Staramy się o logo HR Excellence in Research
Certyfikat ten nadawany jest europejskim instytucjom naukowym, których wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji są zgodne z zasadami określonymi w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
Instytucje wyróżnione znakiem „HR Excellence in Research” są przez Komisję Europejską promowane jako zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter

Kalendarium działań dotyczący uzyskania logo HR
03/2016 - powołanie Komisji do spraw Karty i Kodu, w składzie: dr hab. inż. D. Pijanowska, prof. A. Chwojnowski, mgr E. Zachara, dr inż. M. Antosiak-Iwańska. Zadaniem komisji było przygotowanie ankiety w zakresie zasad i praktyk zapisanych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz analiza jej wyników w kontekście „znaczenie dla respondenta” i „implementacja w IBIB PAN”.
04/2016 - przeprowadzenie ankiety wśród Pracowników Instytutu
05/2016 - analiza i omówienie wyników ankiety przez Komisję wraz z Dyrekcją Instytutu, a następnie przygotowanie raportu wynikającego z analizy ankiety oraz przygotowanie planu działania do poprawy zasad Karty i Kodu.
08/2016 – podpisanie przez Dyrektora IBIB PAN, prof. Adama Lieberta, listu poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
09/2016 - przesłanie raportu do Komisji Europejskiej, opublikowanie Deklaracji oraz Planu naprawczego.

Dokumenty:

Instytucje posiadające logo HR Excellence są systematycznie oceniane w zakresie utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską