DYREKTOR
Prof dr hab. inż. Adam Liebert
tel. +4822 5925941

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH
Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
tel. +4822 5925941

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. IBIB 
tel. +4822 5925942

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OGÓLNYCH
mgr inż. Rafał Skorupski
tel. +4822 5925987

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mgr Marcin Woźniak
tel. +4822 5925904

 

W skład Kolegium wchodzą członkowie Dyrekcji, Dyrektor MCB, Kierownicy Zakładów i Kierownik Studium Doktoranckiego

KOLEGIUM

Dr hab. Tiaza Bem, prof. IBIB 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Dr hab. inż. Tomasz Gólczewski, prof. IBIB 
Prof. dr hab. inż. Ludomira Granicka
Dr hab. Anna Korzyńska, prof. IBIB 
Prof dr hab. inż. Adam Liebert
Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. IBIB 
Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
Mgr inż. Rafał Skorupski

Mgr Marcin Woźniak