka walcowatego, zgłoszenie: P.415317. Patent udzielony 2018r.

C. Wojciechowski, A. Chwojnowski, E. Łukowska - Sposób wytwarzania półprzepuszczalnych membran polisulfonowych i polieterosulfonowych i zastosowanie  Zgłoszenie patentowe : P.414564, 2015r.

A. Chwojnowski, M. Wasyłeczko, Z. Krysiak, E. Łukowska, C. Wojciechowski, W. Sikorska - Sposób wyodrębniania białka z hodowli komórkowych prowadzonych na rusztowaniach komórkowych. Zgłoszenie patentowe. P.423993 2017r.

A. Chwojnowski, M. Wasyłeczko, Z. Krysiak, E. Łukowska, C. Wojciechowski, W. Sikorska - Sposób wykrywania pozostałości celulozy w półprzepuszczalnych membranach szeroko porowatych. P.423995. Patent udzielony 2020r.

P. Korycka, A. Mirek, D. Lewińska i M. Grzeczkowicz i A. Chwojnowski. Sposób wytwarzania szeroko - porowatej biodegradowalnej membrany polimerowej. Zgłoszenie patentowe  nr P.429649 , 2019r.

Ewa Łukowska, Anna Szakiel, Michał Markowski, Monika Wasyłeczko, Andrzej Chwojnowski, Sylwia Martyniuk. Wielowarstwowa membrana poliestrowa i sposób jej wytwarzania. Zgłoszenie patentowe  P.429516 2019r.

 

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności

-->