Oznaczenie sprawy: DT.OT/151/06/2021

 

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 13.05.2021

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 13.05.2021

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 18.05.2021

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 19.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 26.05.2021