Żegnamy Panią dr inż. Alinę Czerwińską (1934–2020)

   512x          W dniu 16 września 2020 r. zmarła Dr inż. Alina Czerwińska, wieloletni pracownik naszego Instytutu oraz Członek i wieloletni Sekretarz Rady Naukowej IBIB PAN.

Śp. Alina Czerwińska była pracownikiem naszego Instytutu od jego powstania, a z wieloma z nas pracowała znacznie wcześniej, jeszcze wtedy gdy byliśmy zakładem w IPPT PAN.
Prowadziła badania w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.
Od roku 1975 pracując w IBIB PAN w Zakładzie Bioniki i kierując Pracownią Metod Modelowania Pól Fizycznych, zajmowała się modelowaniem rozkładu pola elektrycznego na powierzchni serca na podstawie wieloelektrodowych pomiarów natężenia pola na powierzchni ciała (zagadnienie odwrotne).