Oznaczenie sprawy:DT.OT/220/02/2021

 

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 03.03.2021

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia[DOC] - data umieszczenia 03.03.2021

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 03.03.2021

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 03.03.2021

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw - [DOC] - data umieszczenia 03.03.2021

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 10.03.2021

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 10.03.2021

 

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF]  Zmiana terminu składania ofert - data umieszczenia 12.03.2021

Istotne Warunki Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2021

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2021

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2021

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 17 marca 2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 24.03.2021