BBE      

Nowe wartości wskaźników bibliometrycznych za rok 2019:

Biocybernetics and Biomedical Engineering IF = 2,537